fbpx

PowerJan

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

EZ A MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZZA A “POWER JAN” SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ FELTÉTELEIT.

A “Power JAN” szolgáltatás a regisztrált ügyfelek számára a következő eszközök bérlésének lehetőségét foglalja magában
elektronikus berendezések, külső akkumulátor és a hozzájuk csatlakoztatott Power JAN-berendezések, az ügyfél mobileszközére telepített mobilalkalmazás segítségével.

A “Power JAN” szolgáltatást Romániában az ENAIZOBOLS S.R.L. nyújtja, személyesen.
román állampolgárságú, a román joggal összhangban működő, román állampolgársággal rendelkező jogi személy.
székhelye: Mun. Bukarest, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap.B44, Sector 2, Code
Egyedi azonosító szám: 43355090 és a cégjegyzékhivatalnál megadott nyilvántartási szám.
J40/15888/2020 (“Társaság”, “Szállító”)

A Szolgáltatások vagy az Alkalmazás bármilyen módon történő, teljes vagy részleges használata révén
részlegesen, az Alkalmazáshoz való hozzáféréssel és a Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön jogilag kötődik a Társasághoz. A “Power JAN” szolgáltatásokhoz való hozzáférése az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi Szabályzat és a Személyes Adatkezelési Tájékoztató teljes és feltétel nélküli elfogadásának minősül.A Társaság által nyújtott szolgáltatások (“Szolgáltatások”) a következők:
(1) Power JAN mobilalkalmazás és a kapcsolódó weboldal,
(2) a Power JAN hordozható akkumulátorok (“akkumulátor” vagy “akkumulátorok”)
(3) minden egyéb karbantartó berendezés, személyzet, szolgáltatás, alkalmazás, weboldal és
a Power JAN által biztosított vagy rendelkezésre bocsátott információk.

A jelen Megállapodás, az összes frissítéssel, kiegészítéssel, kiegészítő feltétellel, valamint az összes szabályunkkal és irányelvünkkel együttesen képezi a jelen Megállapodást Ön (mint “Fogyasztó”, “Felhasználó”, “Ügyfél”) és a Vállalat között.

1. AZ AKKUMULÁTOROK BÉRLÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1.1. A fogyasztó az egyetlen felelős felhasználó

A Vállalkozás és a Felhasználó a jelen Megállapodás egyedüli szerződő felei. A Felhasználó az egyetlen bérlő, és kizárólagosan felelős a jelen szerződésben foglalt valamennyi feltétel betartásáért. A Berendezés bérlésével a Fogyasztó az egyedüli felhasználó, és minden felelősséget visel a Termék épségének megőrzéséért. Abban az esetben, ha a Fogyasztó engedélyezi harmadik személyeknek az aktivált akkumulátor használatát a Power JAN valamelyik telephelyén, az ilyen használatnak összhangban kell lennie a jelen feltételekkel, és a Fogyasztó kizárólagosan felelős az ilyen feltételek érvényesítéséért azon személyekkel szemben, akiknek engedélyezte az akkumulátor használatát.

1.2. Az akkumulátor a POWER JAN vállalat kizárólagos tulajdonát képezi.

A 2.3. cikkre való hivatkozás nélkül a Felhasználó elfogadja, hogy az akkumulátor és a hozzá csatlakoztatott Power JAN berendezés mindenkor a Power JAN kizárólagos tulajdonában marad.

-Az akkumulátor, az akkumulátor bármely része vagy más Power JAN berendezés szétszerelése, átalakítása, külső megjelenésének megváltoztatása, javítása vagy károsítása tilos.

-Nem szabad matricákat (matricákat) megváltoztatni, eltávolítani vagy felragasztani az akkumulátorra.

-A külső akkumulátorok vagy más Power JAN berendezések reklámcélú vagy más kereskedelmi célú felhasználása a Power JAN írásos engedélye nélkül tilos.

1.3. A külső akkumulátor üzemideje és az akkumulátor rendelkezésre állása

Az akkumulátorok száma korlátozott, és az akkumulátorok rendelkezésre állása soha nem garantált.

A Felhasználó vállalja, hogy jóhiszeműen betartja a jelen szerződésben meghatározott bérleti feltételeket.

1.4. Korlátozások

A Power JAN szolgáltatások módosítása és/vagy jogosulatlan hozzáférés megszerzése a jelen megállapodásban foglaltakon kívül tilos.

Tilos a Power JAN Szolgáltatásokat, az Akkumulátorokat és az Alkalmazást a jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő módon használni.

A jelen Szerződés és különösen a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.7. pontja alkalmazásában Ön tudomásul veszi, hogy a manipuláció tilalma magában foglalja többek között a következőket: a jelen Szerződés alapján bérelt külső akkumulátoron alkalmazott rajzok, lyukak, karcolások, horpadások vagy módosítások.

1.5. Károk vagy balesetek bejelentése


A Felhasználó vállalja, hogy a lehető leghamarabb bejelenti a Társaságnak a baleseteket, károkat, beleértve a személyi sérüléseket, illetve az ellopott vagy elveszett akkumulátort. Ha egy baleset személyi sérüléssel, vagyoni kárral vagy ellopott akkumulátorral jár, a Felhasználó köteles legkésőbb 24 órán belül jelenteni az esetet a Társaságnak a +40752180088 telefonszámon vagy a office@powerjan.eu e-mail címen. A Felhasználó elfogadja, hogy a bérleti időszak alatt a bérelt külső akkumulátort saját felelősségére birtokolja, és ezért ő felel az akkumulátorral kapcsolatos minden visszaélésért, következményért, követelésért, igényért, keresetért, veszteségért, kárért, sérülésért, költségért és kiadásért, büntetésért vagy bármilyen jellegű kifizetésért, amíg a termék az ő felelőssége alatt marad.

1.6 Büntetések

A Felhasználó vállalja, hogy megfizeti a Vállalatnál felmerülő valamennyi bírságot, díjat, büntetést, bírósági költséget és/vagy egyéb költséget, amely a Felhasználónak a Külső akkumulátorral való visszaéléséből, vagy abból ered, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások használata során megszegett bármilyen törvényt, szabályt, rendeletet és/vagy utasítást.

A jelen Megállapodás teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő valamennyi vitás kérdést a felek békés úton rendezik, ellenkező esetben – a vonatkozó jogszabályok szerint – az illetékes bíróságok elé utalják.

1.7. A felhasználó felelőssége az akkumulátorok használatáért és károsodásáért

A Felhasználó köteles az akkumulátort ugyanabban az állapotban visszaszolgáltatni a Társaságnak, ahogyan azt bérbe adta. A Felhasználó továbbá elfogadja, hogy az akkumulátornak a Társaság által üzemeltetett töltőállomáson kívül más módon történő feltöltésére tett bármilyen kísérlet a Felhasználó kizárólagos felelősségére történik, és hogy a Power JAN nem vállal felelősséget az ebből eredő bármilyen pénzügyi, fizikai vagy egyéb káros következményért.

