fbpx

PowerJan

Termeni și condiții generale

PREZENTUL ACORD STABILEŞTE TERMENII ŞI CONDIŢIILE OBLIGATORII LEGALE PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR  POWER JAN.

 

Având în vedere utilizarea de către clienți a oricăror dintre Serviciile definite mai jos, furnizate de Creative Techno SRL, filială și entitate afiliată (denumite în continuare „Entități Operative”), care își desfășoară activitățile ca „Power JAN”, prin prezenta, Consumatorul (denumit în continuare „Clientul”, „Consumatorul”, „Utilizatorul”, „Dvs.”), își exprimă acordul cu toți termenii și condițiile din acest acord („Acord”).

Serviciile („Serviciile”) furnizate de Power JAN includ:

(1) Aplicația mobilă Power JAN și site-ul web aferent,
(2) Bateriile portabile Power JAN („Baterie” sau „Baterii”)
(3) Toate celelalte echipamente de întreținere, personal, servicii, aplicații, site-uri web și informații furnizate sau puse la dispoziție de Power JAN.

 

Prin accesarea și/sau utilizarea Serviciilor Power JAN, Consumatorul își exprimă, în mod tacit, acordul cu Termenii și Condițiile din acest document.

 

Prezentul acord, împreună cu toate actualizările, suplimentele, termenii suplimentari și toate regulile și politicile noastre constituie în mod colectiv acest acord între dvs.

– În calitate de Consumator  

 

și

 

 Furnizorul

“Creative Techno” SRL

str. Unirii, 20, ap. 333 

MD-4839, or. Chişinău, comuna Stăuceni 

c/f 1017600050664

IBAN: MD88FT222450100005189498

BC “FinComBank” S.A. 

Cod bancar: FTMDMD2X 

Cod TVA  0611172

теl. 076700600

e-mail: office@powerjan.md

.

 

 

 

 

 

 

 1. CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎNCHIRIEREA ȘI UTILIZAREA BATERIILOR

 

 • Consumatorul este singurul utilizator responsabil

 

Power JAN și Consumatorul sunt singurele părți al acestui Acord. Utilizatorul este singurul chiriaș și este singurul responsabil pentru respectarea tuturor termenilor și condițiilor conținute aici. Prin închirierea echipamentului, Consumatorul este singurul utilizator și responsabil pentru păstrarea integrității produsului. În cazul în care Consumatorul permite terțelor părți să utilizeze bateria activată într-una din locațiile Power JAN, o astfel de utilizare se va face în conformitate cu acești termeni și condiții, iar Consumatorul va fi singurul responsabil pentru aplicarea unor astfel de condiții persoanei căreia i-a permis să utilizeze bateria.

 

 • Bateria este proprietatea exclusivă a Power JAN

Fără a se referi la articolul 2.3, Utilizatorul este de acord ca Bateria și orice echipament Power JAN atașat la acesta, rămâne în orice moment proprietatea exclusivă a Power JAN.

-Se interzice demontarea, redactarea, modificarea aspectului exterior, repararea sau deteriorarea bateriei, a oricărei părți a unei baterii sau a altor echipamente Power JAN.

-Se interzice modificarea, dezlipirea sau aplicarea autocolantelor (apţibildurilor) pe baterie.

-Se interzice utilizarea bateriilor externe sau a altor echipamente Power JAN în activități publicitare sau în alte scopuri comerciale, fără permisiunea scrisă a Power JAN.

 

 • Orele de funcționare a bateriilor externe și disponibilitatea bateriilor


Numărul de baterii este limitat, iar disponibilitatea bateriei nu este niciodată garantată.

Utilizatorul se obligă să respecte cu bună-credință termenii de închiriere, prevăzuți de prezentul Acord.

 

 • Restricții


            -Se Interzice modificarea și/sau obținerea accesului neautorizat a Serviciilor Power JAN,      decât cel prevăzut de prezentul acord.

 • Se Interzice utilizarea Serviciilor Power JAN, bateriilor precum și a aplicației în alt mod decât cel prevăzut de prezentul acord.

  Pentru executarea prezentului acord și, în special, pentru articolul 1.7 din prezentele condiții generale, recunoașteți că interdicția de manipulare include, fără a se limita la: toate desenele, găurile, zgârieturile, loviturile sau modificările aplicate bateriei externe închiriate în temeiul prezentului acord.

 

 • Raportarea daunelor sau a accidentelor


Utilizatorul  se obligă să raporteze la Power JAN orice accident, deteriorare, inclusiv vătămare corporală sau baterie furată sau pierdută, cât mai curând posibil. Dacă un incident implică vătămări corporale, daune materiale sau o baterie furată, Utilizatorul va raporta incidentul către Power JAN în termen de maximum 24 de ore la telefonul 076700600 sau email: office@powerjan.md .
Utilizatorul este de acord că, în perioada de închiriere, are bateria externă închiriată sub propria sa răspundere și, prin urmare, este responsabil pentru orice utilizare abuzivă, consecințe, reclamații, cereri, cauze de acțiune, pierderi, daune, vătămări, costuri și cheltuieli, penalități sau plăți de orice fel sau orice natură, legate de o baterie, atât timp cât produsul rămâne sub răspunderea sa.

 

 1.6 Sancțiuni


Utilizatorul se obligă să achite orice amenzi, taxe, penalități, cheltuieli de judecată și/sau orice alte taxe suportate de Power JAN, care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a bateriei externe de către Utilizator, sau ca urmare a încălcării de către Utilizator a oricărei legi, reguli, reglementări și/sau ordin în timpul utilizării Serviciilor.

