fbpx

PowerJan

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se změnami a úpravami provedenými obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (“GDPR”) jsme se rozhodli informovat vás prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů (“Zásady zpracování osobních údajů” nebo “Zásady”) o:

 • Kdo jsme?

 • Co jsou osobní údaje?

 • Jaké údaje o vás zpracováváme?

 • Jak shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje?

 • Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

 • S kým sdílíme vaše údaje?

 • Kdy předáváme vaše údaje mimo prostor Evropské unie nebo EHP?

 • Jaká bezpečnostní opatření používáme k ochraně vašich údajů?

 • Jaká jsou vaše práva a možnosti volby týkající se údajů, které zpracováváme?


Stejně budeme postupovat pokaždé, když nás navštívíte, nakoupíte na našich webových stránkách nebo když použijete mobilní aplikaci ENAIZOBOLS S.R.L..

Tyto zásady zpracování údajů může společnost ENAIZOBOLS S.R.L. kdykoli změnit nebo aktualizovat, pokud se domníváme, že došlo k určitým změnám v činnostech, kterými zpracováváme vaše údaje. Veškeré takové změny zveřejníme na , a budeme vás o nich informovat e-mailem.

KDO JSME?

ENAIZOBOLS S.R.L. , se sídlem v Bukurešti, sektor 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap. B44, Sector 2, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem CUI 43355090 a registračním číslem u živnostenského úřadu J40/15888/2020 (dále jen “ENAIZOBOLS S.R.L.” nebo “provozovatel” nebo “my” nebo “nás”), je provozovatelem vašich údajů a subjektem, který vám prostřednictvím aplikace Power JAN poskytuje powerbanky na různých místech ve vašem městě.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese:

Na adrese. Bukurešť, sektor 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap. B44, Sector 2 Tel: +40 752 180 088

E-mail: office@powerjan.eu

– – – – – –

Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. jmenovala zástupce pro ochranu osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad, způsobu, jakým společnost ENAIZOBOLS S.R.L. zpracovává vaše údaje, nebo vašich práv, můžete se na nás obrátit na vyhrazené e-mailové adrese office@powerjan.eu nebo na poštovní adrese Mun. Bucharest, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap. B44, sektor 2.

JAKÉ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?


Co jsou to osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí jakékoli údaje nebo informace, které nám pomáhají vás přímo (např. vaše jméno, příjmení) nebo nepřímo (např. na základě profilu, který si vytvoříme, abychom vám mohli zasílat personalizované nabídky) identifikovat. Některé informace jsou méně zřejmé (např. vaše nákupní preference a zvyky, IP vašeho zařízení), ale jsou spojeny s vaší osobou, pomáhají nám vás identifikovat, a proto spadají pod pojem “osobní údaje”.

Zásadou společnosti ENAIZOBOLS S.R.L. je shromažďovat a zpracovávat pouze údaje, které potřebujeme k tomu, abychom vám při prohlížení/nakupování v aplikaci Power JAN poskytli co nejpříjemnější zážitek.Obecně o vás zpracováváme následující údaje:

Jméno a příjmení; e-mailová adresa;

Telefonní číslo;

Obecná zeměpisná poloha zařízení, z něhož prohlížíte stránky/přihlašujete se ke svému zákaznickému účtu; Informace o zakoupených produktech a službách;
Vaše používání stránek a aktivity na nich;

Abychom byli konkrétnější, v níže uvedené tabulce uvádíme osobní údaje (“údaje” nebo “osobní údaje”), které shromažďujeme přímo od vás, které jsou výsledkem interakce s vámi a které my nebo naši partneři sledujeme, abychom vám mohli poskytnout objednané produkty/služby nebo vám poskytnout různé personalizované nabídky při prohlížení/nakupování na webových stránkách nebo při používání různých zařízení (tablet nebo mobilní telefon).

Údaje o nezletilých osobách.

Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. nepovoluje zpracování osobních údajů zákazníků mladších 18 let.

Při vytváření účtu nebo zadávání objednávky v aplikaci musí zákazníci potvrdit, že jsou starší 18 let.

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. shromažďuje a zpracovává vaše údaje za účelem vyřízení vámi zadaných objednávek, zlepšování vašich zkušeností v aplikaci Power JAN, poskytování pomoci a podpory při používání aplikace/zákaznického účtu Power JAN nebo vytvoření profilu zákazníka za účelem zasílání personalizovaných nabídek (přímý marketing).

V níže uvedené tabulce jsme uvedli, jakým způsobem zpracováváme vaše údaje, jaké jsou účely a právní základ (právní báze) činností, jejichž prostřednictvím vaše údaje zpracováváme.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje?