1.8. Akkumulátorok

Az akkumulátorok olyan elektromos eszközök, amelyek a megfelelő működéshez rendszeres töltést igényelnek. A felhasználó vállalja, hogy az akkumulátorokat biztonságos és körültekintő módon használja, szem előtt tartva, hogy az akkumulátorok elektromos áramot tartalmaznak, és tisztában kell lennie a velük kapcsolatos korlátozásokkal és követelményekkel.

A felhasználó megérti és elfogadja az alábbiak mindegyikét:

– Az akkumulátorban maradó töltöttségi szint az akkumulátor használatával csökken, és az akkumulátor töltöttségi szintjének csökkenésével az akkumulátor működési képességei csökkenhetnek (vagy teljesen megszűnhetnek).
– Az akkumulátor töltöttségi szintje a felhasználó által az akkumulátor bérbeadásának vagy üzemeltetésének megkezdésekor nem garantált, és minden egyes használat során változhat.

– Az akkumulátor használata során a töltési teljesítmény csökkenésének mértéke nem garantált, és az akkumulátortól, az üzemeltetési körülményektől, az időjárási viszonyoktól és egyéb tényezőktől függően változik.


– A felhasználó felelőssége az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése és az akkumulátor megfelelő működésének biztosítása az akkumulátor használatának megkezdése előtt.

– Soha nem garantálható, hogy a felhasználó mennyi ideig használhatja az akkumulátort, mielőtt az elveszíti töltöttségét.
– Az akkumulátor lemerülhet és leállhat, és a felhasználó által bérelt akkumulátor bármikor leállhat, beleértve azt is, hogy a felhasználó készüléke eléri a kívánt feltöltöttségi szintet.

– Ha az akkumulátor a bérlés során lemerül, a felhasználó köteles az akkumulátort a jelen szerződés valamennyi feltételének megfelelően visszaszolgáltatni. Ha az akkumulátor lemerülése miatt baleset történik, a Társaság nem vállal felelősséget.

1.9. Hogyan lehet akkumulátort bérelni.

1. Töltse le a Power JAN mobilalkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból.

2. Regisztráljon az alkalmazásban

3. Csatolja a bankkártyát a bérleti díj fizetéséhez.

4. Keresse meg a legközelebbi állomást az alkalmazás térképén.

5. Szkennelje be a QR-kódot az állomáson.

6. Vegye ki az akkumulátort az állomásról.

1.10. Hogyan kell visszaadni az akkumulátort.

1. Keresse meg a legközelebbi pontot az alkalmazás térképén.

2. Kérjen útbaigazítást, és jusson el az állomásra.

3. Csak helyezze be a power bankot az állomás egy üres nyílásába.

Ha az időzítő nem áll meg 30 másodperc után, ellenőrizze az internetkapcsolatot, és frissítse az oldalt, ha ez nem segít, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

2. KIFIZETÉSEK ÉS DÍJAK

2.1. Díjak

A felhasználó az akkumulátort használatonként fizetős alapon (“használat” alatt az akkumulátornak a Power JAN mobilalkalmazáson keresztül történő feloldása és használata a Power JAN akkumulátortároló/töltőállomásra történő visszaszállításáig) vagy egyéb módon, a Power JAN mobilalkalmazásban vagy a weboldalon leírt díjszabás szerint használhatja. A díjak minden esetben a Vállalat által kivethető és beszedhető alkalmazandó adók és egyéb helyi kormányzati díjak hatálya alá tartozhatnak. A Vállalat a jelen Megállapodásban leírt díjak összegét a Felhasználónak (bankkártyával és/vagy hitel/terhelési és/vagy bármely más, az előfizetési folyamat során felajánlott fizetési móddal) felszámítja.

2.1. Promocodes

A felhasználó kizárólag a Power JAN alkalmazáson keresztül részesülhet promóciós kódokban (kedvezményekben). A vállalat fenntartja a jogot, hogy a kedvezményeket bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse. A kedvezmények nem ruházhatók át egyik felhasználóról a másikra és/vagy semmilyen módon nem kereskedhetők.

2.2 Maximális bérleti időszak és árképzés

A bérlési időkre és az árakra vonatkozó információk a Társaság weboldalán, a www.powerjan.ro címen, valamint a Power JAN által biztosított iOS és Android alkalmazásokon belül találhatók minden bérlés előtt, illetve az adott megállapodással összhangban, az alábbiak szerint:

A szolgáltatás ára a helyszíntől és a várostól függően változik. A pontos ár megállapításához kérjük, hogy az állomáson lévő QR-kódot olvassa be. Miután megismerkedett az árakkal, bérelheti az akkumulátort.

Külső akkumulátor ára – 250 RON – Ha tetszik az akkumulátor, és nem szeretné visszaadni, akkor megvásárolhatja, otthon feltöltheti, mint egy hagyományos akkumulátort.

Korlátlan havi előfizetés – 29 RON – Havi bérelhet akkumulátorokat korlátlanul, ugyanakkor csak egy akkumulátort bérelhet, visszaadja a terminálnak, és azonnal vehet egy másik akkumulátort, megismételheti az eljárást havonta korlátlanul.

Korlátlan éves előfizetés – 290 RON – Évente lehet bérelni akkumulátorok korlátlan, fizetni 10 hónapig, és kap 2 hónap ingyenes használat, ugyanakkor lehet bérelni csak egy akkumulátort, vissza a terminálhoz, és azonnal lehet venni egy másik akkumulátort, akkor ismételje meg az eljárást évente korlátlan.

GOLD előfizetés – 370 RON –

Évente lehet bérelni akkumulátorok korlátlan, ugyanakkor lehet bérelni 3 akkumulátorok, visszaadja őket a terminál, és azonnal lehet venni más akkumulátorok, akkor ismételje meg az eljárást évente korlátlan.

*Minden ár tartalmazza a TVA-t.

Az igényelt bérleti szolgáltatás lemondása az akkumulátor feloldását követő első 5 percen belül lehetséges, anélkül, hogy a használatért ezen időn belül díjat kellene fizetni. Ha az Akkumulátor az említett díjmentes időszakon belül (a feloldást követő 5 percen belül) nem kerül visszaadásra, a szolgáltatás további igénybevétele a megállapított árak szerint elfogadottnak minősül.

A külső (hordozható) akkumulátor maximális bérleti ideje 90 nap.

A felhasználó elfogadja, hogy az akkumulátor használatára engedélyezett időért teljes mértékben ő felel, és hogy az akkumulátor ezen idő letelte után zárolásra kerül.

