fbpx

Terms and conditions

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2024

Termeni și condiții generale România

PREZENTUL ACORD STABILEŞTE TERMENII ŞI CONDIŢIILE OBLIGATORII LEGALE PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR  „POWER JAN

Serviciul „Power JAN” constă în posibilitatea clienților înregistrați de a închiria un echipament
electronic, o baterie externă și orice echipament Power JAN atașat la acesta, utilizând Aplicația Mobilă instalată pe dispozitivul mobil al clientului.

Serviciul „Power JAN” este oferit în România de societatea ENAIZOBOLS S.R.L., persoană
juridică de naționalitate română, funcționând în conformitate cu legislația din România, având
sediul social în Mun. București, Sector 4, Str. Splaiul Unirii nr. 6, Bl. B3A, camerele 15,16,17,18,19, Sector 4, Cod
Unic de Identificare 43355090 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
J40/15888/2020 („Compania”, „Furnizorul”)

Prin utilizarea de către dvs. a serviciilor sau a aplicației în orice modalitate, în întregime sau în
parte, prin accesarea aplicației și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare, vă veți obliga legal față de Companie. Accesarea serviciilor „Power JAN” va fi considerată ca o acceptare integrală și necondiționată a termenilor generali, a politicii de confidențialitate şi a notei de prelucrare a datelor cu caracter personal.Serviciile („Serviciile”) furnizate de Companie includ:
(1) Aplicația mobilă Power JAN și site-ul web aferent,
(2) Bateriile portabile Power JAN („Baterie” sau „Baterii”)
(3) Toate celelalte echipamente de întreținere, personal, servicii, aplicații, site-uri web și
informații furnizate sau puse la dispoziție de Power JAN.

Prezentul acord, împreună cu toate actualizările, suplimentele, termenii suplimentari și toate regulile și politicile noastre constituie în mod colectiv acest acord între dvs. (în calitate de „Consumator”, „Utilizator”, „Client”) și Companie

 1. CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎNCHIRIEREA ȘI UTILIZAREA BATERIILOR

1.1. Consumatorul este singurul utilizator responsabil

Compania și Utilizatorul sunt singurele părți al acestui Acord. Utilizatorul este singurul chiriaș și este singurul responsabil pentru respectarea tuturor termenilor și condițiilor conținute aici. Prin închirierea echipamentului, Consumatorul este singurul utilizator și poartă toată răspunderea pentru păstrarea integrității produsului. În cazul în care Consumatorul permite terțelor părți să utilizeze bateria activată într-una din locațiile POWER JAN, o astfel de utilizare se va face în conformitate cu acești termeni și condiții, iar Consumatorul va fi singurul responsabil pentru aplicarea unor astfel de condiții persoanei căreia i-a permis să utilizeze bateria.

1.2. Bateria este proprietatea exclusivă a Companiei POWER JAN

Fără a se referi la articolul 2.3, Utilizatorul este de acord ca Bateria și orice echipament Power JAN atașat la acesta, rămâne în orice moment proprietatea exclusivă a Power JAN.

-Se interzice demontarea, redactarea, modificarea aspectului exterior, repararea sau deteriorarea bateriei, a oricărei părți a unei baterii sau a altor echipamente Power JAN.

-Se interzice modificarea, dezlipirea sau aplicarea autocolantelor (apţibildurilor) pe baterie.

-Se interzice utilizarea bateriilor externe sau a altor echipamente Power JAN în activități publicitare sau în alte scopuri comerciale, fără permisiunea scrisă a Power JAN.

1.3. Orele de funcționare a bateriilor externe și disponibilitatea bateriilor

Numărul de baterii este limitat, iar disponibilitatea bateriei nu este niciodată garantată.

Utilizatorul se obligă să respecte cu bună-credință termenii de închiriere, prevăzuți de prezentul Acord.

1.4. Restricții

Se Interzice modificarea și/sau obținerea accesului neautorizat a Serviciilor Power JAN, decât cel prevăzut de prezentul acord.

Se Interzice utilizarea Serviciilor Power JAN, bateriilor precum și a aplicației în alt mod decât cel prevăzut de prezentul acord.

Pentru executarea prezentului acord și, în special, pentru articolul 1.7 din prezentele condiții generale, recunoașteți că interdicția de manipulare include, fără a se limita la: toate desenele, găurile, zgârieturile, loviturile sau modificările aplicate bateriei externe închiriate în temeiul prezentului acord.

1.5. Raportarea daunelor sau a accidentelor
Utilizatorul se obligă să raporteze Companiei orice accident, deteriorare, inclusiv vătămare corporală sau baterie furată sau pierdută, cât mai curând posibil. Dacă un incident implică vătămări corporale, daune materiale sau o baterie furată, Utilizatorul va raporta incidentul către Companie în termen de maximum 24 de ore la telefonul +40752180088 sau email: office@powerjan.eu. Utilizatorul este de acord că, în perioada de închiriere, are bateria externă închiriată sub propria sa răspundere și, prin urmare, este responsabil pentru orice utilizare abuzivă, consecințe, reclamații, cereri, cauze de acțiune, pierderi, daune, vătămări, costuri și cheltuieli, penalități sau plăți de orice fel sau orice natură, legate de o baterie, atât timp cât produsul rămâne sub răspunderea sa. Dacă sa închiriat o baterie și se observă că este deteriorată sau are careva vătămări se recomandă de returnat imediat înapoi în stație timp de  maxim 2 min și de închiriat altă baterie, pentru aceasta nu se va taxa nimic aditional. Dacă bateria nu este returnată in maxim 2 min se consideră că bateria este în stare perfectă de utilizare și aveți toată responsabilitatea față de bateria inchiriata.

1.6 Sancțiuni

Utilizatorul se obligă să achite orice amenzi, taxe, penalități, cheltuieli de judecată și/sau orice alte taxe suportate de Companie, care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a bateriei externe de către Utilizator, sau ca urmare a încălcării de către Utilizator a oricărei legi, reguli, reglementări și/sau ordin în timpul utilizării Serviciilor.

Toate litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului Acord sau cu interpretarea lui, vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă, în caz contrar – vor fi transmise spre examinare în instanţele de judecată competente, conform prevederilor legale în vigoare.

1.7. Responsabilitatea utilizatorului pentru utilizarea și deteriorarea bateriei

Utilizatorul  se obligă să returneze bateria către Companie în aceeași stare în care a fost închiriată. Utilizatorul este, de asemenea, de acord că orice încercare de reîncărcare a bateriei prin alte mijloace decât o stație de încărcare operată de Companie va fi efectuată sub responsabilitatea sa exclusivă și că Power JAN nu va fi tras la răspundere pentru orice consecințe nocive, financiare, fizice sau de orice natură în urma acesteia.

1.8. Baterii

Bateriile sunt dispozitive electrice care necesită încărcare periodică pentru a funcționa corespunzător. Utilizatorul este de acord să utilizeze bateriile în condiții de siguranță și prudență, având în vedere faptul că este o baterie de energie electrică și ar trebui să fie atent la toate limitările și cerințele asociate cu acestea.

Utilizatorul înțelege și este de acord cu fiecare dintre următoarele:

 • Nivelul de încărcare rămas în baterie va scădea odată cu utilizarea bateriei și, pe măsură ce nivelul de încărcare a bateriei scade, capacitățile operaționale ale bateriei pot scădea (sau înceta în întregime).
  • Nivelul de încărcare a bateriei în momentul în care utilizatorul începe închirierea sau pune în funcțiune bateria nu este garantat și poate varia în funcție de fiecare utilizare.
 • Rata de pierdere a puterii de încărcare în timpul utilizării bateriei nu este garantată și va varia în funcție de baterie, condițiile operaționale, condițiile meteorologice și alți factori.
 • Este responsabilitatea utilizatorului să verifice nivelul de încărcare a bateriei și să se asigure că aceasta funcționează adecvat înainte de a începe utilizarea bateriei.
 • Timpul în care utilizatorul poate folosi bateria înainte de a pierde din încărcare nu este niciodată garantat.
  • Bateria poate rămâne fără încărcare și poate înceta să funcționeze în orice moment în timpul închirierii bateriei de către utilizator, inclusiv înainte de a atinge nivelul dorit de reîncărcare a dispozitivului utilizatorului.
 • Dacă bateria rămâne fără încărcare în timpul închirierii, utilizatorul va returna bateria în conformitate cu toți termenii acestui acord. Dacă apare un accident deoarece bateria s-a epuizat, Compania nu va fi tras la răspundere.

1.9. Cum închiriezi o Baterie.

 1. Descărcați aplicația mobilă Power JAN din Google Play sau App Store.
 2. Efectuați înregistrarea în aplicație
 3. Atașați un card bancar pentru a plăti chiria.
 4. Găsiți cea mai apropiată stație pe harta aplicației.
 5. Scanați codul QR la stație.
 6. Luați bateria din stație.

1.10. Cum se returnează o Baterie.

 1. Găsiți cel mai apropiat punct de pe harta aplicației.
 2. Obțineți indicații și ajungeți la stație.
 3. Asigurațivă ca stația este conectată la priză.
 4. Doar introduceți banca de alimentare într-un slot liber din stație.

Dacă contorul nu se oprește după 30 de secunde, verificați conexiunea la Internet și reîmprospătați pagina, dacă acest lucru nu vă ajută, contactați asistența.

 1. ACHITĂRI ȘI TAXE

2.1. Taxe

Utilizatorul poate folosi bateria în baza plății per utilizare („Utilizare” înseamnă deblocarea bateriei prin aplicația mobilă Power JAN și utilizarea acesteia până când este returnată la o stație de stocare/încărcare a bateriilor Power JAN) sau altfel, în conformitate cu prețul descris în aplicația mobilă Power JAN sau pe site-ul web. În fiecare caz, tarifele pot fi supuse impozitelor aplicabile și altor taxe ale administrației locale, care pot fi percepute și colectate de Companie. Compania va percepe de la Utilizator (prin card bancar și/sau credit/debit și/sau prin orice altă metodă de plată oferită în timpul procesului de abonament) suma taxelor descrise în prezentul Acord.