Jaké údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme?

Jaký je právní základ pro zpracování údajů?Data you provide us directly

Vytvoření zákaznického účtu

• • •

Zákaznický účet vám můžeme v aplikaci Power JAN vytvořit pouze tehdy, pokud nám poskytnete následující osobní údaje, a to buď (a) v rámci žádosti o založení nového zákaznického účtu, nebo (b) po prvním zadání objednávky v aplikaci Power JAN (a my vám při této příležitosti aktivujeme zákaznický účet, abychom mohli vaši objednávku vyřídit):

jméno; e-mail a
telefonní číslo

Případně si můžete vytvořit zákaznický účet přihlášením ke svému účtu na Facebooku, Googlu nebo Applu pomocí e-mailu nebo telefonního čísla a hesla z dané sociální sítě.

 
 

Přihlášení k vašemu zákaznickému účtu

• •

Nabízíme vám možnost přihlásit se k vašemu zákaznickému účtu připojením k vašemu stávajícímu účtu na Facebooku, Google nebo Apple (přihlášení k sociálním sítím). Pro přihlášení budete přesměrováni na stránku vaší sociální sítě (Facebook, Google nebo Apple), kde se můžete přihlásit pomocí svých uživatelských údajů. Tímto způsobem je váš profil na Facebooku, Google nebo Apple propojen s vaším zákaznickým účtem v aplikaci Power JAN. po registraci nám společnosti Facebook Inc. a Google Inc. a Apple Inc. automaticky zasílají následující informace:

Číselné ID sociální sítě;

jméno a příjmení; uživatelské jméno Facebooku, Google nebo Apple;

váš uživatelský účet byl ověřen (např. “potvrzen”).

Kromě toho provozovatel služby sociální sítě obdrží informace o propojení tohoto účtu s naší stránkou. tyto údaje zaslané společností Facebook, Google nebo Apple ukládáme a používáme k tomu, abychom vás mohli identifikovat jako oprávněného zákazníka a nabídnout vám naše služby v aplikaci Power JAN.

 
 

Nákup v aplikaci Power JAN

Objednávku můžete zadat pouze tehdy, pokud jste si aktivovali zákaznický účet, vložili některé produkty do nákupního košíku a poté zadali objednávku. V aplikaci Power JAN, do které se přihlásíte ze svého účtu u společnosti ENAIZOBOLS S.R.L., můžete nakupovat po odsouhlasení smluvních podmínek aplikace.

– Při každém odeslání objednávky budeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

jméno a telefonní číslo

Zpracování smluv

Abychom mohli zpracovat vaše objednávky, předat výrobky na odběrných místech a splnit naše záruční závazky spojené s výrobky.

Úhrada nákupu/vrácení platby v případě vrácení výrobku/zrušení objednávky

Údaje o kartě, kterou používáte pro 3D Secure platby za nákupy v aplikaci Power JAN, nebudou přístupné ani uložené společností ENAIZOBOLS S.R.L., ale pouze subjektem, který transakci autorizuje, nebo jiným subjektem oprávněným poskytovat služby ukládání identifikačních údajů o kartách, o jehož totožnosti budete informováni před samotným zadáním údajů o kartě, kterou používáte pro online platby.

Zpracování smluv

Zajištění nezbytné podpory zpracování ze strany našich partnerů, kteří jsou oprávněni zprostředkovávat platby za vámi objednané produkty.

Zákaznická podpora

zahrnuje přesměrování zákazníka v okamžiku platby na zabezpečenou stránku, kde je každý držitel karty zaregistrován přidělením autorizačního kódu pro každou online transakci. K platbě jsou přijímány karty vydané v rámci karet VISA (Classic a Electron) a MASTERCARD (včetně Maestro, pokud mají kód CVV/CV2)].

-ENAIZOBOLS S.R.L. zpracovává pouze následující údaje, které zasílá partnerovi pro autorizaci online plateb/transakcí:

jméno, příjmení;
ID objednávky;
datum zahájení transakce,

datum dokončení;
ID transakce;
stav platby (platba dokončena/nezdařená);

částka transakce

(pokud je to relevantní).

– V případě vrácení/zrušení objednávky shromažďujeme a zpracováváme:

Váš IBAN a banka, u které jste si založili bankovní účet,
za účelem vrácení peněz zaplacených za vrácené produkty/služby/zrušené objednávky.

a – abychom vám mohli poskytnout podporu v oblasti

Uzavření smlouvy

vašeho zákaznického účtu / objednávek, které jste zadali na webu, vás budeme identifikovat potvrzením:

vaše jméno

vaší e-mailové adresy a telefonního čísla;

ID objednávky

– S vaším předchozím souhlasem můžeme zpracovávat váš hlas z nahrávek telefonických hovorů s vámi, abychom mohli reagovat na vaše žádosti o pomoc.