A maximális bérleti időn belül vissza nem adott akkumulátorokat a felhasználó 250 RON áron megvásároltnak tekinti.

2.3.Érvényes fizetési módok

A regisztrációhoz és a Szolgáltatások használatához a Felhasználónak a Power JAN alkalmazásban meg kell adnia a Power JAN bérleti eszközök által elfogadott érvényes fizetési módot. A Felhasználó kijelenti és szavatolja a Vállalatnak, hogy a Felhasználó jogosult a Power JAN alkalmazásban megadott bármely fizetési mód használatára. A Felhasználó felhatalmazza a Vállalatot, hogy a Felhasználó által felmerülő valamennyi költséget az adott kártyára vagy számlára terhelje. Minden fizetésre vonatkoznak a vonatkozó forgalmi adók és egyéb helyi önkormányzati díjak, amelyeket a Vállalat felszámíthat és beszedhet.

Ha a Felhasználó vitatja bármelyik fizetését, akkor a Felhasználónak a vitatott fizetéssel 10 munkanapon belül, a hónap végéig kapcsolatba kell lépnie a Vállalattal, és meg kell adnia minden olyan információt, amely a vitatott fizetés azonosításához szükséges, például a használat dátumát és a vitatott díjhoz kapcsolódó használat hozzávetőleges kezdő és befejező időpontját. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot a fizetési módot érintő bármilyen változásról.

2.4.Fizetési minta

A Szolgáltatások használatának fizetési módja a www.powerjan.ro oldalon és a Power JAN alkalmazáson belül érhető el minden bérlés előtt.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fenti díjszabást a Vállalat bármikor vagy időről időre egyoldalúan megváltoztathatja saját belátása szerint, a jelen Megállapodás 13. cikkével összhangban.

Az akkumulátor feloldásakor 0,10 RON összeg kerül felszámításra a Felhasználónak a bérleti időszak elején fizetési módként, garanciaként/biztosítékként. A zálogjog visszaszolgáltatási időszaka a kártyakibocsátó banktól (a Felhasználó bankjától) függően egy naptól 30 napig tarthat.

3. TOVÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEK

3.1.Biztonsági ellenőrzés

3.1.1 Ha a Felhasználó bármikor, akár az Akkumulátor bérlése előtt, alatt vagy után, bármilyen hibát fedez fel, vagy bármilyen más, potenciálisan nem biztonságos állapotot észlel az Akkumulátoron, bármilyen csekély is legyen az, a Felhasználó nem használhatja az Akkumulátort, vagy ha már használja az Akkumulátort és/vagy a Szolgáltatásokat, a Felhasználónak azonnal fel kell hagynia az Akkumulátor használatával, ha a Felhasználónak bármilyen aggálya van annak biztonságával kapcsolatban.

3.1.2. A Felhasználó felelős azért, hogy az akkumulátor hibáját vagy meghibásodását a használat első 5 percén belül azonnal jelezze a Power JAN-nak.

3.1.3. A Felhasználó köteles az akkumulátort annak használata során végig felügyelni, és beavatkozni, ha potenciális veszélyeztetett állapotot észlel.

3.1.4. Ha a felhasználó nem tartja be szigorúan a fenti követelményeket, teljes mértékben és maradéktalanul felel minden következményért, követelésért, igényért, keresetért, veszteségért, felelősségért, kárért, sérülésért, díjért, költségért, büntetésért, bírósági költségért és/vagy bármilyen jellegű, előre látható vagy előre nem látható, ismert vagy ismeretlen jellegű kifizetésért, az okozott következmények utólagos megtérítésével együtt.

3.2. Az akkumulátor elvesztése vagy ellopása

Az akkumulátor elveszettnek vagy ellopottnak tekinthető, ha a tények, körülmények és bizonyítékok a Társaság számára azt sugallják, hogy az adatok és események igazak.

A Társaság és Ön mint Felhasználó megállapodnak abban, hogy az akkumulátor elvesztéséért vagy ellopásáért az akkumulátor utolsó felhasználója a felelős, kivéve, ha a tények és körülmények másra utalnak. Ha a Társaság a bemutatott bizonyítékok alapján elismeri, hogy az akkumulátor elveszett vagy ellopták, a Társaság jogosult minden általa megfelelőnek ítélt intézkedést megtenni (az akkumulátor utolsó felhasználójával szemben vagy más módon), beleértve, de nem kizárólagosan a kártérítés és más megfelelő kártérítés vagy kártérítés megszerzését, valamint a megfelelő hatóságoknál történő feljelentést. A fogyasztó elfogadja, hogy a Power JAN alkalmazási rendszer által generált adatok perdöntő bizonyítékként szolgálnak arra vonatkozóan, hogy egy felhasználó mennyi ideig használta az akkumulátort. A felhasználó vállalja, hogy az akkumulátor eltűnését vagy ellopását azonnal vagy a lehető leghamarabb bejelenti a Társaságnak.

3.3. A Power JAN-szolgáltatások elérhetőségének korlátozása

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat az év 365 napján nyújtsa, de nem garantálja, hogy a Szolgáltatások mindig rendelkezésre állnak, mivel előre nem látható események vagy egyéb körülmények megakadályozhatják azok nyújtását. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés az akkumulátorok rendelkezésre állásától is függ. A Társaság nem garantálja és nem garantálja a Szolgáltatások elérhetőségét vagy az akkumulátorok mindenkori rendelkezésre állását, még akkor sem, ha az akkumulátor a mobilalkalmazásban elérhetőnek van jelölve.

3.4. Hozzáférési engedély

Amennyiben a Felhasználó szigorúan betartja a jelen Megállapodást, a Vállalat korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt ad a Felhasználónak a Szolgáltatásokhoz vagy azok tartalmához való hozzáférésre és azok használatára. Ez az engedély nem terjed ki: a Szolgáltatások vagy azok tartalmának bármilyen viszonteladására vagy kereskedelmi célú felhasználására; bármilyen termék, leírás vagy ár gyűjtésére és felhasználására; a Szolgáltatások vagy azok tartalmának bármilyen származékos felhasználására; a számlainformációk letöltésére vagy másolására egy másik kereskedő javára; vagy adatbányászat, robotok, sütik vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök használatára. Az itt kifejezetten engedélyezett esetek kivételével a Szolgáltatások és/vagy a Szolgáltatások bármely összetevője nem reprodukálható, nem értékesíthető, nem adható el, nem értékesíthető tovább, nem célozható vagy más módon nem hasznosítható az itt meghatározottakon kívül más célra a Társaság írásbeli hozzájárulása nélkül. Bármilyen jogosulatlan felhasználás automatikusan megszünteti a Társaság által megadott engedélyeket és/vagy licenceket.