2.1. Coduri promoționale

Utilizatorul poate beneficia de codurile promoționale (reduceri) numai prin intermediul aplicației Power JAN. Compania își rezervă dreptul de a modifica sau anula reducerile în orice moment. Reducerile nu pot fi transferate de la un utilizator la altul și/sau comercializate în vreun oricare mod.

2.2 Durata maximă de închiriere și tarifare

Informații despre timpul de închiriere și tarife pot fi găsite în cadrul aplicațiilor iOS și Android oferite de Power JAN înainte de orice închiriere.

Prețul serviciului variază în funcție de locație și oraș. Pentru a afla prețul exact, vă rugăm să scanați codul QR de la stație. După ce vă familiarizați cu prețurile, veți putea închiria bateria.

Costul unei Baterii externe – este indicat in aplicația POWER JAN după ce scanați codul QR de pe stație-Dacă v-a plăcut bateria și nu doriți să o restituiți o puteți procura, o încărcați acasă ca o baterie standart

Abonament nelimitat lunar– prețul este indicat in aplicația POWER JAN după ce scanați codul QR de pe stație – Lunar puteți închiria baterii nelimitat,în același timp puteți închiria doar o baterie, o restituiți la terminal și imediat puteți lua altă baterie, procedura data o puteți repeta lunar nelimitat.

Abonament nelimitat anual –prețul  este indicat in aplicația POWER JAN după ce scanați codul QR de pe stație – Anual puteți închiria baterii nelimitat, achitați pentru 10 luni și primiți cadou 2 luni de utilizare gratuită,în același timp puteți închiria doar o baterie, o restituiți la terminal și imediat puteți lua altă baterie, procedura data o puteți repeta anual nelimitat.

Abonament GOLD–prețul este indicat in aplicația POWER JAN după ce scanați codul QR de pe stație – Anual puteți închiria baterii nelimitat,în același timp puteți închiria 3 baterii,  restituiți la terminal și imediat puteți lua alte baterii, procedura data o puteți repeta anual nelimitat.

*Toate preturile includ TVA.

Se permite anularea serviciului de închiriere solicitat în intervalul primelor 5 minute după deblocarea Bateriei, fără a fi perceput un tarif pentru utilizare în acest interval de timp. Dacă Bateria nu a fost returnată în intervalul de timp gratuit menționat (5 minute de la deblocare), se consideră ca ați acceptat utilizarea ulterioară a serviciului conform tarifelor stabilite.

Perioada maximă de închiriere a unei baterii externe- este indicat in aplicația POWER JAN după ce scanați codul QR de pe stație.

Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil pentru termenul acordat de utilizare a bateriei și că, la expirarea acestui termen, bateria va fi blocată.

Bateriile care nu sunt returnate în perioada maximă de închiriere vor fi considerate cumpărate de Utilizator la un preț  indicat in aplicația POWER JAN după ce scanați codul QR de pe stație.

2.3.Metode de plată valabile

Pentru a fi înregistrat și a utiliza Serviciile, Utilizatorul trebuie să furnizeze în aplicația Power JAN o metodă de plată validă, acceptată de mijloacele de închiriere Power JAN. Utilizatorul prezintă și garantează Companiei că este autorizat să utilizeze orice metodă de plată furnizată în aplicația Power JAN. Utilizatorul autorizează Compania să debiteze cardul sau contul respectiv pentru toate taxele suportate de Utilizator. Toate plățile sunt supuse taxelor de vânzare aplicabile și altor taxe ale administrației locale, care pot fi percepute și colectate de către Companie

Dacă Utilizatorul contestă orice plată a sa, atunci Utilizatorul trebuie să contacteze Compania în termen de 10 zile lucrătoare până la sfârșitul lunii, cu plata în litigiu, și să furnizeze toate informațiile necesare pentru identificarea acesteia, cum ar fi data Utilizării și orele aproximative de începere și finalizare ale Utilizării, asociate cu taxa contestată. Utilizatorul este de acord să informeze imediat Compania cu privire la toate modificările legate de metoda de plată.

2.4.Schema de plată

Schema de plată pentru utilizarea Serviciilor este disponibilă pe site-ul www.powerjan.eu și în cadrul aplicației Power JAN, înainte de orice închiriere.

Utilizatorul înțelege și este de acord că tarifele menționate mai sus pot fi modificate unilateral de către Companie în orice moment sau periodic, la discreția sa, conform articolului 13 din prezentul acord.

La deblocarea bateriei, o sumă de 0.10 RON va fi percepută ca metodă de plată a Utilizatorului la începutul perioadei de închiriere, în calitate de verificare al cardului. Durata de retur a sumei de verificare poate dura de la o zi până la 30 zile, în funcție de banca emitenta a cardului (banca Utilizatorului).

 1. CONDIȚII SUPLIMENTARE DE UTILIZARE

3.1.Verificarea siguranței

3.1.1. Dacă în orice moment, fie înainte, în timpul sau după închirierea oricărei baterii, Utilizatorul descoperă orice defect sau observă orice altă stare potențial nesigură a oricărei baterii, oricât de ușoară este, nu trebuie să folosească bateria sau, dacă utilizează deja Bateria și/sau Serviciile, trebuie să înceteze imediat utilizarea acesteia în cazul în care are dubii privind siguranța acesteia.

3.1.2. Utilizatorul se obliga să raporteze imediat defectul sau starea defectuoasă a bateriei către Power JAN în primele 2 minute de utilizare.

3.1.3. Utilizatorul se obliga să supravegheze bateria pe toată perioada folosirii acesteia și să intervină ori de câte ori constata o potențială stare de nesiguranță.

3.1.4. În cazul în care Utilizatorul nu respectă cu strictețe cerințele menționate anterior, el / ea va fi total și complet responsabil(ă) pentru orice consecințe, pretenții, cereri, cauze de acțiune, pierderi, răspunderi, daune, vătămări, taxe, costuri, penalități, cheltuieli de judecata și/sau plăți de orice fel, sau de orice natură, indiferent dacă sunt previzibile sau imprevizibile, și dacă sunt cunoscute sau necunoscute, cu o ulterioară despăgubire a consecințelor provocate.

3.2. Pierdere sau furt al bateriei

O baterie poate fi considerată pierdută sau furată, dacă faptele, circumstanțele și dovezile sugerează Companiei veridicitatea datelor și a celor întâmplate.

Compania și Dvs. în calitate de Utilizator sunteți de acord că ultimul utilizator al bateriei va fi responsabil pentru  pierderea sau furtul bateriei, cu excepția cazurilor în care faptele și circumstanțele sugerează altfel. În cazul în care Compania, în baza dovezilor prezentate, recunoaște că o baterie s-a pierdut sau a fost furată, Compania va avea autoritatea de a întreprinde toate acțiunile pe care le consideră adecvate (cu privire la ultimul utilizator al unei baterii sau altfel), inclusiv, dar fără limitare la obținerea restituirii și altor compensații adecvate sau daune și depunerea unui raport la organele competente. Consumatorul este de acord că datele generate de sistemul aplicației Power JAN sunt dovezi concludente ale perioadei de utilizare a unei baterii de către un utilizator. Utilizatorul este de acord să raporteze dispariția sau furtul bateriei către Companie imediat sau cât mai curând posibil.

3.3. Limitări privind disponibilitatea serviciilor Power JAN

Compania depune toate eforturile pentru a furniza Serviciile 365 de zile pe an, dar nu garantează că Serviciile vor fi disponibile în orice moment, deoarece evenimentele neprevăzute sau alte circumstanțe ar putea împiedica furnizarea acestora. Accesul la servicii este, de asemenea, condiționat de disponibilitatea bateriilor. Compania nu prezintă sau garantează disponibilitatea oricărui Serviciu sau disponibilitatea oricărei baterii în orice moment, chiar dacă bateria este marcată ca fiind disponibilă în aplicația mobilă.

3.4. Licență de acces

Sub rezerva respectării stricte de către Utilizator a prezentului Acord, Compania acordă Utilizatorului o licență limitată, revocabilă, neexclusivă și netransferabilă pentru accesarea și utilizarea Serviciilor sau a conținutului acestora. Această licență nu include: orice revânzare sau utilizare comercială a Serviciilor sau a conținutului acestora; orice colectare și utilizare a oricăror produse, descrieri sau prețuri; orice utilizare derivată a Serviciilor sau a conținutului acestora; orice descărcare sau copiere a informațiilor despre cont în beneficiul altui comerciant; sau orice utilizare a exploatării datelor, a roboților, cookie-urilor sau a unor instrumente similare de colectare și extragere a datelor. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres în prezentul document, Serviciile și/sau orice componentă a Serviciilor nu pot fi reproduse, vândute, revândute, vizate sau exploatate în alt mod decât cel prevăzut în prezentul document, în niciun scop decât cele prevăzute aici, fără acordul scris al Companiei. Orice utilizare neautorizată anulează automat permisiunile și/sau licențele acordate de către Companie.