– Stejné údaje budeme zpracovávat také za účelem vyřizování vašich stížností.

Plnění našich povinností/činností během smluvního období

Věrnostní akce

Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. poskytuje a přiděluje různé slevy a výhody související s našimi věrnostními akcemi (ve formě poukázek, slev atd.) Poukázky, které jste v daném okamžiku využili, si můžete prohlédnout ve svém zákaznickém účtu.

Zpracování smluv

Za účelem provádění našich věrnostních akcí a nabízení obchodních slev ve vztahu k vám.

Propagační kampaně, soutěže, propagační akce nebo loterie

V případě online soutěží v aplikaci Power JAN shromažďujeme vaši e-mailovou adresu. Soutěže pořádáme také na oficiální stránce společnosti ENAIZOBOLS S.R.L. na Facebooku/Instagramu , kde v závislosti na kampani shromažďujeme následující údaje nezbytné pro vaši účast v soutěži, a to výherce random.org:

prostřednictvím

Jméno a příjmení;
e-mailovou adresu, nebo; telefonní číslo

.

Souhlas

Pro účely vaší účasti v soutěžích pořádaných společností ENAIZOBOLS S.R.L. a pro účely udělování příslušných cen.

 

Pokud se stanete výhercem, uvedeme vaše jméno a příjmení na oficiální stránce společnosti ENAIZOBOLS S.R.L. na Facebooku a/nebo Instagramu.

Údaje, které shromažďujeme automaticky

Vytváření profilů zákazníků pro účely přímého marketingu

Na základě vašich interakcí a chování v mobilní aplikaci shromažďujeme a zpracováváme prostřednictvím našich partnerů vaše údaje, abychom vytvořili váš zákaznický profil a mohli vám zasílat.

personalizované informace”)
komunikační kanály podle vašeho výběru.

Pro účely profilování zpracováváme následující údaje:

vaše jméno, příjmení, e-mailovou a/nebo poštovní adresu a číslo mobilního telefonu;

o historii vašich interakcí s námi v mobilní aplikaci, resp:
– jaké produkty/služby jste si prohlíželi, vyhledávali nebo objednávali;

– o jaké produkty/služby jste přidali do košíku

nabídky (“nabídky podle

Prohlížení online

– jaké produkty/služby vám byly doručeny, za které jste zaplatili;

o vaše preference při nakupování na webu (jaké produkty/služby jste si koupili, v jaký den/čas, jak jste zaplatili);

o online identifikátory získané ze zařízení, které používáte při procházení mobilní aplikace;

Souhlas

Pro profilování a zasílání personalizovaných nabídek prostřednictvím komunikačních kanálů, se kterými souhlasíte (sms, e-mail, push-up oznámení).

Další podrobnosti o tom, jak provádíme profilování pro účely přímého marketingu, naleznete níže v části ” Profil”. Máte právo kdykoli vznést námitku proti profilování.

 

Když se přihlásíte ke svému zákaznickému účtu nebo používáte naši mobilní aplikaci, shromažďujeme také údaje z vašeho telefonu, tabletu nebo jiného zařízení (dále jen “zařízení”) pomocí souborů cookie, informace, podle kterých vás můžeme identifikovat online (dále jen “online identifikátory”), které používáme k vytvoření vašeho profilu pro účely přímého marketingu:

o IP adresa;
o internetový prohlížeč

prohlížeč, který používáte, a jeho verzi

-o nakupování a následně je smazal, objednal/nakoupil;

které objednávky jste zahájili a následně dokončili nebo zrušili;

operační systém

vašeho zařízení;
údaje o protokolu

HHTP/HTTPS;
o Doba trvání návštěvy/aktivity

v aplikaci;
o obecná poloha zařízení (pokud je povolena geolokace), ze kterého se k aplikaci připojujete.

[Vezměte prosím na vědomí, že většina zařízení nabízí možnost zakázat geolokační služby přímo v nastavení zařízení]

[“Soubory cookie” – soubory, které server odesílá do vašeho zařízení, když si stáhnete/používáte mobilní aplikaci Účel a způsob zpracování souborů cookie je podrobně popsán v Zásadách používání souborů cookie, které jsou k dispozici v mobilní aplikaci].