3.5 Szerzői jog és tulajdonjog

A Szolgáltatásokban megjelenített vagy megjelenített minden tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan: szöveg, grafika, fényképek, képek, mozgóképek, hang és illusztrációk (“Tartalom”) a Társaság, annak licencadói, beszállítói, ügynökei és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonát képezi. A Szolgáltatások minden elemét, beleértve, de nem kizárólagosan az általános designt és a Tartalmat, a kereskedelmi megjelenés, a szerzői jog, az erkölcsi jogok, a védjegyek és más szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények védik. A Szolgáltatások csak arra a célra használhatók, amelyre a Szolgáltatásokat rendelkezésre bocsátották. A szerzői jog által megengedett esetek kivételével Ön nem módosíthatja az anyagokat, és nem másolhatja, terjesztheti, továbbíthatja, megjelenítheti, előadhatja, reprodukálhatja, közzéteheti, engedélyezheti, licencelheti, származékos műveket hozhat létre, átruházhatja vagy eladhatja a Szolgáltatásokban található információkat vagy műveket. A szerzői jogi törvények által engedélyezett esetek kivételével Ön felelős azért, hogy engedélyt szerezzen be a Power JAN Szolgáltatásokban elérhető, szerzői jogvédelem alatt álló anyagok újrafelhasználása előtt. A Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban Ön köteles betartani az összes alkalmazandó nemzeti és nemzetközi törvényt, törvényt, rendeletet és szabályozást. A Szolgáltatások, azok tartalma és minden kapcsolódó jog a Vállalat vagy annak licencadói, eladói, ügynökei és/vagy tartalomszolgáltatói kizárólagos tulajdonában marad, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg. Ön nem távolít el semmilyen szerzői jogi, védjegy- vagy egyéb tulajdonosi bejelentést a Szolgáltatások listájában található anyagokról.

3.6 Védjegyek jóváhagyás nélkül

A Vállalat és az itt használt valamennyi védjegye, szolgáltatási védjegye és kereskedelmi neve (beleértve, de nem kizárólagosan: a Power JAN név, a Power JAN vállalati logó, a Szolgáltatások neve, a Szolgáltatások kialakítása és/vagy bármely logó), a továbbiakban a “Jelek”, a Power JAN vagy annak kapcsolt vállalkozásai, partnerei, beszállítói vagy licencadói védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Power JAN Védjegyeket a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja, másolhatja, reprodukálhatja, újra közzéteheti, feltöltheti, közzéteheti, továbbíthatja, terjesztheti vagy módosíthatja semmilyen módon, beleértve a reklámot vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámanyagok terjesztését. A Vállalat előzetes hozzájárulása nélkül nem használhatja a Power JAN nevet vagy olyan szöveget, képeket vagy szimbólumokat, amelyek a Power JAN véleménye szerint a Vállalat jóváhagyását sugallhatják (i) bármilyen írásbeli vagy szóbeli reklámban vagy prezentációban, vagy (ii) brosúrában, hírlevélben, könyvben vagy más jellegű írásos anyagban.

3.7 Számla regisztráció és biztonság

A Szolgáltatások eléréséhez fiókot kell létrehoznia. Ennek érdekében Önnek (a) meg kell adnia a Szolgáltatások regisztrációs, bejelentkezési vagy előfizetési oldalán kért valós, pontos, aktuális és teljes körű információkat magáról (az ilyen információk a “Regisztrációs adatok”), és (b) fenn kell tartania és haladéktalanul frissítenie kell a Regisztrációs adatait, hogy azok valósak, pontosak, aktuálisak és teljesek maradjanak. Ha Ön valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg, vagy a Vállalatnak alapos oka van feltételezni, hogy az ilyen információk valótlanok, pontatlanok, nem aktuálisak vagy hiányosak, a Szolgáltatónak jogában áll felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját, és megtagadni a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) bármely jelenlegi vagy jövőbeli használatát. Ön felelős jelszava és fiókja biztonságáért és titkosságáért. Ezenkívül Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókja alatt történik. Ne ossza meg fiókinformációit, illetve felhasználónevét és jelszavát harmadik féllel, és ne engedje, hogy harmadik fél az Ön fiókinformációit használva csatlakozzon a Szolgáltatásokhoz. Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul értesítsen minket a fiókja jogosulatlan használatáról vagy a biztonság bármely más olyan megsértéséről, amelyről tudomást szerez. Ön felelős az Ön helyzetének és a Szolgáltatások tervezett használatának legmegfelelőbb óvintézkedések megtételéért és biztonsági intézkedések biztosításáért. Bizonyos körülmények között (például jogi felelősségre vonás, jogi eljárás, végzés, idézés vagy végzés alapján, vagy jogaink, ügyfeleink vagy üzletünk védelme érdekében) jogunkban áll a felhasználói számlázási, számla-, tartalom- vagy használati nyilvántartásokat és a kapcsolódó információkat átadni.

3.8 Felhasználói visszajelzési politika

Ahol a Társaság kifejezetten kér visszajelzést vagy észrevételeket, a Társaság arra ösztönzi Önt, hogy küldjön be tartalmakat (pl. blogbejegyzésekhez fűzött észrevételeket, közösségekben való részvételt, tippeket stb.) megfontolásra (a továbbiakban: “felhasználói visszajelzés”). A felhasználói visszajelzések az egyes felhasználók szellemi tulajdonában maradnak. Azzal, hogy tartalmat tesz közzé az oldalunkon, Ön kifejezetten nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, világméretű, teljes mértékben allicencbe adható jogot és engedélyt biztosít a Társaságnak a tartalom és az Ön nevének felhasználására, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására, származékos művek létrehozására, terjesztésére, továbbítására, előadására és megjelenítésére, az Ön felhasználói visszajelzéseiben szereplő hangját és/vagy képmását, részben vagy egészben, bármilyen formában, médiában vagy technológiában, függetlenül attól, hogy az jelenleg ismert vagy később felfedezett, beleértve minden promóciót, reklámot, marketinget, árusítást és bármely más járulékos felhasználást, beleértve az ilyen jogok allicencbe adásának korlátlan jogát. Bármely ilyen felhasználói visszajelzés nem minősül bizalmasnak, és a Vállalat nem köteles bizalmasan kezelni a felhasználói visszajelzésekben szereplő bármilyen formában megjelenő információkat.