3.5 Drepturi de autor și proprietate

Tot conținutul prezentat sau afișat în lista Serviciilor, inclusiv, dar fără limitare la: text, grafică, fotografii, imagini, imagini în mișcare, sunet și ilustrații („Conținut”), este deținut de Companie, licențiatorii, furnizorii, agenții și/sau furnizorii săi de conținut. Toate elementele Serviciilor, inclusiv, dar fără limitare la designul general și Conținut, sunt protejate de legislația din domeniul comercial, drepturi de autor, drepturi morale, mărci comerciale și alte legi referitoare la drepturile de proprietate intelectuală. Serviciile pot fi utilizate numai în scopul destinat pentru care aceste Servicii sunt puse la dispoziție. Cu excepția celor permise de legea drepturilor de autor, nu puteți modifica niciunul dintre materiale și nu puteți copia, distribui, transmite, afișa, efectua, reproduce, publica, licenția, crea lucrări derivate din acestea, transfera sau vinde orice informații sau lucrări conținute în aceste Servicii. Cu excepția cazului în care este autorizat prin legile drepturilor de autor, sunteți responsabil pentru obținerea permisiunii înainte de a reutiliza orice material protejat prin drepturi de autor care este disponibil în lista Serviciilor Power JAN. Veți respecta toate legile, statutele, ordonanțele și reglementările naționale și internaționale aplicabile privind utilizarea de către Dvs. a Serviciilor. Serviciile, conținutul său și toate drepturile conexe, vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei sau a licențiatorilor, vânzătorilor, agenților și/sau furnizorilor săi de conținut, cu excepția cazului în care se va conveni altfel, în mod expres. Nu veți elimina niciun drept de autor, marcă comercială sau alte notificări de proprietate din materialele găsite în lista Serviciilor.

3.6 Mărci comerciale fără aprobare

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale ale Companiei și cele utilizate aici (inclusiv, dar fără a se limita la: numele Power JAN, logo-ul companiei Power JAN, numele Serviciilor, designul Serviciilor și/sau orice logo-uri) denumite în continuare „Mărci”, sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Power JAN sau ale afiliaților, partenerilor, furnizorilor sau licențiatorilor săi. Nu aveți voie să utilizați, să copiați, să reproduceți, să reeditați, să încărcați, să postați, să transmiteți, să distribuiți sau să modificați mărcile comerciale ale Power JAN în niciun fel, inclusiv în publicitate sau la distribuirea materialelor publicitare referitoare la Servicii, fără acordul prealabil scris al Companiei. Nu trebuie să utilizați numele Power JAN sau orice text, imagini sau simboluri care ar putea, în opinia Power JAN, să implice aprobarea Companiei în orice (i) publicitate sau prezentare scrisă sau orală, sau (ii) broșură, buletin informativ, carte , sau alte materiale scrise de orice natură, fără acordul prealabil al Companiei.

3.7 Înregistrarea și securitatea contului

Pentru a avea acces la Servicii, va fi necesar să vă creați un cont. În acest scop, veți: (a) furniza informații adevărate, exacte, actuale și complete despre Dvs., așa cum vi se solicită pe pagina de înregistrare, conectare sau abonament la Servicii (astfel de informații fiind „Datele de înregistrare”) și veți (b) menține și actualiza cu promptitudine datele de înregistrare pentru a le menține adevărate, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați orice informație care este neadevărată, inexactă, care nu este actuală sau incompletă, sau Compania are motive întemeiate să suspecteze că astfel de informații sunt neadevărate, inexacte, nu sunt curente sau sunt incomplete, Furnizorul are dreptul să vă suspende sau să anuleze contul și să refuze orice utilizare actuală sau viitoare a Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora). Sunteți responsabil pentru securitatea și confidențialitatea parolei și a contului Dvs. În plus, sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul Dvs. Nu veți împărtăși informațiile contului Dvs. sau numele de utilizator și parola cu niciun terț, sau nu veți permite niciunei terțe părți să se conecteze la Servicii folosind informațiile contului Dvs. Sunteți de acord să ne anunțați imediat despre orice utilizare neautorizată a contului Dvs. sau despre orice altă încălcare a securității de care ați luat cunoștință. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție și furnizarea măsurilor de securitate cele mai potrivite pentru situația Dvs. și utilizarea intenționată a Serviciilor. Avem dreptul de a furniza facturarea utilizatorului, contul, conținutul sau înregistrări de utilizare și informații conexe în anumite circumstanțe (cum ar fi ca răspuns la o responsabilitate legală, proces legal, ordine, citații sau mandate, sau să ne protejăm drepturile, clienții ori afacerea).

3.8 Politica privind feedback-ul utilizatorilor

În cazul în care Compania a solicitat în mod specific feedback-uri sau comentarii, aceasta vă încurajează să ne trimiteți conținut (de exemplu, comentarii la postări pe blog, participare în comunități, sfaturi etc.) pentru a fi luat în considerare (denumite în continuare „Feedback-urile utilizatorilor”). Feedback-ul utilizatorului rămâne proprietatea intelectuală a utilizatorului individual. Prin postarea de conținut pe site-ul nostru, acordați în mod expres Companiei un drept neexclusiv, perpetuu, irevocabil, fără redevențe, complet plătit, la nivel mondial, drept complet sub-licențiat și licență de utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, să traducă, să creeze lucrări derivate din, să distribuie, să transmită, să efectueze și să afișeze conținutul și numele, vocea și/sau imaginea Dvs., conținute în feedback-urile Dvs. de utilizator, în totalitate sau parțial, și în orice formă, în orice suport sau tehnologie, fie acum cunoscută, fie descoperită în continuare, inclusiv toate promovările, publicitatea, marketingul, comercializarea și orice alte utilizări auxiliare ale acestora, inclusiv dreptul neîngrădit la sublicențierea acestor drepturi. Orice astfel de feedback-uri ale utilizatorilor sunt considerate neconfidențiale, iar Compania nu are nicio obligație de a păstra confidențialitatea oricărei informații, sub orice formă, conținută în orice feedback a utilizatorului.

3.9 Feedback-uri neconforme ale utilizatorilor

Compania nu încurajează și nu caută feedback-uri ale utilizatorilor care rezultă din orice activitate care: (i) poate crea un risc de pierdere, vătămare fizică sau mentală, suferință emoțională, deces, dizabilitate, desfigurare fizică sau mentală, pentru orice altă persoană sau pentru orice animal; (ii) poate crea un risc de orice altă pierdere sau deteriorare a oricărei persoane sau bunuri; sau (iii) poate constitui o infracțiune sau delict. Sunteți de acord că nu v-ați angajat și nu vă ve-ți angaja în niciuna dintre activitățile de mai sus în legătură cu producerea feedback-urilor Dvs. de utilizator. Fără a ne limita cele de mai sus, sunteți de acord că, împreună cu acordul Dvs., nu veți provoca suferință emoțională altor persoane, nu veți umili alte persoane (în mod public sau altfel), nu veți ataca sau amenința alte persoane, nu veți intra pe proprietate privată fără permisiune, și nu vă veți angaja altfel în nicio activitate care poate duce la vătămări, deces, daune materiale și/sau răspundere de orice fel. Compania va respinge orice feedback a utilizatorilor despre care se crede, la discreția sa absolută, că s-au produs astfel de activități. Dacă sunteți notificat cu privire la o trimitere care se presupune că încalcă orice prevedere a prezentului acord, Compania își rezervă dreptul de a stabili, la discreția sa absolută, dacă a avut loc o astfel de încălcare și de a elimina orice astfel de feedback din Servicii în orice moment și fără preaviz.

3.10 Materiale inadecvate

Utilizatorului i se interzice utilizarea Serviciilor pentru a posta sau trimite orice material ilegal, care încalcă drepturile, amenință, defăimează, are conținut calomnios, obscen, pornografic sau profan sau orice material care încalcă sau deturnează proprietatea intelectuală a terților sau ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune sau încalcă altfel orice lege. De asemenea, sunteți de acord că feedback-urile sau postarea de reclame nesolicitate sau „spam” pe sau prin intermediul Serviciilor este interzisă în mod expres prin acest Acord. În plus, dacă stabilim, la discreția noastră absolută, că ați încălcat sau sunteți susceptibil(ă) de a încălca interdicțiile de mai sus sau orice reguli sau politici aplicabile legate de acest acord, putem întreprinde orice acțiune pe care o considerăm necesară pentru a recupera sau preveni încălcarea, inclusiv, dar fără limitare la interzicerea utilizării Serviciilor și/sau eliminarea imediată a materialelor aferente din Servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. Vom coopera pe deplin cu orice autoritate legală sau cu o decizie judecătorească, sau cu o citație, care ne solicită sau ne îndrumă să dezvăluim identitatea oricărei persoane care postează astfel de materiale.

3.11 Acces și interferențe

Sunteți de acord să nu utilizați niciun robot, virus sau alte mijloace automate pentru a accesa Serviciile în orice scop, fără permisiunea noastră expresă scrisă. În plus, sunteți de acord că nu ve-ți: (i) întreprinde nicio acțiune care impune sau poate impune, la discreția noastră absolută, o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre; (ii) interfera sau încerca să bruiați buna funcționare a site-ului sau a oricăror activități desfășurate în cadrul Serviciilor; sau (iii) ocoli orice măsuri pe care le putem folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la Servicii.

3.12 Legătura cu părți terțe

Uneori, Serviciile Power JAN pot conține link-uri către site-uri web care nu sunt deținute, operate sau controlate de Companie sau de afiliații săi. Toate aceste legături sunt furnizate exclusiv pentru comoditatea Dvs. Dacă nu utilizați aceste link-uri, nu ve-ți putea utiliza Serviciile. Nici noi, nici oricare dintre afiliații noștri, nu suntem responsabili pentru conținutul, materialele sau alte informații aflate pe sau accesibile de pe orice alt site web. Nici noi, nici oricare dintre afiliații noștri, nu susținem, nu garantăm sau nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la alte site-uri web, sau la orice conținut, materiale sau alte informații localizate sau accesibile de pe alte site-uri web sau rezultatele pe care le puteți obține din utilizarea oricărui alt site web. Dacă decideți să accesați orice alte site-uri web legate de sau de la Servicii, faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

3.13 Declarații și garanții

Prin prezenta, declarați că aveți capacitatea deplină de exercițiu prin alte cuvinte: ați atins vârsta de 18 ani, aveți dreptul și autoritatea de a încheia acest Acord, sunteți pe deplin capabili și competenți să îndepliniți termenii, condițiile și obligațiile din prezentul Acord, iar utilizarea Serviciilor este și va fi în conformitate cu toate legile aplicabile. Declarați că ați citit, ați înțeles, că sunteți de acord cu și veți respecta termenii acestui Acord. În plus, declarați și garantați că feedback-urile Dvs. de utilizator și toate elementele acestora sunt: (a) deținute sau controlate exclusiv de Dvs., aveți permisiunea scrisă prealabilă a proprietarului de drept al conținutului inclus în feedback-urile Dvs. de utilizator; și (b) Utilizarea de către Companie a feedback-urilor Dvs. de utilizator, așa cum este descrisă sau prevăzută aici, nu încalcă și nu va încălca drepturile de autor, drepturile de marcă comercială, drepturile de publicitate sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entități, încalcă orice lege, regulament sau drept de orice natură, sau în orice alt mod dau naștere oricărei cereri sau răspunderi care pot fi acționate, inclusiv, dar fără limitare la drepturi de publicitate și intimitate, și defăimare. În plus, veți fi singurul responsabil pentru propriile Dvs. feedback-uri de utilizator și consecințele postării sau publicării acestora.