Online behaviorální reklama

Na základě vašeho prohlížení a chování v mobilní aplikaci, sledovaného pomocí souborů cookie, vám budeme poskytovat online reklamy na některé naše produkty/služby, které by vás mohly zajímat. Na základě informací o vašem prohlížení v mobilní aplikaci vás zařadíme do zájmové skupiny s dalšími podobnými zákazníky z hlediska chování při prohlížení a budeme vám tak poskytovat reklamy (bannery) na základě těchto zájmů.

Souhlas se soubory cookie

Pro soubory cookie, které sledují vaše chování na webu.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování souborů cookie za účelem poskytování online reklamy (bannerů) na základě vašich zájmů, můžete odmítnout nastavení souboru cookie pro tento účel nastavením prohlížeče tak, aby obecně zakázal automatické nastavení souborů cookie. Můžete také zakázat soubory cookie pro reklamní služby poskytovatele služeb.

Například zájmový profil “knihy” lze odvodit z vašich údajů na základě vyhodnocení produktů, které jste navštívili v mobilní aplikaci, a tímto způsobem se do vašeho zařízení umístí soubor cookie, který vás přiřadí k osobám se zájmem o kategorii “knihy”, a vy pak obdržíte některé speciálně přizpůsobené reklamní zprávy z kategorie “knihy”.

prohlížeče (např. Google) nastavením prohlížeče tak, aby byly soubory cookie této domény blokovány. To můžete velmi snadno provést na následující stránce www.youronlinechoices.com/ro/optiunile- my

Odhlášení od online behaviorální reklamy nezabrání zobrazování obecných reklam, které nejsou přizpůsobeny vašim zájmům.

Nabídky založené na přizpůsobeném publiku (na seznamech zákazníků).

S vaším souhlasem použijeme vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu k vytvoření zašifrovaného seznamu zákazníků (“hash data”) a poté použijeme zašifrovaná data z tohoto seznamu k porovnání vašich údajů (a dalších zákazníků v zájmové skupině) s údaji lidí na Facebooku/Instagramu, abychom mohli prostřednictvím tohoto kanálu zasílat personalizované nabídky na váš účet na Facebooku/Instagramu prostřednictvím cílených reklam.

Facebook/Instagram zakóduje údaje hash, nahraje je na sociální platformu a vytvoří tak publikum,přičemž tyto údaje hash použije výhradně pro propojení s údaji vašeho účtu na Facebooku/Instagramu, aniž by tyto údaje distribuoval třetím stranám (nebo, jiným komerčním inzerentům) a budou automaticky smazány Facebookem/Instagramem ihned po propojení.

Souhlas

Pro zasílání personalizovaných nabídek na Facebooku (pomocí služby personalizovaného publika na základě seznamů zákazníků).

Další podrobnosti o účelech, způsobu, jakým Facebook shromažďuje a zpracovává osobní údaje, a o nastaveních ochrany soukromí na Facebooku/Instagramu najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku v Centru nápovědy Promotéra.

 

Údržba a zabezpečení webových stránek mobilních aplikací

K údržbě a zabezpečení webových stránek internetového obchodu používáme následující online identifikátory:

o IP adresa;
o internetový prohlížeč

který používáte, a verzi operačního systému zařízení, pomocí kterého se připojujete;

o údaje protokolu HHTP/HTTPS;

o Poloha zařízení (pokud je povolena geolokace), ze kterého se připojujete k mobilní aplikaci.

Konkrétně zpracováváme vaše údaje pro:

– Zajištění správného fungování aplikace, resp:

o správné zobrazení obsahu mobilní aplikace;

o uchování vašich přihlašovacích údajů (pokud nás o to požádáte);

o zlepšování mobilní aplikace;

o nastavení zařízení, ze kterého se přihlašujete/přihlašujete, podle požadavků mobilní aplikace.

Oprávněný zájem

Implementace, parametrizace a údržba bezpečnostních opatření mobilní aplikace Power JAN.

– zajištění bezpečnosti webových stránek a zajištění toho, abychom vás chránili před podvody nebo jakýmkoli narušením bezpečnosti IT v souvislosti s aplikací Power JAN.

-identifikace a náprava nedostatků bránících používání naší aplikace nebo vašeho zákaznického účtu.

 
 

Audit a zprávy

Vaše údaje zpracováváme pro účely ročního finančního auditu a pro podání daňových a účetních přiznání finančním úřadům.

Právní požadavky

Za účelem splnění zákonných povinností vyplývajících z platných daňových a účetních předpisů

Obhajoba zákonných práv

Při obhajobě našich práv u soudu za účelem vymáhání dlužných částek nebo při ochraně našich zájmů před neoprávněnými nároky/žalobami budeme zpracovávat vaše údaje nezbytné pro vypracování konkrétních žalobních tvrzení, písemných závěrů, žádostí a dokumentů.