1.6.1Toate litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului Acord sau cu interpretarea lui, vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă, în caz contrar – vor fi transmise spre examinare în instanţele de judecată competente în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 • Responsabilitatea utilizatorului pentru utilizarea și deteriorarea bateriei


Utilizatorul este   se obligă să returneze bateria către Power JAN în aceeași stare în care a fost închiriată. Utilizatorul este, de asemenea, de acord că orice încercare de reîncărcare a bateriei prin alte mijloace decât o stație de încărcare operată de Power JAN va fi efectuată sub responsabilitatea sa exclusivă și că Power JAN nu va fi tras la răspundere pentru orice consecințe nocive, financiare, fizice sau de orice natură în urma acesteia.

 

 • Baterii


Bateriile sunt dispozitive electrice care necesită încărcare periodică pentru a funcționa corespunzător. Utilizatorul este de acord să utilizeze bateriile în condiții de siguranță și prudență, având în vedere faptul că este o baterie de energie electrică și ar trebui să fie atent la toate limitările și cerințele asociate cu acestea.

 

Utilizatorul înțelege și este de acord cu fiecare dintre următoarele:

• Nivelul de încărcare rămas în baterie va scădea odată cu utilizarea bateriei și, pe măsură ce nivelul de încărcare a bateriei scade, capacitățile operaționale ale bateriei pot scădea (sau înceta în întregime).
• Nivelul de încărcare a bateriei în momentul în care utilizatorul începe închirierea sau pune în funcțiune bateria nu este garantat și poate varia în funcție de fiecare utilizare.
• Rata de pierdere a puterii de încărcare în timpul utilizării bateriei nu este garantată și va varia în funcție de baterie, condițiile operaționale, condițiile meteorologice și alți factori.
• Este responsabilitatea utilizatorului să verifice nivelul de încărcare a bateriei și să se asigure că aceasta funcționează adecvat înainte de a începe utilizarea bateriei.
• Timpul în care utilizatorul poate folosi bateria înainte de a pierde din încărcare nu este niciodată garantat.
• Bateria poate rămâne fără încărcare și poate înceta să funcționeze în orice moment în timpul închirierii bateriei de către utilizator, inclusiv înainte de a atinge nivelul dorit de reîncărcare a dispozitivului utilizatorului.
• Dacă bateria rămâne fără încărcare în timpul închirierii, utilizatorul va returna bateria în conformitate cu toți termenii acestui acord. Dacă apare un accident deoarece bateria s-a epuizat, Power JAN nu va fi tras la răspundere.

1.9. Cum închiriezi o Baterie.

 1. Descărcați aplicația mobilă Power JAN din Google Play sau App Store.
 2. Efectuați înregistrarea în aplicație
 3. Atașați un card bancar pentru a plăti chiria.
 4. Găsiți cea mai apropiată stație pe harta aplicației.
 5. Scanați codul QR la stație.
 6. Luați bateria din stație.

 

1.10. Cum se returnează o Baterie.

 1. Găsiți cel mai apropiat punct de pe harta aplicației.
 2. Obțineți indicații și ajungeți la stație.
 3. Doar introduceți banca de alimentare într-un slot liber din stație.

 

Dacă contorul nu se oprește după 30 de secunde, verificați conexiunea la Internet și reîmprospătați pagina, dacă acest lucru nu vă ajută, contactați asistența.

 

 1. ACHITĂRI ȘI TAXE

 

 • Taxe

Utilizatorul poate utiliza bateria în baza plății per utilizare („Utilizare” înseamnă deblocarea bateriei prin aplicația mobilă Power JAN și utilizarea acesteia până când este returnată la o stație de stocare/încărcare a bateriilor Power JAN) sau altfel, în conformitate cu prețul descris în aplicația mobilă Power JAN sau pe site-ul său web. În fiecare caz, tarifele pot fi supuse impozitelor aplicabile și altor taxe ale administrației locale, care pot fi percepute și colectate de Power JAN. Power JAN va percepe de la Utilizator (prin card bancar și/sau credit/debit și/sau prin orice altă metodă de plată oferită în timpul procesului de abonament) suma taxelor descrise în prezentul Acord.

 

 • Coduri promoționale


Utilizatorul poate beneficia de codurile promoționale (reduceri) numai prin intermediul aplicației Power JAN. Power JAN își rezervă dreptul de a modifica sau anula reducerile în orice moment. Reducerile nu pot fi transferate de la un utilizator la altul și/sau comercializate în vreun oricare mod.

 

 • Durata maximă de închiriere și tarifare


Informații despre timpul de închiriere și tarife pot fi găsite pe site-ul web al Power JAN , pe www.powerjan.md, și în cadrul aplicațiilor iOS și Android oferite de Power JAN înainte de orice închiriere, sau în conformitate cu Acordul dat, după cum urmează:

Primele 30 minute – Gratuit

Fiecare 1440 minute urmatoare – 20 MDL

O zi (24 ore) – 20 MDL

Costul unui Power Bank – 780 lei

*Toate preturile includ TVA.

 

Se permite anularea serviciului de închiriere solicitat în intervalul primelor 5 minute după deblocarea Bateriei, fără a fi percepută o oarecare plată pentru utilizare în acest interval de timp. Dacă Bateria nu a fost returnată în intervalul de timp gratuit menționat (5 minute de la deblocare), se consideră ca acceptat utilizarea ulterioară a serviciului conform tarifelor stabilite.