3.14.  Justificarea datorită unui impediment

Nici Compania și nici Dvs., nu ve-ți fi responsabili pentru daune sau pentru întârzieri sau eșecuri în executare, rezultate din acte sau evenimente dincolo de controlul lor rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la: stare de urgență, pandemie, incendiu, fulger, explozie, supratensiune sau defecțiune, inundații, război.

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligației este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanțe:

 • ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 3.3. al prezentului Acord
 • cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligației.
 • Neexecutarea obligației de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia şi dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.
 • În cazul în care obligația a apărut dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă partea care invocă neexecutarea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.
 • În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.
 • În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge.
 • Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea Informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.
 • Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

3.15 Caracteristici de rețea

Serviciile pot oferi anumite caracteristici și servicii care vă sunt disponibile prin intermediul dispozitivului Dvs. mobil. Aceste caracteristici și servicii pot include posibilitatea de a accesa caracteristicile Serviciilor și de a încărca conținut în Servicii, de a primi mesaje (inclusiv mesaje text și SMS) de la Servicii și de a descărca aplicații pe dispozitivul Dvs. mobil („Funcții de rețea”). Mesajul standard, datele și alte taxe pot fi percepute de operatorul Dvs. Taxele  pot apărea pe factura Dvs. de servicii mobile sau pot fi deduse din contul Dvs. preplătit. Ar trebui să vă adresați operatorului Dvs. de telefonie mobilă, pentru a afla ce tarife sunt disponibile și cât costă. Contactați operatorul Dvs. pentru întrebări referitoare la aceste probleme. Confirmați că sunteți abonatul actual și/sau utilizatorul numărului de telefon mobil înregistrat la Servicii și autorizat să suporte orice comisioane pentru mesaje sau date care pot fi percepute de operatorul Dvs. Vi se interzice strict înregistrarea unui număr de telefon mobil care nu este al Dvs. Dacă se va depista că orice informație furnizată este falsă sau inexactă, ne asumăm dreptul de a suspenda sau anula accesul Dvs. la Servicii în orice moment. Utilizarea Serviciilor de către Utilizatori este complet voluntară. – În același timp Vă informăm că suntem în proces  continuu de dezvoltare, astfel încât experiența consumatorului de a închiria baterii portabile să fie una pozitivă și orientată spre asigurarea: rapidității, comodității și transparenței.

Sunteți de acord că, în ceea ce privește caracteristicile de rețea mobilă la care sunteți înregistrat(ă), putem trimite comunicări către dispozitivul Dvs. mobil cu privire la noi sau la alte părți. Sunteți de acord să ne anunțați despre orice modificare în informațiile Dvs. de contact (inclusiv numărul de telefon) și să vă actualizați contul de înregistrare în Servicii, pentru a reflecta modificările.

Trebuie să anunțați imediat Compania cu privire la orice încălcare a securității sau utilizarea neautorizată a telefonului Dvs. mobil. Deși Compania nu va fi responsabilă pentru pierderile Dvs. cauzate de utilizarea neautorizată a dispozitivului Dvs. mobil, puteți fi responsabil(ă) pentru pierderile cauzate Companiei sau ale altor persoane, datorate unei astfel de utilizări neautorizate.

 1. REZILIERE

Aveți dreptul de a anula Acordul în orice moment, după notificarea către Companie. Pentru a rezilia acest Acord, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: office@powerjan.eu. Dacă reziliați acordul: (i) Toate drepturile acordate Dvs. vor înceta imediat; (ii) Veți întrerupe orice utilizare a respectivelor Servicii și/sau utilizarea Bateriilor externe; și/sau (iii) Vă ve-ți obliga să achitați către Companie toate sumele restante și neachitate. După anularea acordului, ve-ți pierde accesul la toate Serviciile.

Compania, își rezervă dreptul după o notificare scrisă (termenul „scris” aici include și e-mail), de a rezilia prezentul Contract și/sau de a suspenda accesul Dvs. la Serviciile lor, dacă:

(a) Nu plătiți Companiei orice sumă restantă în temeiul prezentului acord și/sau

(b) Încălcați în mod material orice termeni sau condiții din prezentul acord. La încetarea prezentului acord din orice motiv, accesul Dvs. la Servicii și utilizarea acestora vor înceta.

 1. CONFIDENȚIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin furnizarea datelor cu caracter personal acceptați in mod implicit si politica de confidențialitate și securitate de mai jos.

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Companiei, de aceea toate datele colectate în cursul utilizării serviciilor Power JAN sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România.

Prin utilizarea serviciilor Power JAN înțelegeți și sunteți de acord că toate informațiile personale deținute de Power JAN și care aparțin utilizatorilor, inclusiv toate numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail, parolele, informațiile de plată și alte informații vor fi păstrate de către Companie în conformitate cu confidențialitatea acestora și Politica de confidențialitate, cu   condiția totuși că: (i) dacă există vreo situație în care nu puteți comunica informații personale autorităților competente, atunci Compania le poate furniza, la discreția noastră absolută, numele Dvs., adresa, numărul de telefon și alte informații acestor autorități, (ii) dacă Compania primește o solicitare din partea instanței de judecată sau a unei alte autoritate, atunci Compania va furniza toate informațiile solicitate în conformitate cu legislația aplicabilă și (iii) Compania poate dezvălui date agregate și alte date despre Dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă.

De asemenea, Compania poate dezvălui date individuale unei terțe părți, cu permisiunea și consimțământul Dvs. expres (de exemplu, înscrierea într-un studiu).

Furnizarea datelor cu caracter personal implica acceptul dumneavoastră ca datele personale sa fie stocate si prelucrate de Companie.

In conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Compania are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau alta persoana.

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea oferi serviciile solicitate și pentru a îmbunătăți funcționarea Aplicației noastre.

Pentru a putea beneficia de serviciile Power JAN, va trebui sa furnizați anumite date cu caracter personal. Refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date va determina imposibilitatea folosirii serviciilor Power JAN și a derulării relațiilor de tip comercial.

Informațiile furnizate de dumneavoastră și înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate terțelor părți decât în situațiile precizate de legislația în vigoare.

Conform Legii nr. 677/2001, dețineți dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc si sa solicitați ștergerea datelor.

Compania colectează date cu caracter personal pe paginile website-ului și aplicației Power JAN, în următoarele scopuri: validarea, expedierea și facturarea comenzilor către Utilizator, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile achiziționate de către Utilizator; pentru a asigura accesul Utilizatorului la serviciu; trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic; contactarea acestuia, la cererea sa voluntară; contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții; scopuri statistice.

Datele cu caracter personal colectate sunt:

 • Nume si Prenume
 • fotografie continand portretul utilizatorului
 • Adresa de email, ID facebook
 • Numar de telefon, adresa si alte date pentru facturare.

Compania păstrează aceste date pe toata durata cat utilizatorul are cont activ in platforma.

 1. Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului General European de Protecție a Datelor 216/679/UE sunt:

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea îndeplinirii unei obligații legale sau in scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective si la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării si nu exista alte motive legitime care sa

prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Compania nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Companie a datelor personale, va rugam sa contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare

descrise mai jos.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere in scris, datata si semnata la adresa Splaiul Unirii 6, bloc B3A, scara 1, etaj 5, apartament 20 , prin e-mail la adresa: office@powerjan.eu sau la telefon: +40752180088. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

Datele dumneavoastră nu vor fi transmise în alte state din afara Uniunii Europene.

Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei informări privind protecția datelor dumneavoastră puteți să găsiți pe pagina web a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://www.dataprotection.ro/

6 COMUNICAȚII ȘI ACORDUL DE A FI CONTACTAT

6.1. Utilizatorul verifică dacă orice informație de contact furnizată către Comapnie, inclusiv, dar fără a se limita la: numele său, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, este adevărată și corectă. Confirmați că sunteți abonatul actual sau proprietarul oricărui număr de telefon pe care ni l-ați furnizat. În cazul în care oricare dintre informațiile Dvs. de contact se modifică, inclusiv numărul Dvs. de telefon, sunteți de acord să utilizați aplicația sau site-ul web al Power JAN pentru a modifica aceste detalii conform procedurii acceptate în acesta. În caz de probleme, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@powerjan.eu.

6.2. Prin furnizarea voluntară a numerelor de telefon către Companie, Utilizatorul este de acord, în mod expres, să primească mesaje text legate de înregistrarea sa. Consimțământul pentru a primi apeluri/mesaje de marketing automatizate nu este o condiție a închirierii sau cumpărării. Recunoașteți că puteți suporta o taxă pentru apeluri sau mesaje text de la operatorul Dvs. de telefonie și că Power JAN nu este responsabil pentru aceste taxe.