Oprávněný zájem

uplatnění případných obhajob/práv u soudů nebo veřejných/dozorových orgánů či institucí.

Řízení a vyšetřování prováděné úřady a/nebo soudními orgány

Výjimečně a v souladu se zákonem poskytneme příslušným orgánům a institucím v rámci řízení/vyšetřování.

formálních nebo jiných zákonem stanovených kroků, a to zákonem stanoveným postupem, tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon. Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. všechny tyto kroky zdokumentuje.

Právní požadavky

Za účelem splnění konkrétních právních povinností uložených příslušnými právními předpisy

 

o ochraně proti podvodům, praní špinavých peněz a terorismu.

Údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Procházení sociálních médií

Pokud se vám líbí/sledujete naši stránku
ENAIZOBOLS S.R.L. na Facebooku/Instagramu nebo pokud se přihlásíte ke svému zákaznickému účtu pomocí své adresy a hesla na Facebooku, obdržíme tyto údaje, aniž bychom je použili k jinému účelu než ke komunikaci s vámi a k případnému zasílání personalizovaných nabídek prostřednictvím vašeho účtu na Facebooku na základě personalizovaných publik.

Souhlas

Poskytování personalizovaných nabídek na Facebooku (pomocí služby personalizovaného publika na základě seznamů zákazníků).

PROFILOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU

Při zasílání personalizovaných nabídek prostřednictvím kanálů přímého marketingu (sms, e-mail, push-up oznámení) můžeme používat určité “techniky profilování”, tj. způsob automatického zpracování vašich údajů spočívající zejména v analýze a interpretaci vašich osobních údajů, které jsou nezbytné k vyhodnocení nebo předvídání určitých aspektů souvisejících s vašimi preferencemi, zájmy při nakupování v aplikaci Power JAN. Pro účely profilování společnost ENAIZOBOLS S.R.L. nezpracovává citlivé údaje týkající se sexuální orientace, náboženského přesvědčení nebo politické příslušnosti.

Vaše osobní nákupní chování a preference vycházejí z historie vašich návštěv a/nebo nákupů v aplikaci Power JAN, z vašeho používání mobilní aplikace, z vaší finanční situace vyplývající z provedených nákupů a z dalších osobních zájmů, které jste nám sdělili a které jsou společné ostatním zákazníkům.

– – –

na základě vašeho chování při prohlížení webových stránek, prohlížených produktů, produktů přidaných do košíku; na základě demografických údajů: věk, město;

na základě historie nákupů a peněžní hodnoty.


Vaše údaje shromažďujeme při profilování ze zdrojů, jako jsou naše webové stránky http://powerjan.md/ a poskytovatelé reklamních služeb, se kterými spolupracujeme.

Profilování používáme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat a předkládat vám personalizované reklamní nabídky způsobem, který je pro vás relevantní a užitečný.

Můžeme vám nabídnout možnost změnit vaše marketingové preference přímo ve vašem zákaznickém účtu na http://powerjan.md/ kdykoli poté, co jste se zaregistrovali jako zákazník společnosti ENAIZOBOLS S.R.L., a to tak, že tuto možnost uvedete ve svém zákaznickém účtu.

Proti profilování pro účely přímého marketingu v kterémkoli z komunikačních kanálů, ke kterému jste dříve dali souhlas, můžete vznést námitku odvoláním souhlasu s odhlášením z konkrétního komunikačního kanálu, ke kterému jste se dříve přihlásili. Podrobnější informace naleznete níže v části “Vaše práva a volby”.


JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. zpracovává vaše údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, a v souladu s našimi zásadami uchovávání osobních údajů. V některých případech mohou některá právní ustanovení vyžadovat nebo umožňovat, abychom údaje uchovávali po delší dobu.

Doba uložení dat závisí především na:

po jakou dobu potřebujeme vaše údaje, abychom vám mohli poskytnout požadované produkty a splnit naše závazky vůči vám a pro účely uvedené výše v těchto zásadách;
zda máte v mobilní aplikaci otevřený zákaznický účet. V takovém případě budeme vaše údaje uchovávat po dobu, kdy bude tento zákaznický účet aktivní, nejdéle však 5 (pět) let od data vašeho posledního přihlášení k účtu nebo poslední objednávky v aplikaci Power JAN (bez přihlášení k účtu); před zrušením vašeho zákaznického účtu a vymazáním všech údajů spojených s tímto zákaznickým účtem vás budeme informovat;

pokud jste souhlasili se zpracováním svých údajů na delší dobu, budeme vaše údaje uchovávat po tuto dobu, pokud svůj souhlas mezitím neodvoláte;
zákonné nebo smluvní povinnosti vyžadují, abychom vaše údaje uchovávali po určitou dobu (např. doby stanovené zákonem pro obhajobu našich zákonných práv).