3.9 Nem megfelelő felhasználói visszajelzések

A Társaság nem ösztönzi és nem kéri a felhasználók visszajelzéseit, amelyek olyan tevékenységből erednek, amely: (i) veszteség, fizikai vagy mentális sérülés, érzelmi stressz, halál, rokkantság, fizikai vagy mentális eltorzulás kockázatát jelentheti bármely más személy vagy állat számára; (ii) bármely más személyt vagy vagyontárgyat ért veszteség vagy kár kockázatát jelentheti; vagy (iii) bűncselekményt vagy szabálysértést valósíthat meg. Ön vállalja, hogy nem vett és nem is fog részt a fenti tevékenységek egyikében sem a felhasználói visszajelzéseinek elkészítésével kapcsolatban. A fentiek korlátozása nélkül, Ön beleegyezik, hogy beleegyezésével nem okoz másoknak érzelmi sérülést, nem aláz meg másokat (nyilvánosan vagy más módon), nem támad meg vagy fenyeget másokat, nem lép be engedély nélkül magántulajdonba, és nem vesz részt semmilyen más olyan tevékenységben, amely sérülést, halált, vagyoni kárt és/vagy bármilyen felelősséget eredményezhet. A Társaság elutasít minden olyan felhasználói visszajelzést, amelyről úgy véli, hogy saját belátása szerint ilyen tevékenység történt. Ha Önt olyan felhasználói visszajelzésről értesítik, amelyről úgy vélik, hogy sérti a jelen Megállapodás bármely rendelkezését, a Vállalat fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint eldöntse, hogy történt-e ilyen jogsértés, és bármikor, értesítés nélkül eltávolíthassa az ilyen visszajelzéseket a Szolgáltatásokból.

3.10 Nem megfelelő anyagok

Felhasználónak tilos a Szolgáltatásokat arra használni, hogy törvénytelen, jogsértő, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, becsületsértő, obszcén, pornográf vagy trágár anyagot tegyen közzé vagy küldjön be, illetve olyan anyagot, amely sérti vagy eltulajdonítja mások szellemi tulajdonát, vagy amely bűncselekménynek minősülő vagy más módon törvénybe ütköző magatartást valósít meg vagy ösztönöz. Ön továbbá elfogadja, hogy a jelen Megállapodás kifejezetten tiltja a visszajelzéseket, illetve a kéretlen reklámok vagy “spam” közzétételét a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokon keresztül. Ezen túlmenően, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy Ön megsértette vagy valószínűleg meg fogja sérteni a fenti tilalmakat vagy a jelen Megállapodással kapcsolatos bármely alkalmazandó szabályt vagy irányelvet, akkor a jogsértés orvoslása vagy megelőzése érdekében bármilyen szükségesnek ítélt intézkedést megtehetünk, beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatások használatának megtiltását és/vagy a kapcsolódó anyagok azonnali eltávolítását a Szolgáltatásokból, bármikor, előzetes értesítés nélkül. Teljes mértékben együttműködünk minden olyan bűnüldöző hatósággal, bírósági végzéssel vagy idézéssel, amely arra kér vagy utasít minket, hogy fedjük fel az ilyen anyagokat közzétevő személyek személyazonosságát.


3.11 Hozzáférés és beavatkozás

Ön vállalja, hogy kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül nem használ semmilyen robotot, vírust vagy más automatizált eszközt a Szolgáltatásokhoz való bármilyen célú hozzáférésre. Ön továbbá vállalja, hogy nem: (i) tesz olyan lépéseket, amelyek indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet rónak vagy róhatnak a mi abszolút belátásunk szerint az infrastruktúránkra; (ii) zavarja vagy megpróbálja zavarni a Webhely megfelelő működését vagy a Szolgáltatásokon végzett tevékenységeket; vagy (iii) megkerül bármilyen intézkedést, amelyet a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására használunk.

3.12 Kapcsolattartás harmadik felekkel

A Power JAN Szolgáltatások időnként olyan weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak, amelyek nem a Társaság vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonában, üzemeltetésében vagy ellenőrzése alatt állnak. Minden ilyen hivatkozás kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Ha nem használja ezeket a linkeket, akkor nem tudja használni a Szolgáltatásokat. Sem mi, sem a kapcsolt vállalkozásaink nem felelősek a más weboldalakon található vagy onnan elérhető tartalmakért, anyagokért vagy egyéb információkért. Sem mi, sem a kapcsolt vállalkozásaink nem támogatjuk, nem szavatoljuk, és nem vállalunk semmiféle garanciát más weboldalakkal, illetve más weboldalakon található vagy onnan elérhető tartalommal, anyagokkal vagy egyéb információkkal, illetve a más weboldalak használatából származó eredményekkel kapcsolatban. Ha Ön úgy dönt, hogy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy azokról elérhető más weboldalakat látogat meg, azt kizárólag saját felelősségére teszi.

3.13 Nyilatkozatok és garanciák

Ön ezúton kijelenti, hogy teljes jogképességgel rendelkezik, más szóval: betöltötte a 18. életévét, rendelkezik a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges joggal és felhatalmazással, teljes mértékben képes és kompetens a jelen Szerződésben foglalt feltételek és kötelezettségek teljesítésére, és a Szolgáltatások használata megfelel és meg fog felelni az összes vonatkozó törvénynek. Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette, elfogadja és betartja a jelen Megállapodás feltételeit. Ön továbbá kijelenti és garantálja, hogy az Ön felhasználói visszajelzései és azok minden eleme: (a) kizárólag az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, Ön rendelkezik az Ön Felhasználói visszajelzésében szereplő tartalom jogos tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével; és (b) az Ön Felhasználói visszajelzésének a Vállalat általi, a jelen dokumentumban leírt vagy előírt módon történő felhasználása nem sérti és nem is fogja megsérteni bármely személy vagy szervezet szerzői jogait, védjegyjogait, nyilvánossághoz fűződő jogait vagy egyéb jogait, nem sért törvényt, rendeletet vagy bármilyen természetű jogot, és egyéb módon nem keletkeztet perelhető követelést vagy felelősséget, beleértve, de nem kizárólagosan a nyilvánossághoz és a magánélethez fűződő jogokat, valamint a rágalmazást. Ezen túlmenően, kizárólag Ön felelős a saját felhasználói visszajelzéseiért és azok közzétételének vagy közzétételének következményeiért.

3.14. Akadály miatti indoklás

Sem a Vállalat, sem Ön nem vállal felelősséget az olyan károkért, illetve késedelmekért vagy teljesítési hibákért, amelyek az ésszerű ellenőrzésükön kívül eső cselekmények vagy események miatt következnek be, beleértve, de nem kizárólagosan: vészhelyzet, világjárvány, tűz, villámcsapás, robbanás, túlfeszültség vagy üzemzavar, árvíz, háború.