 

Perioada maximă de închiriere a unei baterii externe (portabile) constituie 5 zile calendaristice.


Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil pentru termenul acordat de utilizare a bateriei și că, la expirarea acestui termen, bateria va fi blocată.

 

Bateriile care nu sunt returnate în perioada maximă de închiriere vor fi considerate cumpărate de Utilizator la un pret de 780 lei.


 

 

 

 • Metode de plată valabile


Pentru a fi înregistrat și a utiliza Serviciile, Utilizatorul trebuie să furnizeze Power JAN o metodă de plată validă, acceptată de mijloacele de închiriere Power JAN.

Utilizatorul prezintă și garantează Power JAN că este autorizat să utilizeze orice metodă de plată furnizată către Power JAN. Utilizatorul autorizează Power JAN să perceapă cardul sau contul respectiv pentru toate taxele suportate de Utilizator. Toate plățile sunt supuse taxelor de vânzare aplicabile și altor taxe ale administrației locale, care pot fi percepute și colectate de către Power JAN.

Dacă Utilizatorul contestă orice plată a sa, atunci Utilizatorul trebuie să contacteze Power JAN în termen de 10 zile lucrătoare până la sfârșitul lunii, cu plata în litigiu, și să furnizeze Power JAN toate informațiile necesare pentru identificarea acesteia, cum ar fi data Utilizării și orele aproximative de începere și finalizare ale Utilizării, asociate cu taxa contestată. Utilizatorul este de acord să informeze imediat Power JAN cu privire la toate modificările legate de metoda de plată.

 

 • Schema de plată


Schema de plată pentru utilizarea Serviciilor este disponibilă pe site-ul www.powerjan.md și în cadrul aplicației Power JAN, înainte de orice închiriere.

Utilizatorul înțelege și este de acord că tarifele menționate mai sus pot fi modificate unilateral de către Power JAN în orice moment sau periodic, la discreția sa, conform articolului 13 din prezentul acord.

La deblocarea bateriei, o sumă de 99 MDL va fi percepută ca metodă de plată a Utilizatorului la începutul perioadei de închiriere, în calitate de gaj. Prețul efectiv de închiriere va fi retras din depozitul menționat de Consumator și diferența va fi apoi returnată utilizatorului la sfârșitul perioadei de închiriere.Durata de retur a gajului poate dura de la o zi pina la 30 zile, depinde de banca emitenta a cardului(banca consumatorului).

 

 1. CONDIȚII SUPLIMENTARE DE UTILIZARE

 

 • Verificarea siguranței


3.1.1. Dacă în orice moment, fie înainte, în timpul sau după închirierea oricărei baterii, utilizatorul descoperă orice defect sau observă orice altă stare potențial nesigură a oricărei baterii, oricât de ușoară este, nu trebuie să folosească bateria sau, dacă utilizează deja Bateria și/sau Serviciile, trebuie să înceteze imediat utilizarea acesteia în cazul în care are dubii privind siguranța acesteia.


3.1.2. Utilizatorul se obliga să raporteze imediat defectul sau starea defectuoasă a bateriei către Power JAN în primele 5 minute de utilizare.

3.1.3. În cazul în care Utilizatorul nu respectă cu strictețe cerințele menționate anterior, el / ea va fi total și complet responsabil(ă) pentru orice consecințe, pretenții, cereri, cauze de acțiune, pierderi, răspunderi, daune, vătămări, taxe, costuri, penalități, cheltuieli de judecata și/sau plăți de orice fel, sau de orice natură, indiferent dacă sunt previzibile sau imprevizibile, și dacă sunt cunoscute sau necunoscute, cu o ulterioară despăgubire a consecințelor provocate.

 

 • Pierdere sau furt al bateriei


O baterie poate fi considerată pierdută sau furată, dacă faptele, circumstanțele și dovezile sugerează Power JAN veridicitatea datelor și a celor întâmplate.

Power JAN și Dvs. în calitate de consumator sunteți de acord că ultimul utilizator al bateriei va fi responsabil pentru  pierderea sau furtul bateriei, cu excepția cazurilor în care faptele și circumstanțele sugerează altfel. În cazul în care Power JAN, în baza dovezilor prezentate, recunoaște că o baterie s-a pierdut sau a fost furată, Power JAN va avea autoritatea de a întreprinde toate acțiunile pe care le consideră adecvate (cu privire la ultimul utilizator al unei baterii sau altfel), inclusiv, dar fără limitare la obținerea restituirii și altor compensații adecvate sau daune și depunerea unui raport la organele competente. Consumatorul este de acord că datele generate de computerul Power JAN sunt dovezi concludente ale perioadei de utilizare a unei baterii de către un utilizator. Utilizatorul este de acord să raporteze dispariția sau furtul bateriei către Power JAN imediat sau cât mai curând posibil.

 

 • Limitări privind disponibilitatea serviciilor Power JAN


Power JAN depune toate eforturile pentru a furniza Serviciile 365 de zile pe an, dar nu garantează că Serviciile vor fi disponibile în orice moment, deoarece evenimentele neprevăzute sau alte circumstanțe ar putea împiedica furnizarea acestora. Accesul la servicii este, de asemenea, condiționat de disponibilitatea bateriilor. Power JAN nu prezintă sau garantează disponibilitatea oricărui Serviciu sau disponibilitatea oricărei baterii în orice moment, chiar dacă bateria este marcată ca fiind disponibilă în aplicația mobilă.