Konkrétně společnost ENAIZOBOLS S.R.L. vytváří váš zákaznický profil následujícím způsobem:

• •

• •

• •

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu, kdy budete mít zákaznický účet a/nebo budete pokračovat v nakupování v aplikaci Power JAN. Pokud svůj zákaznický účet v aplikaci Power JAN deaktivujete a výslovně nás požádáte o jeho úplné vymazání, údaje spojené s vaším zákaznickým účtem budou vymazány nebo anonymizovány tak, aby vás již nebylo možné v našich systémech evidence údajů identifikovat, pokud nejsme povinni uchovávat vaše údaje po delší dobu na základě zákona nebo našeho oprávněného zájmu.

Tímto způsobem zajistíme, abyste měli nad svými osobními údaji plnou kontrolu. Vaše údaje budeme znovu shromažďovat a zpracovávat, pokud nám je znovu poskytnete v mobilní aplikaci.

Pro účely, pro které jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, zvýrazněné ve výše uvedené tabulce, budeme vaše údaje pro tento účel zpracovávat, dokud svůj souhlas se zpracováním pro tento účel neodvoláte, pokud nám zákon neukládá povinnost uchovávat tyto údaje po delší dobu, pro účely podávání zpráv orgánům veřejné moci nebo pro obhajobu našich práv u soudu.

Informujeme vás, že při zpracování vašich údajů se spoléháme na váš souhlas se zasíláním:

personalizované nabídky založené na online reklamě založené na chování;

personalizované nabídky založené na profilování, které provádíme pro účely přímého marketingu prostřednictvím sms, e-mailu a komunikačních kanálů push-up oznámení;
nabídky založené na personalizovaném publiku (na seznamech zákazníků) na Facebooku/Instagramu.

*Souhlas – znamená váš svobodný, konkrétní a informovaný souhlas, kterým bez pochybností souhlasíte s tím, že vaše údaje budeme zpracovávat za účelem, pro který souhlas udělujete. V aplikaci Power JAN můžete svůj souhlas vyjádřit zaškrtnutím příslušného políčka spojeného s účelem a prostředky zpracování uvedenými v tomto Informačním oznámení.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny a zpracovávány našimi důvěryhodnými partnery, aby vám mohli poskytovat produkty.

Abychom vám mohli poskytnout produkty objednané v aplikaci Power JAN, budeme vaše údaje sdílet s našimi důvěryhodnými partnery. Pečlivě vybíráme partnery a dodavatele, kteří naším jménem provádějí operace na podporu našeho podnikání. Sdílíme s nimi pouze osobní údaje nezbytné k provedení konkrétních činností, které jim svěříme.

Pokud některé činnosti zadáváme našim důvěryhodným partnerům, vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom předem ověřili, že zajišťují ochranu vašich údajů prostřednictvím přísných opatření pro zabezpečení údajů, a s každým z nich uzavřeme smlouvu o zpracování údajů.


Konkrétně sdílíme některé údaje s třetími stranami (našimi dodavateli a partnery) za účelem provádění funkcí a služeb nezbytných k provozování činností internetového obchodu, jako např:

 • poskytovateli, který nám poskytuje služby ukládání dat na externích serverech umístěných v Rumunsku;
 • poskytovatel e-mailové komunikace a přenosových služeb se sídlem v USA, který vlastní;
 • Certifikace štítu EU-USA na ochranu soukromí;
 • poskytovatel mobilních telefonních služeb, který nám pomáhá být s vámi v kontaktu, se sídlem v Rumunsku;
 • zpracovatelé plateb, kteří jsou námi autorizováni ke zpracování 3D Secure plateb (PayU, BT Pay);

Předávání údajů orgánům veřejné moci a institucím nebo právním orgánům

Některé vaše osobní údaje můžeme zaslat příslušným orgánům veřejné moci nebo institucím, pokud to vyžaduje zákon (např. vyšetřování podvodů, prevence praní špinavých peněz, podávání daňových přiznání, finančních výkazů finančním úřadům atd.), nebo tyto údaje můžeme zaslat soudům při obhajobě u soudu nebo jiným orgánům veřejné moci.

Přístup pro auditory a poradce

Pokud se v budoucnu rozhodneme prodat akcie nebo podnik společnosti ENAIZOBOLS S.R.L., poskytneme přístup k údajům našich klientů auditorům a konzultantům potenciálního kupujícího (potenciálních kupujících) nebo jim tyto údaje předáme, aby mohli provést audit nezbytný pro získání akcií/podniku. Za tímto účelem zajistíme, aby případný kupující dodržoval a zavedl nezbytná bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů, a strany předem podepíší dohodu o zpracování údajů pro účely transakce.