A törvény által előírt egyéb esetektől eltekintve a teljesítés elmaradása akkor indokolt, ha a teljesítés elmaradására hivatkozó fél az alábbi körülmények valamelyikét bizonyítja:

-az e megállapodás 3.3. bekezdésében említett akadály miatt következik be


-a másik szerződő fél okozta az első fél kötelezettségének nem teljesítését, többek között késedelemmel vagy azzal, hogy az első fél felfüggesztette a kötelezettség teljesítését.
-a fél nemteljesítése menthető, ha az a fél által nem befolyásolható akadály miatt következett be, és a féltől ésszerűen nem lehetett elvárni, hogy az akadályt vagy annak következményeit elkerülje vagy leküzdje.
-Ha a kötelezettség szerződésből vagy más jogi aktusból ered, a nemteljesítés nem menthető ki, ha a nemteljesítésre hivatkozó fél ésszerűen figyelembe vehette volna az akadályt a szerződés megkötésekor.
-Ha az akadály csak átmeneti, az igazolás az akadály fennállásának időtartamára érvényes. Ha azonban a késedelem alapvető nemteljesítés jellegét ölti, a másik fél hivatkozhat az ilyen nemteljesítésen alapuló jogi kifogásokra.
-Ha az igazoló akadály tartós, a kötelezettség megszűnik. A korrelatív kötelezettség is megszűnik.
-A teljesítés elmaradására hivatkozó fél köteles biztosítani, hogy a másik fél ésszerű időn belül, miután az első fél tudomást szerzett vagy tudnia kellett volna az említett körülményekről, értesítést kapjon az akadályról és annak a teljesítési képességre gyakorolt hatásairól.
-A teljesítés elmaradásáról értesített fél jogosult kártérítésre az értesítés elmaradásából eredő károkért.
-A teljesítés elmaradását megalapozó akadály nem mentesíti a teljesítés elmaradására hivatkozó felet a kártérítés megfizetése alól, ha az akadály a kötelezettség teljesítésének elmaradása után merült fel, kivéve, ha a másik fél az akadály miatt egyébként sem részesülhetett volna a kötelezettség teljesítéséből.

3.15 Hálózati jellemzők

A Szolgáltatások bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat kínálhatnak, amelyek az Ön mobileszközén keresztül érhetők el. Ezek a funkciók és szolgáltatások magukban foglalhatják a Szolgáltatások funkcióinak elérését és tartalmak feltöltését a Szolgáltatásokba, üzenetek (beleértve a szöveges üzeneteket és SMS-eket) fogadását a Szolgáltatásokból, valamint alkalmazások letöltését a mobileszközére (“Hálózati jellemzők”). Az Ön szolgáltatója szokásos üzenetküldési, adatátviteli és egyéb díjakat számíthat fel. A díjak megjelenhetnek az Ön mobilszámláján, vagy levonhatók az Ön előre fizetett számlájáról. A mobilszolgáltatónál kell tájékozódnia arról, hogy milyen díjak állnak rendelkezésre, és azok mennyibe kerülnek. Ha bármilyen kérdése van ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, forduljon a szolgáltatójához. Erősítse meg, hogy Ön a Szolgáltatásokhoz regisztrált mobiltelefonszám jelenlegi előfizetője és/vagy felhasználója, és jogosult a szolgáltatója által esetlegesen felszámított üzenet- vagy adatforgalmi díjak viselésére. Szigorúan tilos olyan mobiltelefonszámot regisztrálni, amely nem az Öné. Ha bármely megadott információ hamisnak vagy pontatlannak bizonyul, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor felfüggesszük vagy megszüntessük az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz. A Szolgáltatások használata a Felhasználók számára teljesen önkéntes – Ugyanakkor tájékoztatjuk Önt, hogy folyamatos fejlesztési folyamatban vagyunk, hogy a hordozható akkumulátorok bérlésével kapcsolatos fogyasztói tapasztalat pozitív legyen, és a következők biztosítására irányuljon: gyorsaság, kényelem és átláthatóság.


Ön elfogadja, hogy azon mobilhálózati funkciók tekintetében, amelyekhez regisztrált, a mobilkészülékére velünk vagy más felekkel kapcsolatos közleményeket küldhetünk. Ön beleegyezik, hogy értesítsen minket az elérhetőségi adataiban (beleértve a telefonszámot is) bekövetkezett változásokról, és a változásoknak megfelelően frissítse regisztrációs fiókját a Szolgáltatásokban.

Ön köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot a biztonság megsértéséről vagy mobiltelefonjának jogosulatlan használatáról. Bár a Társaság nem vállal felelősséget az Ön mobilkészülékének jogosulatlan használata által okozott károkért, Ön felelősséggel tartozhat a Társaságnak vagy másoknak az ilyen jogosulatlan használatból eredő károkért.


4. A tagság megszűnése

Önnek joga van bármikor felmondani a Megállapodást, miután értesítette a Társaságot. A jelen Megállapodás felmondásához kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre: office@powerjan.eu. Ha Ön felmondja a Megállapodást: (i) minden Önnek biztosított jog azonnal megszűnik; (ii) Ön felhagy az ilyen Szolgáltatások és/vagy a Külső akkumulátorok mindenféle használatával; és/vagy (iii) Ön köteles a Társaságnak minden fennálló és ki nem fizetett összeget megfizetni. A felmondással Ön elveszíti az összes Szolgáltatáshoz való hozzáférését.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy írásbeli értesítéssel (az “írásbeli” kifejezés itt magában foglalja az e-mailt is) felmondja a jelen Megállapodást és/vagy felfüggessze az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, ha:

(a) Ön nem fizeti ki a Vállalatnak a jelen Megállapodás alapján fennálló bármely összeget és/vagy

(b) Ön lényegesen megszegi a jelen Megállapodás bármely feltételét. A jelen Megállapodás bármely okból történő felmondása esetén az Ön hozzáférése és a Szolgáltatások használata megszűnik.

5. BIZALMASSÁG. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

A személyes adatok megadásával Ön hallgatólagosan elfogadja az alábbi adatvédelmi és biztonsági szabályzatot is.

A személyes adatok feldolgozása során az információk védelme a Társaság számára kiemelt fontosságú, ezért a Power JAN szolgáltatásainak használata során gyűjtött összes adatot a honlap fenntartásának helye szerinti államban, azaz Romániában érvényes jogi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

A Power JAN szolgáltatásainak használatával Ön megérti és elfogadja, hogy a Power JAN által tárolt és a felhasználókhoz tartozó valamennyi személyes adatot, beleértve a neveket, címeket, telefonszámokat, e-mail címeket, jelszavakat, fizetési és egyéb információkat a Társaság a titoktartási és adatvédelmi politikájának megfelelően tárolja, feltéve azonban, hogy: (i) ha olyan helyzet áll fenn, amelyben Ön nem tud személyes adatokat közölni az illetékes hatóságokkal, akkor a Társaság saját belátása szerint átadhatja az Ön nevét, címét, telefonszámát és egyéb adatait az ilyen hatóságoknak, (ii) ha a Társaság bírósági vagy egyéb hatósági megkeresést kap, akkor a Társaság az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban minden kért információt megad, és (iii) a Társaság az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban nyilvánosságra hozhatja az Önre vonatkozó összesített és egyéb adatokat.