 

 • Licență de acces


Sub rezerva respectării stricte de către Utilizator a prezentului Acord, Power JAN acordă Utilizatorului o licență limitată, revocabilă, neexclusivă și netransferabilă pentru accesarea și utilizarea Serviciilor sau a conținutului acestora. Această licență nu include: orice revânzare sau utilizare comercială a Serviciilor sau a conținutului acestora; orice colectare și utilizare a oricăror produse, descrieri sau prețuri; orice utilizare derivată a Serviciilor sau a conținutului acestora; orice descărcare sau copiere a informațiilor despre cont în beneficiul altui comerciant; sau orice utilizare a exploatării datelor, a roboților, cookie-urilor sau a unor instrumente similare de colectare și extragere a datelor. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres în prezentul document, Serviciile și/sau orice componentă a Serviciilor nu pot fi reproduse, vândute, revândute, vizate sau exploatate în alt mod decât cel prevăzut în prezentul document, în niciun scop decât cele prevăzute aici, fără acordul scris al Power JAN. Orice utilizare neautorizată anulează automat permisiunile și/sau licențele acordate de către Power JAN.

 

3.5 Drepturi de autor și proprietate

 

Tot conținutul prezentat sau afișat în lista Serviciilor, inclusiv, dar fără limitare la: text, grafică, fotografii, imagini, imagini în mișcare, sunet și ilustrații („Conținut”), este deținut de Power JAN, licențiatorii, furnizorii, agenții și/sau furnizorii săi de conținut. Toate elementele Serviciilor, inclusiv, dar fără limitare la designul general și Conținut, sunt protejate de legislația din domeniul comercial, drepturi de autor, drepturi morale, mărci comerciale și alte legi referitoare la drepturile de proprietate intelectuală. Serviciile pot fi utilizate numai în scopul destinat pentru care aceste Servicii sunt puse la dispoziție. Cu excepția celor permise de legea drepturilor de autor, nu puteți modifica niciunul dintre materiale și nu puteți copia, distribui, transmite, afișa, efectua, reproduce, publica, licenția, crea lucrări derivate din acestea, transfera sau vinde orice informații sau lucrări conținute în aceste Servicii. Cu excepția cazului în care este autorizat prin legile drepturilor de autor, sunteți responsabil pentru obținerea permisiunii înainte de a reutiliza orice material protejat prin drepturi de autor care este disponibil în lista Serviciilor Power JAN. Veți respecta toate legile, statutele, ordonanțele și reglementările naționale și internaționale aplicabile privind utilizarea de către Dvs. a Serviciilor. Serviciile, conținutul său și toate drepturile conexe, vor rămâne proprietatea exclusivă a Power JAN sau a licențiatorilor, vânzătorilor, agenților și/sau furnizorilor săi de conținut, cu excepția cazului în care se va conveni altfel, în mod expres. Nu veți elimina niciun drept de autor, marcă comercială sau alte notificări de proprietate din materialele găsite în lista Serviciilor.

 

3.6 Mărci comerciale fără aprobare

 

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale ale Power JAN și cele utilizate aici (inclusiv, dar fără a se limita la: numele Power JAN, logo-ul companiei Power JAN, numele Serviciilor, designul Serviciilor și/sau orice logo-uri) denumite în continuare „Mărci”, sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Power JAN sau ale afiliaților, partenerilor, furnizorilor sau licențiatorilor săi. Nu aveți voie să utilizați, să copiați, să reproduceți, să reeditați, să încărcați, să postați, să transmiteți, să distribuiți sau să modificați mărcile comerciale ale Power JAN în niciun fel, inclusiv în publicitate sau la distribuirea materialelor publicitare referitoare la Servicii, fără acordul prealabil scris al Power JAN. Nu trebuie să utilizați numele Power JAN sau orice text, imagini sau simboluri care ar putea, în opinia Power JAN, să implice aprobarea Power JAN în orice (i) publicitate sau prezentare scrisă sau orală, sau (ii) broșură, buletin informativ, carte , sau alte materiale scrise de orice natură, fără acordul prealabil al Power JAN.

 

3.7 Înregistrarea și securitatea contului

 

Pentru a avea acces la Servicii, va fi necesar să vă creați un cont. În acest scop, veți: (a) furniza informații adevărate, exacte, actuale și complete despre Dvs., așa cum vi se solicită pe pagina de înregistrare, conectare sau abonament la Servicii (astfel de informații fiind „Datele de înregistrare”) și veți (b) menține și actualiza cu promptitudine datele de înregistrare pentru a le menține adevărate, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați orice informație care este neadevărată, inexactă, care nu este actuală sau incompletă, sau Power JAN are motive întemeiate să suspecteze că astfel de informații sunt neadevărate, inexacte, nu sunt curente sau sunt incomplete, furnizorul (Power JAN) are dreptul să vă suspende sau să anuleze contul și să refuze orice utilizare actuală sau viitoare a Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora). Sunteți responsabil pentru securitatea și confidențialitatea parolei și a contului Dvs. În plus, sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul Dvs. Nu veți împărtăși informațiile contului Dvs. sau numele de utilizator și parola cu niciun terț, sau nu veți permite niciunei terțe părți să se conecteze la Servicii folosind informațiile contului Dvs. Sunteți de acord să ne anunțați imediat despre orice utilizare neautorizată a contului Dvs. sau despre orice altă încălcare a securității de care ați luat cunoștință. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție și furnizarea măsurilor de securitate cele mai potrivite pentru situația Dvs. și utilizarea intenționată a Serviciilor. Avem dreptul de a furniza facturare utilizatorului, cont, conținut sau înregistrări de utilizare și informații conexe în anumite circumstanțe (cum ar fi ca răspuns la o responsabilitate legală, proces legal, ordine, citații sau mandate, sau să ne protejăm drepturile, clienții sau afacerea).