KDY PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE MIMO EU NEBO VIZ?


Vaše údaje se zpravidla neukládají v zemi mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor (dále jen “EHP”).

– –

Pokud vaše údaje předáváme jiným partnerům/dodavatelům společnosti ENAIZOBOLS S.R.L., kteří se nacházejí v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany předávaných údajů, zavazujeme se přijmout veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že tito partneři/dodavatelé budou dodržovat podmínky stanovené v těchto zásadách. Tato opatření mohou dále zahrnovat zavedení standardů ochrany údajů (např. ISO 27001), standardních smluvních doložek přijatých Komisí Evropské unie, jakož i systémů přímé kontroly těchto mechanismů.

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ?

Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. zajišťuje nezbytná technická a organizační opatření pro bezpečné shromažďování, zpracování a uchovávání údajů, včetně ochrany před neoprávněným přístupem, neoprávněným použitím údajů nebo zničením, ztrátou či změnou údajů. Zavazujeme se, že vaše osobní údaje budou v bezpečí, a za tímto účelem přijímáme veškerá přiměřená bezpečnostní opatření.

Zavádíme systematické postupy pro školení osob odpovědných za bezpečnost IT a pro monitorování a audit bezpečnosti IT systémů a infrastruktur v souladu s interními zásadami společnosti ENAIZOBOLS S.R.L.. .

Kromě toho vynakládáme přiměřené úsilí na to, abychom zajistili (včetně smluv s nimi), že naši důvěryhodní partneři budou rovněž spravovat vhodná technická a organizační opatření pro zpracování údajů, které s nimi sdílíme.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A MOŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH ÚDAJŮ?

Chceme zajistit, abyste měli nad svými údaji vždy plnou kontrolu a abyste mohli účinně využívat svých práv a možností podle GDPR.

Abychom vám zajistili účinnou kontrolu nad vašimi údaji, informujeme vás, že na základě dostupných technologií máte následující možnosti:

můžete ze svého klientského účtu spravovat přímý přístup, opravu nebo vymazání údajů, které máte k dispozici ve svém klientském účtu v aplikaci Power JAN;

platformy sociálních médií a vyhledávače (např. Google nebo Facebook) vám dávají možnost spravovat různé možnosti, jak se rozhodnete nechat zpracovávat své údaje.

Kromě těchto možností vám GDPR jako subjektu údajů poskytuje níže popsaná práva. Než budeme moci vyhovět jakékoli žádosti o uplatnění vašich práv, ujistíme se, že jste subjektem údajů, u kterého se rozhodnete tato práva uplatnit, a za tímto účelem vás můžeme požádat o určité informace/údaje

k ověření vaší totožnosti, nebo můžeme požádat o další podrobnosti o vaší žádosti. Korespondenci, kterou s vámi vedeme, můžeme uchovávat, abychom zajistili evidenci žádostí a odpovědí na vaše práva.

Právo na informace. Máte právo na jasné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné informace o tom, jak zpracováváme vaše údaje, včetně podrobností o vašich právech jako subjektu údajů. Tyto informace o údajích, účelu a způsobu, jakým vaše údaje zpracováváme, jsou rovněž obsaženy v těchto zásadách.

Právo na přístup k údajům. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, a to bez účtování jakéhokoli poplatku za první poskytnutí údajů. Pokud potřebujete kopie již poskytnutých údajů, můžeme si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí údajů. Budeme mít právo odmítnout nadměrné nebo opakované a neodůvodněné žádosti.

Právo na opravu údajů. Pokud zjistíte, že vaše údaje, které zpracováváme, jsou nesprávné, neúplné nebo nepřesné: můžete nám zaslat žádost o opravu na e-mailovou adresu office@powerjan.eu.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Kdykoli můžete vznést námitku a odhlásit se z odběru našich sdělení přímého marketingu. Můžete tak učinit snadno kliknutím na odkaz “odhlásit se” v jakémkoli e-mailu, který vám zašleme, nebo ve svém účtu v sekci “Nastavení účtu”.

Chcete-li uplatnit své právo na přístup, můžete nám zaslat svou žádost prostřednictvím:

E-mail: office@powerjan.eu

personalizované nabídky založené na profilování prostřednictvím stejných kanálů, kterými vám tyto nabídky sdělujeme.

personalizované nabídky založené na profilování prostřednictvím stejných kanálů, kterými vám tyto nabídky sdělujeme.

nabídky, tj. e-mail, sms nebo push-up oznámení.