6.3. Utilizatorul este de acord că Furnizorul poate obține și Utilizatorul acceptă, în mod expres, să fie contactat la adresele de e-mail furnizate de acesta direct sau obținute prin alte mijloace. Sunteți de acord să primiți e-mailuri, chiar dacă vă anulați contul sau încetați colaborarea Dvs. cu noi, cu excepția cazului în care renunțați definitiv. Puteți renunța prin e-mail la office@powerjan.eu, cu subiectul „Renunț”. Vă rugăm să acordați până la treizeci (30) de zile pentru a procesa orice solicitare de renunțare. De asemenea, puteți utiliza orice alte mijloace oferite de Companie prin aplicația Power JAN sau pe site-ul său web. Este singura Dvs. obligație să anunțați Power JAN că nu doriți să primiți e-mailuri, urmând instrucțiunile din această secțiune. Renunțați la orice drepturi de a prezenta reclamații pentru e-mailuri sau mesaje text neautorizate, nesolicitate sau nedorite, prin libertatea de a renunța imediat și în conformitate cu aceste instrucțiuni. Vă rugăm să rețineți că, dacă renunțați la e-mailuri/texte automatizate, ne rezervăm dreptul de a vă trimite e-mailuri/texte non-automatizate.

 1. ABONAMENTE

Compania are posibilitatea de a oferi abonamente lunare pentru utilizarea bateriilor externe, sub rezerva unor termeni și condiții specifice, care trebuie acceptate separat de către Utilizator.

 1. DATE DE CONTACT

Compania poate fi contactat prin e-mail, la adresa: office@powerjan.eu, sau prin poștă, la adresa: Mun. București, Sector 4, Str. Splaiul Unirii nr. 6, Bl. B3A, camerele 15,16,17,18,19, Sector 4 Tel: +40752180088 sau

Splaiul Unirii 6, bloc B3A, scara 1, etaj 5, biroul 20

9 LEGISLAȚIE

Prezentul acord este guvernat de și trebuie interpretat și aplicat în conformitate cu legea română.

Pentru fiecare litigiu referitor la prezentul acord: (i) partea dominantă are dreptul la costurile, cheltuielile și onorariile de avocat rezonabile (indiferent dacă sunt suportate în proces, în apel sau altfel) suportate pentru soluționarea litigiului, pe lângă toate celelalte daune sau recompense la care poate avea dreptul partea; (ii) fiecare parte este de acord cu jurisdicția instanțelor din teritoriul în care este utilizată bateria și este de acord că aceste instanțe au jurisdicție asupra fiecărei părți.

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Dacă apare orice controversă, acuzație sau reclamație din sau care se referă la Servicii, Conținut, Feedback-urile de utilizator, prezentul Acord, indiferent dacă sunt deja apărute sau vor apărea în continuare (denumite în continuare „Disputa”), sau cu referire la oricare dintre drepturi de proprietate intelectuală ale Companiei, efective sau pretinse, atunci Dvs. și Compania sunteți de acord să trimiteți o notificare scrisă celeilalte părți, oferind o descriere rezonabilă a litigiului, împreună cu o propunere de soluționare a acesteia. Notificarea noastră către Dvs. va fi trimisă pe baza celor mai recente informații de contact pe care ni le furnizați. Dacă nu există astfel de informații sau dacă aceste informații nu sunt actuale, atunci nu există nicio obligație în temeiul acestei articol.

Notificarea Dvs. („Notificarea”) către noi trebuie trimisă la adresa: ENAIZOBOLS S.R.L., Mun. București, Sector 4, Str. Splaiul Unirii nr. 6, Bl. B3A, camerele 15,16,17,18,19, Sector 4. În termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice din data primirii notificării, Compania, se angajează să remită un răspuns, la fel în scris, la notificarea menționată, cu clarificările de rigoare în ceea ce privește problema expusă. Compania și Dvs. veți purta un dialog pentru a încerca să rezolvați litigiul în mod amiabil. Părțile își vor depune toate eforturile, prin acest proces, pentru a soluționa orice dispută, revendicare, întrebare sau dezacord, și să se angajeze în negocieri de bună credință, printre care medierea.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa în instanțele judecătorești competente din România.

 1. EXONERARE

Nici o renunțare la orice încălcare a oricărei prevederi a prezentului acord nu este o renunțare la orice altă încălcare sau la orice altă dispoziție a prezentului acord. Dispozițiile prezentului acord sunt independente și separabile una de cealaltă și nicio dispoziție nu va fi afectată sau invalidată, sau imposibilă, în virtutea faptului că, din orice motiv, oricare alta sau altele dintre ele pot fi invalide sau inaplicabile în totalitate sau parțial.

 1. REMEDII CUMULATIVE

Toate drepturile și căile de atac, acordate în temeiul sau menționate în prezentul acord, sunt cumulative și neexclusive, și recurgerea la unul nu împiedică disponibilitatea sau aplicabilitatea altuia, sau la orice alt drept sau remediu prevăzut de lege.

 1. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul acord conține acordul integrat complet, final și exclusiv între părți cu privire la obiectul său. Prezentul acord înlocuiește toate celelalte acorduri anterioare, scrise sau orale, referitoare la un astfel de subiect.

În orice moment și periodic, și fără consimțământul Utilizatorului, Compania poate modifica unilateral acest Acord, la propria sa discreție. Prin continuarea utilizării oricăruia dintre serviciile Power JAN după notificarea oricărei modificări, Utilizatorul acceptă să respecte toate aceste modificări. Utilizatorul trebuie să revizuiască cu atenție prezentul Acord în mod regulat, pentru a fi la curent cu toate modificările. Ori de câte ori se face o modificare a prezentului Acord, Compania va posta o notificare pe site și/sau în aplicație. Prețurile stabilite pe site-ul web înlocuiesc toate prețurile stabilite în prezentul acord.

 1. EXECUTAREA VOLUNTARĂ A ACESTUI ACORD

Prezentul acord este încheiat în mod voluntar, cu considerație, bună-credință și fără nici o constrângere sau influență nejustificată din partea sau în numele Companiei. Utilizatorul recunoaște că: (a) a citit prezentul Acord; (b) înțelege termenii și consecințele prezentului acord, inclusiv versiunile pe care le conține; și (c) este pe deplin conștient de efectul legal și obligatoriu al prezentului acord.

ACCEPTAREA ACORDULUI DE CĂTRE UTILIZATOR

Certific că am citit și sunt de acord, în mod expres, cu termenii și condițiile. Declar și certific că sunt familiarizat cu funcționarea bateriei/serviciilor.

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2024

PREZENTUL ACORD STABILEŞTE TERMENII ŞI CONDIŢIILE OBLIGATORII LEGALE PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR  POWER JAN.

Având în vedere utilizarea de către clienți a oricăror dintre Serviciile definite mai jos, furnizate de Creative Techno SRL, filială și entitate afiliată (denumite în continuare „Entități Operative”), care își desfășoară activitățile ca „Power JAN”, prin prezenta, Consumatorul (denumit în continuare „Clientul”, „Consumatorul”, „Utilizatorul”, „Dvs.”), își exprimă acordul cu toți termenii și condițiile din acest acord („Acord”).

Serviciile („Serviciile”) furnizate de Power JAN includ:

(1) Aplicația mobilă Power JAN și site-ul web aferent,
(2) Bateriile portabile Power JAN („Baterie” sau „Baterii”)
(3) Toate celelalte echipamente de întreținere, personal, servicii, aplicații, site-uri web și informații furnizate sau puse la dispoziție de Power JAN.

Prin accesarea și/sau utilizarea Serviciilor Power JAN, Consumatorul își exprimă, în mod tacit, acordul cu Termenii și Condițiile din acest document.

Prezentul acord, împreună cu toate actualizările, suplimentele, termenii suplimentari și toate regulile și politicile noastre constituie în mod colectiv acest acord între dvs.

– În calitate de Consumator  

și

 Furnizorul

„Creative Techno” SRL

str. Unirii, 20, ap. 333 

MD-4839, or. Chişinău, comuna Stăuceni 

c/f 1017600050664

IBAN: MD88FT222450100005189498

BC “FinComBank” S.A. 

Cod bancar: FTMDMD2X 

Cod TVA  0611172

теl. +37376700600

e-mail: office@powerjan.eu

.

 1. CONDIŢII GENERALE PRIVIND ÎNCHIRIEREA ȘI UTILIZAREA BATERIILOR
 • Consumatorul este singurul utilizator responsabil

Power JAN și Consumatorul sunt singurele părți al acestui Acord. Utilizatorul este singurul chiriaș și este singurul responsabil pentru respectarea tuturor termenilor și condițiilor conținute aici. Prin închirierea echipamentului, Consumatorul este singurul utilizator și responsabil pentru păstrarea integrității produsului. În cazul în care Consumatorul permite terțelor părți să utilizeze bateria activată într-una din locațiile Power JAN, o astfel de utilizare se va face în conformitate cu acești termeni și condiții, iar Consumatorul va fi singurul responsabil pentru aplicarea unor astfel de condiții persoanei căreia i-a permis să utilizeze bateria.

 • Bateria este proprietatea exclusivă a Power JAN

Fără a se referi la articolul 2.3, Utilizatorul este de acord ca Bateria și orice echipament Power JAN atașat la acesta, rămâne în orice moment proprietatea exclusivă a Power JAN.

-Se interzice demontarea, redactarea, modificarea aspectului exterior, repararea sau deteriorarea bateriei, a oricărei părți a unei baterii sau a altor echipamente Power JAN.

-Se interzice modificarea, dezlipirea sau aplicarea autocolantelor (apţibildurilor) pe baterie.

-Se interzice utilizarea bateriilor externe sau a altor echipamente Power JAN în activități publicitare sau în alte scopuri comerciale, fără permisiunea scrisă a Power JAN.

 • Orele de funcționare a bateriilor externe și disponibilitatea bateriilor

Numărul de baterii este limitat, iar disponibilitatea bateriei nu este niciodată garantată.