 

3.8 Politica privind feedback-ul utilizatorilor

 

În cazul în care Power JAN a solicitat în mod specific feedback-uri sau comentarii, Power JAN vă încurajează să ne trimiteți conținut (de exemplu, comentarii la postări pe blog, participare în comunități, sfaturi etc.) pentru a fi luat în considerare (denumite în continuare „Feedback-urile utilizatorilor”). Feedback-ul utilizatorului rămâne proprietatea intelectuală a utilizatorului individual. Prin postarea de conținut pe site-ul nostru, acordați în mod expres Power JAN un drept neexclusiv, perpetuu, irevocabil, fără redevențe, complet plătit, la nivel mondial, drept complet sub-licențiat și licență de utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, să traducă, să creeze lucrări derivate din, să distribuie, să transmită, să efectueze și să afișeze conținutul și numele, vocea și/sau imaginea Dvs., conținute în feedback-urile Dvs. de utilizator, în totalitate sau parțial, și în orice formă, în orice suport sau tehnologie, fie acum cunoscută, fie descoperită în continuare, inclusiv toate promovările, publicitatea, marketingul, comercializarea și orice alte utilizări auxiliare ale acestora, inclusiv dreptul neîngrădit la sublicențierea acestor drepturi. Orice astfel de feedback-uri ale utilizatorilor sunt considerate neconfidențiale, iar Power JAN nu are nicio obligație de a păstra confidențialitatea oricărei informații, sub orice formă, conținută în orice feedback a utilizatorului.

 

3.9 Feedback-uri neconforme ale utilizatorilor

 

Power JAN nu încurajează și nu caută feedback-uri ale utilizatorilor care rezultă din orice activitate care: (i) poate crea un risc de pierdere, vătămare fizică sau mentală, suferință emoțională, deces, dizabilitate, desfigurare fizică sau mentală, pentru orice altă persoană sau pentru orice animal; (ii) poate crea un risc de orice altă pierdere sau deteriorare a oricărei persoane sau bunuri; sau (iii) poate constitui o infracțiune sau delict. Sunteți de acord că nu v-ați angajat și nu vă veți angaja în niciuna dintre activitățile de mai sus în legătură cu producerea feedback-urilor Dvs. de utilizator. Fără a ne limita cele de mai sus, sunteți de acord că, împreună cu acordul Dvs., nu veți provoca suferință emoțională altor persoane, nu veți umili alte persoane (în mod public sau altfel), nu veți ataca sau amenința alte persoane, nu veți intra pe proprietate privată fără permisiune, și nu vă veți angaja altfel în nicio activitate care poate duce la vătămări, deces, daune materiale și/sau răspundere de orice fel. Power JAN va respinge orice feedback a utilizatorilor în care Power JAN crede, la discreția sa absolută, că s-au produs astfel de activități. Dacă sunteți notificat cu privire la o trimitere care se presupune că încalcă orice prevedere a prezentului acord, Power JAN își rezervă dreptul de a stabili, la discreția sa absolută, dacă a avut loc o astfel de încălcare și de a elimina orice astfel de feedback din Servicii în orice moment și fără preaviz.

 

3.10 Materiale inadecvate

 

Utilizatorului i se interzice utilizarea Serviciilor pentru a posta sau trimite orice material ilegal, care încalcă drepturile, amenință, defăimează, are conținut calomnios, obscen, pornografic sau profan sau orice material care încalcă sau deturnează proprietatea intelectuală a terților sau ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune sau încalcă altfel orice lege. De asemenea, sunteți de acord că feedback-urile sau postarea de reclame nesolicitate sau „spam” pe sau prin intermediul Serviciilor este interzisă în mod expres prin acest Acord. În plus, dacă stabilim, la discreția noastră absolută, că ați încălcat sau sunteți susceptibil(ă) de a încălca interdicțiile de mai sus sau orice reguli sau politici aplicabile legate de acest acord, putem întreprinde orice acțiune pe care o considerăm necesară pentru a recupera sau preveni încălcarea, inclusiv, dar fără limitare la interzicerea utilizării Serviciilor și/sau eliminarea imediată a materialelor aferente din Servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. Vom coopera pe deplin cu orice autoritate legală sau cu o decizie judecătorească, sau cu o citație, care ne solicită sau ne îndrumă să dezvăluim identitatea oricărei persoane care postează astfel de materiale.

 

3.11 Acces și interferențe

 

Sunteți de acord să nu utilizați niciun robot, virus sau alte mijloace automate pentru a accesa Serviciile în orice scop, fără permisiunea noastră expresă scrisă. În plus, sunteți de acord că nu veți: (i) întreprinde nicio acțiune care impune sau poate impune, la discreția noastră absolută, o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre; (ii) interfera sau încerca să bruiați buna funcționare a site-ului sau a oricăror activități desfășurate în cadrul Serviciilor; sau (iii) ocoli orice măsuri pe care le putem folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la Servicii.