A személyes adatok megadásával Ön hallgatólagosan elfogadja az alábbi adatvédelmi és biztonsági szabályzatot is.

A személyes adatok feldolgozása során az információk védelme a Társaság számára kiemelt fontosságú, ezért a Power JAN szolgáltatásainak használata során gyűjtött összes adatot a honlap fenntartásának helye szerinti államban, azaz Romániában érvényes jogi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

A Power JAN szolgáltatásainak használatával Ön megérti és elfogadja, hogy a Power JAN által tárolt és a felhasználókhoz tartozó valamennyi személyes adatot, beleértve a neveket, címeket, telefonszámokat, e-mail címeket, jelszavakat, fizetési és egyéb információkat a Társaság a titoktartási és adatvédelmi politikájának megfelelően tárolja, feltéve azonban, hogy: (i) ha olyan helyzet áll fenn, amelyben Ön nem tud személyes adatokat közölni az illetékes hatóságokkal, akkor a Társaság saját belátása szerint átadhatja az Ön nevét, címét, telefonszámát és egyéb adatait az ilyen hatóságoknak, (ii) ha a Társaság bírósági vagy egyéb hatósági megkeresést kap, akkor a Társaság az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban minden kért információt megad, és (iii) a Társaság az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban nyilvánosságra hozhatja az Önre vonatkozó összesített és egyéb adatokat.

Az Ön személyes adatait arra használjuk, hogy a kért szolgáltatásokat biztosítani tudjuk Önnek, és hogy javítsuk az Alkalmazásunk működését.

A Power JAN szolgáltatásainak igénybevételéhez Önnek meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. Ezen adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teszi számunkra a Power JAN szolgáltatások igénybevételét és a kereskedelmi kapcsolataink megvalósítását.

Az Ön által megadott és rögzített adatok az üzemeltető általi felhasználásra szolgálnak, és nem kerülnek harmadik félhez, kivéve a hatályos jogszabályokban meghatározott helyzetekben.

A 677/2001. sz. törvény értelmében Önnek joga van az adatokhoz való hozzáféréshez, az adatokkal kapcsolatos beavatkozási joghoz, az egyedi döntés mellőzéséhez és a bírósághoz való fellebbezéshez. Ugyanakkor joga van tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, és kérheti az adatok törlését.

A vállalat személyes adatokat gyűjt a Power JAN weboldalon és az alkalmazás oldalain a következő célokból: a megrendelések érvényesítése, elküldése és számlázása a Felhasználónak, a megrendeléssel vagy szerződéssel, a Felhasználó által vásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen jellegű lemondás vagy probléma megoldása; a Felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférésének biztosítása; hírlevelek és/vagy időszakos értesítések küldése kizárólag elektronikus formában; a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel önkéntes kérésére; a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel az ügyfélkapcsolati ügyekben; statisztikai célokra.

A gyűjtött személyes adatok a következők:

● Név és vezetéknév

● a felhasználó arcképét tartalmazó fénykép

● e-mail cím, Facebook azonosító

● telefonszám, cím és egyéb számlázási adatok.

A vállalat ezeket az adatokat mindaddig megőrzi, amíg a felhasználó aktív fiókkal rendelkezik a platformon.

9. A 216/679/EU európai általános adatvédelmi rendelet szerinti jogai:

A hozzájárulás visszavonásának joga, hogy bármikor visszavonhassa az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló, szerződés teljesítéséhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférési jog – azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon tőlünk arról, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, valamint tájékoztatást kaphat arról, hogy hogyan kezeljük ezeket az adatokat.

Az adathordozhatósághoz való jog – ez azt a jogot jelenti, hogy a személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg tőlünk, valamint azt a jogot, hogy ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

A tiltakozáshoz való jog – a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jogát érinti, ha az adatkezelés közérdekből vagy az adatkezelő jogos érdekéből végzett feladat végrehajtásához szükséges. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából vagy kifejezett hozzájárulás alapján történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a feldolgozás ellen.

Helyesbítéshez való jog – a pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére vonatkozik. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnak, akinek az adatokat továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítésekkel jár.

Az adatok törléséhez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) – azt jelenti, hogy Ön jogosult kérni a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy feldolgozták; Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű indok az adatkezelésre

a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel; a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell; a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – akkor gyakorolható, ha az egyén vitatja az adatok pontosságát az adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig; az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett azok korlátozását kéri; ha a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célokból, de az egyén jogi követelés megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri azokat; ha az egyén tiltakozott az adatkezelés ellen arra az időtartamra, amely alatt ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos jogai elsőbbséget élveznek-e az egyén jogaival szemben.

Panaszhoz való jog – a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panaszok a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságához intézhetők. Ezen jogok gyakorlásához, valamint a jelen tájékoztatóval kapcsolatos további kérdésekkel, illetve a Társaság személyes adatok felhasználásával kapcsolatban kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a következő kommunikációs módok bármelyikének kiválasztásával

az alábbiakban leírtak közül választhat.

E jogok gyakorlása érdekében keltezett és aláírt írásbeli kérelmet küldhet a Splaiul Unirii 6, block B3A, Lépcsőház 1, 5. emelet, 20-as lakás címre, e-mailben a office@powerjan.eu címre, vagy telefonon: +40752180088. Önnek joga van bírósághoz fordulni is.

Az Ön adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba.

További részletek, valamint az Ön adatainak védelméről szóló jelen tájékoztató esetleges frissítései az alábbi weboldalon találhatók: http://www.dataprotection.ro/.

6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS A KAPCSOLATFELVÉTELHEZ

6.1. A Felhasználó igazolja, hogy a Vállalatnak megadott kapcsolattartási adatok, beleértve, de nem kizárólagosan: a neve, e-mail címe és mobiltelefonszáma a valóságnak megfelelnek. Megerősíti, hogy Ön a megadott telefonszám jelenlegi előfizetője vagy tulajdonosa. Ha az Ön bármely elérhetőségi adata megváltozik, beleértve a telefonszámát is, Ön beleegyezik, hogy a Power JAN alkalmazást vagy weboldalt használja ezen adatok módosítására az ott elfogadott eljárásnak megfelelően. Problémák esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a office@powerjan.eu címen.

6.2 Azzal, hogy a Felhasználó önkéntesen megad telefonszámot a Társaságnak, kifejezetten beleegyezik abba, hogy a regisztrációjával kapcsolatos szöveges üzeneteket kapjon. Az automatizált marketinghívások/üzenetek fogadásához való hozzájárulás nem feltétele a bérlésnek vagy vásárlásnak. Ön tudomásul veszi, hogy a hívásokért vagy szöveges üzenetekért a telefonszolgáltatója díjat számíthat fel, és hogy a Power JAN nem felelős az ilyen díjakért.