Utilizatorul se obligă să respecte cu bună-credință termenii de închiriere, prevăzuți de prezentul Acord.

 • Restricții

            -Se Interzice modificarea și/sau obținerea accesului neautorizat a Serviciilor Power JAN,      decât cel prevăzut de prezentul acord.

 • Se Interzice utilizarea Serviciilor Power JAN, bateriilor precum și a aplicației în alt mod decât cel prevăzut de prezentul acord.

  Pentru executarea prezentului acord și, în special, pentru articolul 1.7 din prezentele condiții generale, recunoașteți că interdicția de manipulare include, fără a se limita la: toate desenele, găurile, zgârieturile, loviturile sau modificările aplicate bateriei externe închiriate în temeiul prezentului acord.

 • Raportarea daunelor sau a accidentelor

Utilizatorul  se obligă să raporteze la Power JAN orice accident, deteriorare, inclusiv vătămare corporală sau baterie furată sau pierdută, cât mai curând posibil. Dacă un incident implică vătămări corporale, daune materiale sau o baterie furată, Utilizatorul va raporta incidentul către Power JAN în termen de maximum 24 de ore la telefonul +37376700600 sau email: office@powerjan.eu .
Utilizatorul este de acord că, în perioada de închiriere, are bateria externă închiriată sub propria sa răspundere și, prin urmare, este responsabil pentru orice utilizare abuzivă, consecințe, reclamații, cereri, cauze de acțiune, pierderi, daune, vătămări, costuri și cheltuieli, penalități sau plăți de orice fel sau orice natură, legate de o baterie, atât timp cât produsul rămâne sub răspunderea sa.

 1.6 Sancțiuni

Utilizatorul se obligă să achite orice amenzi, taxe, penalități, cheltuieli de judecată și/sau orice alte taxe suportate de Power JAN, care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a bateriei externe de către Utilizator, sau ca urmare a încălcării de către Utilizator a oricărei legi, reguli, reglementări și/sau ordin în timpul utilizării Serviciilor.

1.6.1Toate litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului Acord sau cu interpretarea lui, vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă, în caz contrar – vor fi transmise spre examinare în instanţele de judecată competente în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova conform prevederilor legale în vigoare.

 • Responsabilitatea utilizatorului pentru utilizarea și deteriorarea bateriei

Utilizatorul este   se obligă să returneze bateria către Power JAN în aceeași stare în care a fost închiriată. Utilizatorul este, de asemenea, de acord că orice încercare de reîncărcare a bateriei prin alte mijloace decât o stație de încărcare operată de Power JAN va fi efectuată sub responsabilitatea sa exclusivă și că Power JAN nu va fi tras la răspundere pentru orice consecințe nocive, financiare, fizice sau de orice natură în urma acesteia.

 • Baterii

Bateriile sunt dispozitive electrice care necesită încărcare periodică pentru a funcționa corespunzător. Utilizatorul este de acord să utilizeze bateriile în condiții de siguranță și prudență, având în vedere faptul că este o baterie de energie electrică și ar trebui să fie atent la toate limitările și cerințele asociate cu acestea.

Utilizatorul înțelege și este de acord cu fiecare dintre următoarele:

• Nivelul de încărcare rămas în baterie va scădea odată cu utilizarea bateriei și, pe măsură ce nivelul de încărcare a bateriei scade, capacitățile operaționale ale bateriei pot scădea (sau înceta în întregime).
• Nivelul de încărcare a bateriei în momentul în care utilizatorul începe închirierea sau pune în funcțiune bateria nu este garantat și poate varia în funcție de fiecare utilizare.
• Rata de pierdere a puterii de încărcare în timpul utilizării bateriei nu este garantată și va varia în funcție de baterie, condițiile operaționale, condițiile meteorologice și alți factori.
• Este responsabilitatea utilizatorului să verifice nivelul de încărcare a bateriei și să se asigure că aceasta funcționează adecvat înainte de a începe utilizarea bateriei.
• Timpul în care utilizatorul poate folosi bateria înainte de a pierde din încărcare nu este niciodată garantat.
• Bateria poate rămâne fără încărcare și poate înceta să funcționeze în orice moment în timpul închirierii bateriei de către utilizator, inclusiv înainte de a atinge nivelul dorit de reîncărcare a dispozitivului utilizatorului.
• Dacă bateria rămâne fără încărcare în timpul închirierii, utilizatorul va returna bateria în conformitate cu toți termenii acestui acord. Dacă apare un accident deoarece bateria s-a epuizat, Power JAN nu va fi tras la răspundere.

1.9. Cum închiriezi o Baterie.

 1. Descărcați aplicația mobilă Power JAN din Google Play sau App Store.
 2. Efectuați înregistrarea în aplicație
 3. Atașați un card bancar pentru a plăti chiria.
 4. Găsiți cea mai apropiată stație pe harta aplicației.
 5. Scanați codul QR la stație.
 6. Luați bateria din stație.

1.10. Cum se returnează o Baterie.

 1. Găsiți cel mai apropiat punct de pe harta aplicației.
 2. Obțineți indicații și ajungeți la stație.
 3. Doar introduceți banca de alimentare într-un slot liber din stație.

Dacă contorul nu se oprește după 30 de secunde, verificați conexiunea la Internet și reîmprospătați pagina, dacă acest lucru nu vă ajută, contactați asistența.

 1. ACHITĂRI ȘI TAXE
 • Taxe

Utilizatorul poate utiliza bateria în baza plății per utilizare („Utilizare” înseamnă deblocarea bateriei prin aplicația mobilă Power JAN și utilizarea acesteia până când este returnată la o stație de stocare/încărcare a bateriilor Power JAN) sau altfel, în conformitate cu prețul descris în aplicația mobilă Power JAN sau pe site-ul său web. În fiecare caz, tarifele pot fi supuse impozitelor aplicabile și altor taxe ale administrației locale, care pot fi percepute și colectate de Power JAN. Power JAN va percepe de la Utilizator (prin card bancar și/sau credit/debit și/sau prin orice altă metodă de plată oferită în timpul procesului de abonament) suma taxelor descrise în prezentul Acord.

 • Coduri promoționale

Utilizatorul poate beneficia de codurile promoționale (reduceri) numai prin intermediul aplicației Power JAN. Power JAN își rezervă dreptul de a modifica sau anula reducerile în orice moment. Reducerile nu pot fi transferate de la un utilizator la altul și/sau comercializate în vreun oricare mod.

 • Durata maximă de închiriere și tarifare

Informații despre timpul de închiriere și tarife pot fi găsite în cadrul aplicațiilor iOS și Android oferite de Power JAN înainte de orice închiriere:

Prețul serviciului variază în funcție de locație și oraș. Pentru a afla prețul exact, vă rugăm să scanați codul QR de la stație. După ce vă familiarizați cu prețurile, veți putea închiria bateria.

Se permite anularea serviciului de închiriere solicitat în intervalul primelor 5 minute după deblocarea Bateriei, fără a fi percepută o oarecare plată pentru utilizare în acest interval de timp. Dacă Bateria nu a fost returnată în intervalul de timp gratuit menționat (5 minute de la deblocare), se consideră ca acceptat utilizarea ulterioară a serviciului conform tarifelor stabilite.

Perioada maximă de închiriere a unei baterii externe (portabile) constituie 5 zile calendaristice.

Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil pentru termenul acordat de utilizare a bateriei și că, la expirarea acestui termen, bateria va fi blocată.

Bateriile care nu sunt returnate în perioada maximă de închiriere vor fi considerate cumpărate de Utilizator la un pret de 780 lei.

 • Metode de plată valabile

Pentru a fi înregistrat și a utiliza Serviciile, Utilizatorul trebuie să furnizeze Power JAN o metodă de plată validă, acceptată de mijloacele de închiriere Power JAN.

Utilizatorul prezintă și garantează Power JAN că este autorizat să utilizeze orice metodă de plată furnizată către Power JAN. Utilizatorul autorizează Power JAN să perceapă cardul sau contul respectiv pentru toate taxele suportate de Utilizator. Toate plățile sunt supuse taxelor de vânzare aplicabile și altor taxe ale administrației locale, care pot fi percepute și colectate de către Power JAN.

Dacă Utilizatorul contestă orice plată a sa, atunci Utilizatorul trebuie să contacteze Power JAN în termen de 10 zile lucrătoare până la sfârșitul lunii, cu plata în litigiu, și să furnizeze Power JAN toate informațiile necesare pentru identificarea acesteia, cum ar fi data Utilizării și orele aproximative de începere și finalizare ale Utilizării, asociate cu taxa contestată. Utilizatorul este de acord să informeze imediat Power JAN cu privire la toate modificările legate de metoda de plată.

 • Schema de plată

Schema de plată pentru utilizarea Serviciilor este disponibilă pe site-ul www.powerjan.md și în cadrul aplicației Power JAN, înainte de orice închiriere.

Utilizatorul înțelege și este de acord că tarifele menționate mai sus pot fi modificate unilateral de către Power JAN în orice moment sau periodic, la discreția sa, conform articolului 13 din prezentul acord.

La deblocarea bateriei, o sumă de 99 MDL va fi percepută ca metodă de plată a Utilizatorului la începutul perioadei de închiriere, în calitate de gaj. Prețul efectiv de închiriere va fi retras din depozitul menționat de Consumator și diferența va fi apoi returnată utilizatorului la sfârșitul perioadei de închiriere.Durata de retur a gajului poate dura de la o zi pina la 30 zile, depinde de banca emitenta a cardului(banca consumatorului).

 1. CONDIȚII SUPLIMENTARE DE UTILIZARE
 • Verificarea siguranței

3.1.1. Dacă în orice moment, fie înainte, în timpul sau după închirierea oricărei baterii, utilizatorul descoperă orice defect sau observă orice altă stare potențial nesigură a oricărei baterii, oricât de ușoară este, nu trebuie să folosească bateria sau, dacă utilizează deja Bateria și/sau Serviciile, trebuie să înceteze imediat utilizarea acesteia în cazul în care are dubii privind siguranța acesteia.