 

3.12 Legătura cu părți terțe

 

Uneori, Serviciile Power JAN pot conține link-uri către site-uri web care nu sunt deținute, operate sau controlate de Power JAN sau de afiliații săi. Toate aceste legături sunt furnizate exclusiv pentru comoditatea Dvs. Dacă nu utilizați aceste link-uri, nu veți putea utiliza Serviciile. Nici noi, nici oricare dintre afiliații noștri, nu suntem responsabili pentru conținutul, materialele sau alte informații aflate pe sau accesibile de pe orice alt site web. Nici noi, nici oricare dintre afiliații noștri, nu susținem, nu garantăm sau nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la alte site-uri web, sau la orice conținut, materiale sau alte informații localizate sau accesibile de pe alte site-uri web sau rezultatele pe care le puteți obține din utilizarea oricărui alt site web. Dacă decideți să accesați orice alte site-uri web legate de sau de la Servicii, faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

 

3.13 Declarații și garanții

 

Prin prezenta, declarați că aveți capacitatae deplină de exercițiu prin alte cuvinte: ați atins vârsta de 18 ani, aveți dreptul și autoritatea de a încheia acest Acord, sunteți pe deplin capabili și competenți să îndepliniți termenii, condițiile și obligațiile din prezentul Acord, iar utilizarea Serviciilor este și va fi în conformitate cu toate legile aplicabile. Declarați că ați citit, ați înțeles, că sunteți de acord cu și veți respecta termenii acestui Acord. În plus, declarați și garantați că feedback-urile Dvs. de utilizator și toate elementele acestora sunt: (a) deținute sau controlate exclusiv de Dvs., aveți permisiunea scrisă prealabilă a proprietarului de drept al conținutului inclus în feedback-urile Dvs. de utilizator; și (b) Utilizarea de către Power JAN a feedback-urilor Dvs. de utilizator, așa cum este descrisă sau prevăzută aici, nu încalcă și nu va încălca drepturile de autor, drepturile de marcă comercială, drepturile de publicitate sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entități, încalcă orice lege, regulament sau drept de orice natură, sau în orice alt mod dau naștere oricărei cereri sau răspunderi care pot fi acționate, inclusiv, dar fără limitare la drepturi de publicitate și intimitate, și defăimare. În plus, veți fi singurul responsabil pentru propriile Dvs. feedback-uri de utilizator și consecințele postării sau publicării acestora.

 

 • Justificarea datorită unui impediment

 

Nici Power JAN și nici Dvs., nu veți fi responsabili pentru daune sau pentru întârzieri sau eșecuri în executare, rezultate din acte sau evenimente dincolo de controlul lor rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la: stare de urgență, pandemie,incendiu, fulger, explozie, supratensiune sau defecțiune, inundații, război.

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligaţiei este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanţe:

 1. ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 3.5. al prezentului Acord
 2. cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligaţiei pentru prima parte, inclusiv prin întîrziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligaţiei în temeiul art. 914 Cod Civil.
 • Neexecutarea obligaţiei de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia şi dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia.
 • În cazul în care obligaţia a apărut dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă partea care invocă neexecutarea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.
 • În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenţei impedimentului. Totuşi, dacă întîrzierea capătă trăsăturile neexecutării esenţiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.
 • În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligaţia se stinge. Obligaţia corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligaţiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispoziţiile art. 926-932 Cod Civil, care se aplică în mod corespunzător.
 • Partea care invocă neexecutarea are obligaţia de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment şi efectele lui asupra capacităţii de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanţe. Partea Informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.
 • Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligaţiei, cu excepţia cazului cînd cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligaţiei.

 

3.16 Caracteristici de rețea

 

Serviciile pot oferi anumite caracteristici și servicii care vă sunt disponibile prin intermediul dispozitivului Dvs. mobil. Aceste caracteristici și servicii pot include posibilitatea de a accesa caracteristicile Serviciilor și de a încărca conținut în Servicii, de a primi mesaje (inclusiv mesaje text și SMS) de la Servicii și de a descărca aplicații pe dispozitivul Dvs. mobil („Funcții de rețea”). Mesajul standard, datele și alte taxe pot fi percepute de operatorul Dvs. Taxele  pot apărea pe factura Dvs. de servicii mobile sau pot fi deduse din contul Dvs. preplătit. Ar trebui să vă adresați operatorului Dvs. de telefonie mobilă, pentru a afla ce tarife sunt disponibile și cât costă. Contactați operatorul Dvs. pentru întrebări referitoare la aceste probleme. Confirmați că sunteți abonatul actual și/sau utilizatorul numărului de telefon mobil înregistrat la Servicii și autorizat să suporte orice comisioane pentru mesaje sau date care pot fi percepute de operatorul Dvs. Vi se interzice strict înregistrarea unui număr de telefon mobil care nu este al Dvs. Dacă se va  depista că orice informație furnizată este falsă sau inexactă, ne asumăm dreptul de a suspenda sau anula accesul Dvs. la Servicii în orice moment. Utilizarea Serviciilor de către Utilizatori este complet voluntară. – În același timp Vă informăm că suntem în proces  continuu de dezvoltare, astfel încât experiența consumatorului de a închiria baterii portabile să fie una pozitivă și orientată spre asigurarea: rapidității, comodității și transparenței.Sunteți de acord că, în ceea ce privește caracteristicile de rețea mobilă la care sunteți înregistrat(ă), putem trimite comunicări către dispozitivul Dvs. mobil cu privire la noi sau la alte părți. Sunteți de acord să ne anunțați despre orice modificare în informațiile Dvs. de contact (inclusiv numărul de telefon) și să vă actualizați contul de înregistrare în Servicii, pentru a reflecta modificările.