6.3. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltató által közvetlenül megadott vagy más módon megszerzett e-mail címeken kaphat, és a Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltatóval kapcsolatba lépjen. A felhasználó beleegyezik, hogy akkor is kapja az e-maileket, ha törli a fiókját vagy felmondja a velünk való együttműködését, kivéve, ha véglegesen kilép. A leiratkozásról a office@powerjan.eu e-mail címen, “Opt-out” tárgyban lehet lemondani. Kérjük, hagyjon harminc (30) napot a lemondási kérelem feldolgozására. Használhatja a Társaság által a Power JAN alkalmazáson vagy a Társaság weboldalán keresztül felkínált bármely más eszközt is. Az Ön kizárólagos kötelessége, hogy a Power JAN-t értesítse arról, hogy nem kíván e-maileket kapni az ebben a szakaszban található utasítások követésével. Az azonnali és ezen utasításoknak megfelelő leiratkozással Ön lemond minden jogáról, hogy panaszt tegyen a nem engedélyezett, kéretlen vagy nem kívánt e-mailek vagy szöveges üzenetek miatt. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön lemond az automatikus e-mailekről/text üzenetekről, fenntartjuk a jogot, hogy nem automatikus e-maileket/text üzeneteket küldjünk Önnek.

7. FELIRATKOZÁSOK

A Társaság havi előfizetéseket kínálhat a külső akkumulátorok használatára, külön feltételek mellett, amelyeket a Felhasználónak külön el kell fogadnia.

8. KAPCSOLATOK

A vállalatot a office@powerjan.eu e-mail címen vagy a következő postai címen lehet elérni: Mun. Bukarest, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap.B44, 2. szektor. Tel: +40752180088 vagy

Splaiul Unirii 6, B3A tömb, 1. lépcsőház, 5. emelet, 20. lakás.

9. JOGSZABÁLYZAT

E megállapodás a román jog hatálya alá tartozik, és azt a román joggal összhangban kell értelmezni és végrehajtani.

A jelen Megállapodással kapcsolatos minden jogvita esetén: (i) a győztes fél jogosult a jogvita rendezése során felmerült ésszerű költségekre, kiadásokra és ügyvédi díjakra (akár a tárgyaláson, akár a fellebbezés során, akár más módon), a felet megillető egyéb kártérítéseken vagy díjakon felül; (ii) mindkét fél beleegyezik az akkumulátor használata szerinti terület bíróságainak joghatóságába, és elfogadja, hogy ezek a bíróságok rendelkeznek joghatósággal mindkét fél felett.

10. VITARENDEZÉS

Ha bármilyen vita, állítás vagy követelés merül fel a Szolgáltatásokból, a Tartalomból, a Felhasználói visszajelzésekből, a jelen Megállapodásból vagy azokkal kapcsolatban, akár most, akár később keletkezik (a továbbiakban “Vitás”), vagy a Vállalat bármely szellemi tulajdonjogával kapcsolatban, akár tényleges, akár állított, akkor Ön és a Vállalat megállapodnak abban, hogy írásban értesítik a másik felet a Vitás ésszerű leírásával és megoldási javaslattal együtt. A mi értesítésünket Önnek az Ön által megadott legfrissebb elérhetőségi adatok alapján küldjük el. Ha nincs ilyen információ, vagy ha ez az információ nem aktuális, akkor a jelen cikk alapján nem áll fenn kötelezettség.

Az Ön értesítését (“Értesítés”) a következő címre kell küldeni: ENAIZOBOLS S.R.L., Mun. Bukarest, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap.B44, 2. szektor. Az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb harminc (30) naptári napon belül a Társaság vállalja, hogy a fent említett értesítésre szintén írásban választ küld, a kérdéses ügyre vonatkozó szükséges pontosításokkal. A Társaság és Ön párbeszédet kezd a vita békés rendezésének megkísérlése érdekében. A felek ezen eljárás során minden erőfeszítést megtesznek a vita, követelés, kérdés vagy nézeteltérés rendezése érdekében, és jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak, beleértve a közvetítést is.

Abban az esetben, ha a viták békés úton történő rendezése nem lehetséges, a felek a romániai illetékes bírósághoz fordulnak.

11. KIVÉTEL

A jelen Megállapodás bármely rendelkezésének megsértéséről való lemondás nem jelenti a jelen Megállapodás bármely más megsértéséről vagy bármely más rendelkezéséről való lemondást. E megállapodás rendelkezései egymástól függetlenek és elválaszthatók egymástól, és egyetlen rendelkezést sem érint, érvénytelenít vagy tesz végrehajthatatlanná az a tény, hogy e megállapodás bármely más rendelkezése vagy rendelkezései bármely okból részben vagy egészben érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok.

12. KUMULATÍV JOGORVOSLATOK

A jelen Megállapodásban biztosított vagy hivatkozott jogok és jogorvoslatok halmozottak és nem kizárólagosak, és az egyik igénybevétele nem zárja ki a törvény által biztosított bármely más jog vagy jogorvoslat rendelkezésre állását vagy érvényesíthetőségét.

13. VÉGSŐ MÓDOSÍTÁSOK

Ez a megállapodás tartalmazza a felek közötti teljes, végleges és kizárólagos integrált megállapodást a megállapodás tárgyára vonatkozóan. Ez a megállapodás minden korábbi, az adott tárgyra vonatkozó írásbeli vagy szóbeli megállapodás helyébe lép.

A Vállalat bármikor és időről időre, a Felhasználó beleegyezése nélkül, saját belátása szerint egyoldalúan módosíthatja a jelen Megállapodást. A Power JAN bármely szolgáltatásának a módosításról szóló értesítést követő további használatával a Felhasználó beleegyezik, hogy minden ilyen módosítást betart. A Felhasználónak rendszeresen gondosan át kell néznie a jelen Megállapodást, hogy tisztában legyen a változásokkal. A jelen Megállapodás módosításakor a Vállalat értesítést tesz közzé a Webhelyen és/vagy az Alkalmazásban. A Webhelyen meghatározott árak a jelen Megállapodásban meghatározott árak helyébe lépnek.

14. A JELEN MEGÁLLAPODÁS ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE

Ezt a megállapodást önként, ellenszolgáltatás fejében, jóhiszeműen és a Társaság részéről vagy nevében történő indokolatlan kényszerítés vagy befolyásolás nélkül kötik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy: (a) elolvasta a jelen Megállapodást; (b) megértette a jelen Megállapodás feltételeit és következményeit, beleértve a benne foglalt változatokat; és (c) teljes mértékben tisztában van a jelen Megállapodás jogi és kötelező erejével.

A MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL

Kijelentem, hogy elolvastam és kifejezetten elfogadom a feltételeket. Kijelentem és tanúsítom, hogy ismerem az akkumulátor/szolgáltatások működését.