3.1.2. Utilizatorul se obliga să raporteze imediat defectul sau starea defectuoasă a bateriei către Power JAN în primele 5 minute de utilizare.

3.1.3. În cazul în care Utilizatorul nu respectă cu strictețe cerințele menționate anterior, el / ea va fi total și complet responsabil(ă) pentru orice consecințe, pretenții, cereri, cauze de acțiune, pierderi, răspunderi, daune, vătămări, taxe, costuri, penalități, cheltuieli de judecata și/sau plăți de orice fel, sau de orice natură, indiferent dacă sunt previzibile sau imprevizibile, și dacă sunt cunoscute sau necunoscute, cu o ulterioară despăgubire a consecințelor provocate.

 • Pierdere sau furt al bateriei

O baterie poate fi considerată pierdută sau furată, dacă faptele, circumstanțele și dovezile sugerează Power JAN veridicitatea datelor și a celor întâmplate.

Power JAN și Dvs. în calitate de consumator sunteți de acord că ultimul utilizator al bateriei va fi responsabil pentru  pierderea sau furtul bateriei, cu excepția cazurilor în care faptele și circumstanțele sugerează altfel. În cazul în care Power JAN, în baza dovezilor prezentate, recunoaște că o baterie s-a pierdut sau a fost furată, Power JAN va avea autoritatea de a întreprinde toate acțiunile pe care le consideră adecvate (cu privire la ultimul utilizator al unei baterii sau altfel), inclusiv, dar fără limitare la obținerea restituirii și altor compensații adecvate sau daune și depunerea unui raport la organele competente. Consumatorul este de acord că datele generate de computerul Power JAN sunt dovezi concludente ale perioadei de utilizare a unei baterii de către un utilizator. Utilizatorul este de acord să raporteze dispariția sau furtul bateriei către Power JAN imediat sau cât mai curând posibil.

 • Limitări privind disponibilitatea serviciilor Power JAN

Power JAN depune toate eforturile pentru a furniza Serviciile 365 de zile pe an, dar nu garantează că Serviciile vor fi disponibile în orice moment, deoarece evenimentele neprevăzute sau alte circumstanțe ar putea împiedica furnizarea acestora. Accesul la servicii este, de asemenea, condiționat de disponibilitatea bateriilor. Power JAN nu prezintă sau garantează disponibilitatea oricărui Serviciu sau disponibilitatea oricărei baterii în orice moment, chiar dacă bateria este marcată ca fiind disponibilă în aplicația mobilă.

 • Licență de acces

Sub rezerva respectării stricte de către Utilizator a prezentului Acord, Power JAN acordă Utilizatorului o licență limitată, revocabilă, neexclusivă și netransferabilă pentru accesarea și utilizarea Serviciilor sau a conținutului acestora. Această licență nu include: orice revânzare sau utilizare comercială a Serviciilor sau a conținutului acestora; orice colectare și utilizare a oricăror produse, descrieri sau prețuri; orice utilizare derivată a Serviciilor sau a conținutului acestora; orice descărcare sau copiere a informațiilor despre cont în beneficiul altui comerciant; sau orice utilizare a exploatării datelor, a roboților, cookie-urilor sau a unor instrumente similare de colectare și extragere a datelor. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres în prezentul document, Serviciile și/sau orice componentă a Serviciilor nu pot fi reproduse, vândute, revândute, vizate sau exploatate în alt mod decât cel prevăzut în prezentul document, în niciun scop decât cele prevăzute aici, fără acordul scris al Power JAN. Orice utilizare neautorizată anulează automat permisiunile și/sau licențele acordate de către Power JAN.

3.5 Drepturi de autor și proprietate

Tot conținutul prezentat sau afișat în lista Serviciilor, inclusiv, dar fără limitare la: text, grafică, fotografii, imagini, imagini în mișcare, sunet și ilustrații („Conținut”), este deținut de Power JAN, licențiatorii, furnizorii, agenții și/sau furnizorii săi de conținut. Toate elementele Serviciilor, inclusiv, dar fără limitare la designul general și Conținut, sunt protejate de legislația din domeniul comercial, drepturi de autor, drepturi morale, mărci comerciale și alte legi referitoare la drepturile de proprietate intelectuală. Serviciile pot fi utilizate numai în scopul destinat pentru care aceste Servicii sunt puse la dispoziție. Cu excepția celor permise de legea drepturilor de autor, nu puteți modifica niciunul dintre materiale și nu puteți copia, distribui, transmite, afișa, efectua, reproduce, publica, licenția, crea lucrări derivate din acestea, transfera sau vinde orice informații sau lucrări conținute în aceste Servicii. Cu excepția cazului în care este autorizat prin legile drepturilor de autor, sunteți responsabil pentru obținerea permisiunii înainte de a reutiliza orice material protejat prin drepturi de autor care este disponibil în lista Serviciilor Power JAN. Veți respecta toate legile, statutele, ordonanțele și reglementările naționale și internaționale aplicabile privind utilizarea de către Dvs. a Serviciilor. Serviciile, conținutul său și toate drepturile conexe, vor rămâne proprietatea exclusivă a Power JAN sau a licențiatorilor, vânzătorilor, agenților și/sau furnizorilor săi de conținut, cu excepția cazului în care se va conveni altfel, în mod expres. Nu veți elimina niciun drept de autor, marcă comercială sau alte notificări de proprietate din materialele găsite în lista Serviciilor.

3.6 Mărci comerciale fără aprobare

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale ale Power JAN și cele utilizate aici (inclusiv, dar fără a se limita la: numele Power JAN, logo-ul companiei Power JAN, numele Serviciilor, designul Serviciilor și/sau orice logo-uri) denumite în continuare „Mărci”, sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Power JAN sau ale afiliaților, partenerilor, furnizorilor sau licențiatorilor săi. Nu aveți voie să utilizați, să copiați, să reproduceți, să reeditați, să încărcați, să postați, să transmiteți, să distribuiți sau să modificați mărcile comerciale ale Power JAN în niciun fel, inclusiv în publicitate sau la distribuirea materialelor publicitare referitoare la Servicii, fără acordul prealabil scris al Power JAN. Nu trebuie să utilizați numele Power JAN sau orice text, imagini sau simboluri care ar putea, în opinia Power JAN, să implice aprobarea Power JAN în orice (i) publicitate sau prezentare scrisă sau orală, sau (ii) broșură, buletin informativ, carte , sau alte materiale scrise de orice natură, fără acordul prealabil al Power JAN.

3.7 Înregistrarea și securitatea contului

Pentru a avea acces la Servicii, va fi necesar să vă creați un cont. În acest scop, veți: (a) furniza informații adevărate, exacte, actuale și complete despre Dvs., așa cum vi se solicită pe pagina de înregistrare, conectare sau abonament la Servicii (astfel de informații fiind „Datele de înregistrare”) și veți (b) menține și actualiza cu promptitudine datele de înregistrare pentru a le menține adevărate, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați orice informație care este neadevărată, inexactă, care nu este actuală sau incompletă, sau Power JAN are motive întemeiate să suspecteze că astfel de informații sunt neadevărate, inexacte, nu sunt curente sau sunt incomplete, furnizorul (Power JAN) are dreptul să vă suspende sau să anuleze contul și să refuze orice utilizare actuală sau viitoare a Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora). Sunteți responsabil pentru securitatea și confidențialitatea parolei și a contului Dvs. În plus, sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul Dvs. Nu veți împărtăși informațiile contului Dvs. sau numele de utilizator și parola cu niciun terț, sau nu veți permite niciunei terțe părți să se conecteze la Servicii folosind informațiile contului Dvs. Sunteți de acord să ne anunțați imediat despre orice utilizare neautorizată a contului Dvs. sau despre orice altă încălcare a securității de care ați luat cunoștință. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție și furnizarea măsurilor de securitate cele mai potrivite pentru situația Dvs. și utilizarea intenționată a Serviciilor. Avem dreptul de a furniza facturare utilizatorului, cont, conținut sau înregistrări de utilizare și informații conexe în anumite circumstanțe (cum ar fi ca răspuns la o responsabilitate legală, proces legal, ordine, citații sau mandate, sau să ne protejăm drepturile, clienții sau afacerea).

3.8 Politica privind feedback-ul utilizatorilor

În cazul în care Power JAN a solicitat în mod specific feedback-uri sau comentarii, Power JAN vă încurajează să ne trimiteți conținut (de exemplu, comentarii la postări pe blog, participare în comunități, sfaturi etc.) pentru a fi luat în considerare (denumite în continuare „Feedback-urile utilizatorilor”). Feedback-ul utilizatorului rămâne proprietatea intelectuală a utilizatorului individual. Prin postarea de conținut pe site-ul nostru, acordați în mod expres Power JAN un drept neexclusiv, perpetuu, irevocabil, fără redevențe, complet plătit, la nivel mondial, drept complet sub-licențiat și licență de utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, să traducă, să creeze lucrări derivate din, să distribuie, să transmită, să efectueze și să afișeze conținutul și numele, vocea și/sau imaginea Dvs., conținute în feedback-urile Dvs. de utilizator, în totalitate sau parțial, și în orice formă, în orice suport sau tehnologie, fie acum cunoscută, fie descoperită în continuare, inclusiv toate promovările, publicitatea, marketingul, comercializarea și orice alte utilizări auxiliare ale acestora, inclusiv dreptul neîngrădit la sublicențierea acestor drepturi. Orice astfel de feedback-uri ale utilizatorilor sunt considerate neconfidențiale, iar Power JAN nu are nicio obligație de a păstra confidențialitatea oricărei informații, sub orice formă, conținută în orice feedback a utilizatorului.