 

Trebuie să anunțați imediat Power JAN cu privire la orice încălcare a securității sau utilizarea neautorizată a telefonului Dvs. mobil. Deși Power JAN nu va fi responsabil pentru pierderile Dvs. cauzate de utilizarea neautorizată a dispozitivului Dvs. mobil, puteți fi responsabil(ă) pentru pierderile Power JAN sau ale altor persoane, datorate unei astfel de utilizări neautorizate.

 

4 REZILIERE

 

Aveți dreptul de a anula Acordul în orice moment, după notificarea către Power JAN. Pentru a rezilia acest Acord, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: office@powerjan.md. Dacă reziliați acordul: (i) Toate drepturile acordate Dvs. vor înceta imediat; (ii) Veți întrerupe orice utilizare a respectivelor Servicii și/sau utilizarea Bateriilor externe; și/sau (iii)  Vă veți obliga să achitați către Power JAN toate sumele restante și neachitate. După anularea acordului, veți pierde accesul la toate Serviciile.

Power JAN, își rezervă dreptul după o notificare scrisă (termenul „scris” aici include e-mail), de a rezilia prezentul Contract și/sau de a suspenda accesul Dvs. la Serviciile lor, dacă:

(a) Nu plătiți Power JAN orice sumă restantă în temeiul prezentului acord și/sau

(b) Încălcați în mod material orice termeni sau condiții din prezentul acord. La încetarea prezentului acord din orice motiv, accesul Dvs. la Servicii și utilizarea acestora vor înceta.

 

 

 

 

     

 

5 CONFIDENȚIALITATE

 

5.1 Confidențialitatea informațiilor; Politici de confidențialitate

Înțelegeți și sunteți de acord că toate informațiile personale deținute de Power JAN și care aparțin utilizatorilor, inclusiv toate numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail, parolele, informațiile de plată și alte informații vor fi păstrate de către Power JAN în conformitate cu confidențialitatea acestuia. Politica (disponibilă pe site-ul nostru: https: // powerjan.md); cu condiția totuși că: (i) dacă există vreo situație în care nu puteți comunica informații personale autorităților competente, atunci Power JAN le poate furniza, la discreția noastră absolută, numele Dvs., adresa, numărul de telefon și alte informații acestor autorități, (ii) dacă Power JAN primește o citație de la orice instanță sau altă autoritate, atunci Power JAN va furniza toate informațiile solicitate în conformitate cu legislația aplicabilă și (iii) Power JAN poate dezvălui date agregate și alte date despre Dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă.

În plus, Power JAN poate dezvălui date individuale unei terțe părți, cu permisiunea și consimțământul Dvs. expres (de exemplu, înscrierea într-un studiu).

 

 

 

 

6 COMUNICAȚII ȘI ACORDUL DE A FI CONTACTAT

 

6.1. Utilizatorul verifică dacă orice informație de contact furnizată către Power JAN, inclusiv, dar fără a se limita la: numele său, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, este adevărată și corectă. Confirmați că sunteți abonatul actual sau proprietarul oricărui număr de telefon pe care ni l-ați furnizat. În cazul în care oricare dintre informațiile Dvs. de contact se modifică, inclusiv numărul Dvs. de telefon, sunteți de acord să utilizați aplicația sau site-ul web al Power JAN pentru a modifica aceste detalii conform procedurii acceptate în acesta. În caz de probleme, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@powerjan.md.

 

6.2. Prin furnizarea voluntară a numerelor de telefon către Power JAN, Utilizatorul este de acord, în mod expres, să primească mesaje text legate de înregistrarea sa. Consimțământul pentru a primi apeluri/mesaje de marketing automatizate nu este o condiție a închirierii sau cumpărării. Recunoașteți că puteți suporta o taxă pentru apeluri sau mesaje text de la operatorul Dvs. de telefonie și că Power JAN nu este responsabil pentru aceste taxe.

 

6.3. Utilizatorul este de acord că Power JAN poate obține și Utilizatorul acceptă, în mod expres, să fie contactat la adresele de e-mail furnizate de acesta direct sau obținute prin alte mijloace. Sunteți de acord să primiți e-mailuri, chiar dacă vă anulați contul sau încetați colaborarea Dvs. cu noi, cu excepția cazului în care renunțați definitiv. Puteți renunța prin e-mail la office@powerjan.md, cu subiectul „Renunț”. Vă rugăm să acordați până la treizeci (30) de zile pentru a procesa orice solicitare de renunțare. De asemenea, puteți utiliza orice alte mijloace oferite de Power JAN prin aplicația sau pe site-ul său web. Este singura Dvs. obligație să anunțați Power JAN că nu doriți să primiți e-mailuri, urmând instrucțiunile din această secțiune. Renunțați la orice drepturi de a prezenta reclamații pentru e-mailuri sau mesaje text neautorizate, nesolicitate sau nedorite, prin libertatea de a renunța imediat și în conformitate cu aceste instrucțiuni. Vă rugăm să rețineți că, dacă renunțați la e-mailuri/texte automatizate, ne rezervăm dreptul de a vă trimite e-mailuri/texte non-automatizate.