Odvolání souhlasu (odhlášením odběru nebo písemnou žádostí) nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před odvoláním.

Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu. Můžete kdykoli vznést námitku proti jakémukoli zpracování údajů, pokud je toto zpracování založeno na našem oprávněném zájmu. Kdy je naše zpracování založeno na našem oprávněném zájmu, najdete v části “Jaký je právní základ pro zpracování údajů?” v tabulce výše. toto právo můžete uplatnit písemně zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: office@powerjan.eu.

Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut). Máte právo nás požádat o vymazání svých údajů v některé z následujících situací:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly dříve zpracovávány;

b) odvoláte svůj souhlas, na jehož základě jsme vaše údaje zpracovávali, a neexistuje žádný jiný právní základ, na kterém bychom mohli založit další zpracování;

c) vznesete námitku proti zpracování údajů, pokud údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu),

d) vznesete námitku proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu a my nemůžeme prokázat, že máme oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami;


e) osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

f) osobní údaje musí být vymazány, abychom splnili naše právní povinnosti. Nejedná se o absolutní právo. Vaši žádost o výmaz údajů můžeme odmítnout, pokud: (i) jsme povinni dodržet zákonné povinnosti a údaje si ponechat; nebo (ii) jsou-li údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich práv u soudu. Toto právo můžete uplatnit písemně zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu

e-mail: office@powerjan.eu

Právo na omezení zpracování. Máte právo získat od nás omezení zpracování údajů v jedné z níže popsaných situací.

(a) přesnost údajů zpochybňujete vy (subjekt údajů), a to po dobu, která nám umožní přesnost údajů ověřit;

(b) zpracování údajů je protiprávní a vy (subjekt údajů) vznesete námitku proti výmazu údajů a požádáte nás o omezení zpracování těchto údajů;
(c) vaše údaje již nepotřebujeme, ale vy (subjekt údajů) o ně požádáte.

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(d)vy (subjekt údajů) vznesete námitku proti zpracování údajů na základě našich oprávněných zájmů, a to na základě kontroly, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů (tj. vás).

Toto právo můžete uplatnit písemně zasláním písemné žádosti na adresu

e-mail: office@powerjan.eu

Právo na přenositelnost. Pokud zpracováváme vaše údaje na základě souhlasu nebo plnění smlouvy a automaticky, máte právo nás požádat o přenos vašich údajů: (a) k vám nebo (ii) k jinému vámi určenému správci. Druhá situace znamená, že máte možnost nás požádat o přenos údajů spojených s vaším zákaznickým účtem k jinému správci údajů (např. ke správci, který spravuje jinou webovou stránku internetového obchodu). Konkrétně budete moci požádat pouze o přenesení osobních údajů, které jste nám aktivně poskytli přímo (s výjimkou jakýchkoli údajů odvozených nebo vytvořených/vyvinutých společností XYZ, např. profil zákaznického profilu). toto právo můžete uplatnit písemně zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: office@powerjan.eu. Vámi požadované údaje zašleme, jak je zde uvedeno, ve strukturovaném a opakovaně použitelném formátu (např. XML, JSON, CSV).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat jakoukoli stížnost na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, u Národního dozorového úřadu pro zpracování osobních údajů (“N.S.P.D.P.”).

Doufáme však, že se rozhodnete nejprve obrátit na nás, než podáte stížnost společnosti A.N.S.P.D.C.P. Ochrana vašich údajů je pro nás velmi důležitá a podnikneme všechny nezbytné kroky k vyřešení jakýchkoli problémů týkajících se kontroly a zabezpečení vašich údajů. Na společnost A.N.S.P.D.C.P. se můžete obracet i se svými dotazy,

dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v Rumunsku. Na webových stránkách tohoto orgánu http://www.dataprotection.ro/ najdete několik příruček a pokynů týkajících se vašich práv.

DOTAZY A ŽÁDOSTI TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ

Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. je vám k dispozici v případě jakýchkoli dotazů, vysvětlení nebo jakýchkoli podrobností týkajících se těchto zásad zpracování údajů.

Můžete se na nás také obrátit s jakýmikoli návrhy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad nebo způsobu, jakým shromažďujeme a používáme vaše údaje, na níže uvedené kontaktní údaje DPO.

Společnost ENAIZOBOLS S.R.L. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat v jakékoli záležitosti týkající se zpracování osobních údajů na níže uvedených kontaktních údajích:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Adresa: Adresa: Str. Voinicului, Nr. 11, Sector 3, Bukurešť E-mail: contact@dposafety.ro