 

 

  7 ABONAMENTE

 

Power JAN are posibilitatea de a oferi abonamente lunare pentru utilizarea bateriilor externe, sub rezerva unor termeni și condiții specifice, care trebuie acceptate separat de către Utilizator.

 

8 CONTACTE

 

Power JAN poate fi contactat prin e-mail, la adresa: office@powerjan.md, sau prin poștă, la adresa: mun. Chişinău, Stăuceni, str. Unirii, 20, ap.(of.) 333. Tel: 076700600

 

9 LEGISLAȚIE

 

Prezentul acord este guvernat de și trebuie interpretat și aplicat în conformitate cu legile Republicii Moldova. Pentru fiecare litigiu referitor la prezentul acord: (i) partea dominantă are dreptul la costurile, cheltuielile și onorariile de avocat rezonabile (indiferent dacă sunt suportate în proces, în apel sau altfel) suportate pentru soluționarea litigiului, pe lângă toate celelalte daune sau recompense la care poate avea dreptul partea; (ii) fiecare parte este de acord cu jurisdicția instanțelor din teritoriul în care este utilizată bateria și este de acord că aceste instanțe au jurisdicție asupra fiecărei părți.

 

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 

Dacă apare orice controversă, acuzație sau reclamație din sau care se referă la Servicii, Conținut, Feedback-urile de utilizator, prezentul Acord, indiferent dacă sunt deja apărute sau vor apărea în continuare (denumite în continuare „Disputa”), sau cu referire la oricare dintre drepturi de proprietate intelectuală ale Power JAN, efective sau pretinse, atunci Dvs. și Power JAN sunteți de acord să trimiteți o notificare scrisă celeilalte părți, oferind o descriere rezonabilă a litigiului, împreună cu o propunere de soluționare a acesteia. Notificarea noastră către Dvs. va fi trimisă pe baza celor mai recente informații de contact pe care ni le furnizați. Dar dacă nu există astfel de informații sau dacă aceste informații nu sunt actuale, atunci nu avem nicio obligație în temeiul acestei articol.

 

Notificarea Dvs. („Notificarea”) către noi trebuie trimisă la adresa: Creative Techno SRL, mun. Chişinău, Stăuceni, str. Unirii, 20, ap.(of.) 333. În termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice din data primirii notificării, Creative Techno SRL, se angajează să remită un răspuns, la fel în scris, la notificarea menționată, cu clarificările de rigoare în ceea ce privește problema expusă. Power JAN și Dvs. veți purta un dialog pentru a încerca să rezolvați litigiul în mod amiabil. Părțile își vor depune toate eforturile, prin acest proces, pentru a soluționa orice dispută, revendicare, întrebare sau dezacord, și să se angajeze în negocieri de bună credință, printre care medierea.

 

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

 

11 EXONERARE

 

Nicio renunțare la orice încălcare a oricărei prevederi a prezentului acord nu este o renunțare la orice altă încălcare sau la orice altă dispoziție a prezentului acord. Dispozițiile prezentului acord sunt independente și separabile una de cealaltă și nicio dispoziție nu va fi afectată sau invalidată, sau imposibilă, în virtutea faptului că, din orice motiv, oricare alta sau altele dintre ele pot fi invalide sau inaplicabile în totalitate sau parțial.

 

12 REMEDII CUMULATIVE

 

Toate drepturile și căile de atac, acordate în temeiul sau menționate în prezentul acord, sunt cumulative și neexclusive, și recurgerea la unul nu împiedică disponibilitatea sau aplicabilitatea altuia, sau la orice alt drept sau remediu prevăzut de lege.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

 

Prezentul acord conține acordul integrat complet, final și exclusiv între părți cu privire la obiectul său. Prezentul acord înlocuiește toate celelalte acorduri anterioare, scrise sau orale, referitoare la un astfel de subiect.

 

În orice moment și periodic, și fără consimțământul Utilizatorului, Power JAN poate modifica unilateral acest Acord, la propria sa discreție. Prin continuarea utilizării oricăruia dintre serviciile Power JAN după notificarea oricărei modificări, Utilizatorul acceptă să respecte toate aceste modificări. Utilizatorul trebuie să revizuiască cu atenție prezentul Acord în mod regulat, pentru a fi la curent cu toate modificările. Ori de câte ori se face o modificare a prezentului Acord, Power JAN va posta o notificare pe site. Prețurile stabilite pe site-ul web înlocuiesc toate prețurile stabilite în prezentul acord.

 

14 EXECUTAREA VOLUNTARĂ A ACESTUI ACORD

 

Prezentul acord este încheiat în mod voluntar, cu considerație, bună-credință și fără nici o constrângere sau influență nejustificată din partea sau în numele Power JAN. Utilizatorul recunoaște că: (a) a citit prezentul Acord; (b) înțelege termenii și consecințele prezentului acord, inclusiv versiunile pe care le conține; și (c) este pe deplin conștient de efectul legal și obligatoriu al prezentului acord.

 

 

 

ACCEPTAREA ACORDULUI DE CĂTRE UTILIZATOR

 

Certific că am citit și sunt de acord, în mod expres, cu termenii și condițiile. Declar și certific că sunt familiarizat cu funcționarea bateriei/serviciilor.