3.9 Feedback-uri neconforme ale utilizatorilor

Power JAN nu încurajează și nu caută feedback-uri ale utilizatorilor care rezultă din orice activitate care: (i) poate crea un risc de pierdere, vătămare fizică sau mentală, suferință emoțională, deces, dizabilitate, desfigurare fizică sau mentală, pentru orice altă persoană sau pentru orice animal; (ii) poate crea un risc de orice altă pierdere sau deteriorare a oricărei persoane sau bunuri; sau (iii) poate constitui o infracțiune sau delict. Sunteți de acord că nu v-ați angajat și nu vă veți angaja în niciuna dintre activitățile de mai sus în legătură cu producerea feedback-urilor Dvs. de utilizator. Fără a ne limita cele de mai sus, sunteți de acord că, împreună cu acordul Dvs., nu veți provoca suferință emoțională altor persoane, nu veți umili alte persoane (în mod public sau altfel), nu veți ataca sau amenința alte persoane, nu veți intra pe proprietate privată fără permisiune, și nu vă veți angaja altfel în nicio activitate care poate duce la vătămări, deces, daune materiale și/sau răspundere de orice fel. Power JAN va respinge orice feedback a utilizatorilor în care Power JAN crede, la discreția sa absolută, că s-au produs astfel de activități. Dacă sunteți notificat cu privire la o trimitere care se presupune că încalcă orice prevedere a prezentului acord, Power JAN își rezervă dreptul de a stabili, la discreția sa absolută, dacă a avut loc o astfel de încălcare și de a elimina orice astfel de feedback din Servicii în orice moment și fără preaviz.

3.10 Materiale inadecvate

Utilizatorului i se interzice utilizarea Serviciilor pentru a posta sau trimite orice material ilegal, care încalcă drepturile, amenință, defăimează, are conținut calomnios, obscen, pornografic sau profan sau orice material care încalcă sau deturnează proprietatea intelectuală a terților sau ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune sau încalcă altfel orice lege. De asemenea, sunteți de acord că feedback-urile sau postarea de reclame nesolicitate sau „spam” pe sau prin intermediul Serviciilor este interzisă în mod expres prin acest Acord. În plus, dacă stabilim, la discreția noastră absolută, că ați încălcat sau sunteți susceptibil(ă) de a încălca interdicțiile de mai sus sau orice reguli sau politici aplicabile legate de acest acord, putem întreprinde orice acțiune pe care o considerăm necesară pentru a recupera sau preveni încălcarea, inclusiv, dar fără limitare la interzicerea utilizării Serviciilor și/sau eliminarea imediată a materialelor aferente din Servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. Vom coopera pe deplin cu orice autoritate legală sau cu o decizie judecătorească, sau cu o citație, care ne solicită sau ne îndrumă să dezvăluim identitatea oricărei persoane care postează astfel de materiale.

3.11 Acces și interferențe

Sunteți de acord să nu utilizați niciun robot, virus sau alte mijloace automate pentru a accesa Serviciile în orice scop, fără permisiunea noastră expresă scrisă. În plus, sunteți de acord că nu veți: (i) întreprinde nicio acțiune care impune sau poate impune, la discreția noastră absolută, o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre; (ii) interfera sau încerca să bruiați buna funcționare a site-ului sau a oricăror activități desfășurate în cadrul Serviciilor; sau (iii) ocoli orice măsuri pe care le putem folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la Servicii.

3.12 Legătura cu părți terțe

Uneori, Serviciile Power JAN pot conține link-uri către site-uri web care nu sunt deținute, operate sau controlate de Power JAN sau de afiliații săi. Toate aceste legături sunt furnizate exclusiv pentru comoditatea Dvs. Dacă nu utilizați aceste link-uri, nu veți putea utiliza Serviciile. Nici noi, nici oricare dintre afiliații noștri, nu suntem responsabili pentru conținutul, materialele sau alte informații aflate pe sau accesibile de pe orice alt site web. Nici noi, nici oricare dintre afiliații noștri, nu susținem, nu garantăm sau nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la alte site-uri web, sau la orice conținut, materiale sau alte informații localizate sau accesibile de pe alte site-uri web sau rezultatele pe care le puteți obține din utilizarea oricărui alt site web. Dacă decideți să accesați orice alte site-uri web legate de sau de la Servicii, faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

3.13 Declarații și garanții

Prin prezenta, declarați că aveți capacitatae deplină de exercițiu prin alte cuvinte: ați atins vârsta de 18 ani, aveți dreptul și autoritatea de a încheia acest Acord, sunteți pe deplin capabili și competenți să îndepliniți termenii, condițiile și obligațiile din prezentul Acord, iar utilizarea Serviciilor este și va fi în conformitate cu toate legile aplicabile. Declarați că ați citit, ați înțeles, că sunteți de acord cu și veți respecta termenii acestui Acord. În plus, declarați și garantați că feedback-urile Dvs. de utilizator și toate elementele acestora sunt: (a) deținute sau controlate exclusiv de Dvs., aveți permisiunea scrisă prealabilă a proprietarului de drept al conținutului inclus în feedback-urile Dvs. de utilizator; și (b) Utilizarea de către Power JAN a feedback-urilor Dvs. de utilizator, așa cum este descrisă sau prevăzută aici, nu încalcă și nu va încălca drepturile de autor, drepturile de marcă comercială, drepturile de publicitate sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entități, încalcă orice lege, regulament sau drept de orice natură, sau în orice alt mod dau naștere oricărei cereri sau răspunderi care pot fi acționate, inclusiv, dar fără limitare la drepturi de publicitate și intimitate, și defăimare. În plus, veți fi singurul responsabil pentru propriile Dvs. feedback-uri de utilizator și consecințele postării sau publicării acestora.

 • Justificarea datorită unui impediment

Nici Power JAN și nici Dvs., nu veți fi responsabili pentru daune sau pentru întârzieri sau eșecuri în executare, rezultate din acte sau evenimente dincolo de controlul lor rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la: stare de urgență, pandemie,incendiu, fulger, explozie, supratensiune sau defecțiune, inundații, război.

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligaţiei este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanţe:

 1. ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 3.5. al prezentului Acord
 2. cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligaţiei pentru prima parte, inclusiv prin întîrziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligaţiei în temeiul art. 914 Cod Civil.
 • Neexecutarea obligaţiei de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia şi dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia.
 • În cazul în care obligaţia a apărut dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă partea care invocă neexecutarea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.
 • În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenţei impedimentului. Totuşi, dacă întîrzierea capătă trăsăturile neexecutării esenţiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.
 • În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligaţia se stinge. Obligaţia corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligaţiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispoziţiile art. 926-932 Cod Civil, care se aplică în mod corespunzător.
 • Partea care invocă neexecutarea are obligaţia de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment şi efectele lui asupra capacităţii de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanţe. Partea Informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.
 • Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligaţiei, cu excepţia cazului cînd cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligaţiei.

3.16 Caracteristici de rețea

Serviciile pot oferi anumite caracteristici și servicii care vă sunt disponibile prin intermediul dispozitivului Dvs. mobil. Aceste caracteristici și servicii pot include posibilitatea de a accesa caracteristicile Serviciilor și de a încărca conținut în Servicii, de a primi mesaje (inclusiv mesaje text și SMS) de la Servicii și de a descărca aplicații pe dispozitivul Dvs. mobil („Funcții de rețea”). Mesajul standard, datele și alte taxe pot fi percepute de operatorul Dvs. Taxele  pot apărea pe factura Dvs. de servicii mobile sau pot fi deduse din contul Dvs. preplătit. Ar trebui să vă adresați operatorului Dvs. de telefonie mobilă, pentru a afla ce tarife sunt disponibile și cât costă. Contactați operatorul Dvs. pentru întrebări referitoare la aceste probleme. Confirmați că sunteți abonatul actual și/sau utilizatorul numărului de telefon mobil înregistrat la Servicii și autorizat să suporte orice comisioane pentru mesaje sau date care pot fi percepute de operatorul Dvs. Vi se interzice strict înregistrarea unui număr de telefon mobil care nu este al Dvs. Dacă se va  depista că orice informație furnizată este falsă sau inexactă, ne asumăm dreptul de a suspenda sau anula accesul Dvs. la Servicii în orice moment. Utilizarea Serviciilor de către Utilizatori este complet voluntară. – În același timp Vă informăm că suntem în proces  continuu de dezvoltare, astfel încât experiența consumatorului de a închiria baterii portabile să fie una pozitivă și orientată spre asigurarea: rapidității, comodității și transparenței.

Sunteți de acord că, în ceea ce privește caracteristicile de rețea mobilă la care sunteți înregistrat(ă), putem trimite comunicări către dispozitivul Dvs. mobil cu privire la noi sau la alte părți. Sunteți de acord să ne anunțați despre orice modificare în informațiile Dvs. de contact (inclusiv numărul de telefon) și să vă actualizați contul de înregistrare în Servicii, pentru a reflecta modificările.

Trebuie să anunțați imediat Power JAN cu privire la orice încălcare a securității sau utilizarea neautorizată a telefonului Dvs. mobil. Deși Power JAN nu va fi responsabil pentru pierderile Dvs. cauzate de utilizarea neautorizată a dispozitivului Dvs. mobil, puteți fi responsabil(ă) pentru pierderile Power JAN sau ale altor persoane, datorate unei astfel de utilizări neautorizate.

4 REZILIERE

Aveți dreptul de a anula Acordul în orice moment, după notificarea către Power JAN. Pentru a rezilia acest Acord, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: office@powerjan.eu. Dacă reziliați acordul: (i) Toate drepturile acordate Dvs. vor înceta imediat; (ii) Veți întrerupe orice utilizare a respectivelor Servicii și/sau utilizarea Bateriilor externe; și/sau (iii)  Vă veți obliga să achitați către Power JAN toate sumele restante și neachitate. După anularea acordului, veți pierde accesul la toate Serviciile.

Power JAN, își rezervă dreptul după o notificare scrisă (termenul „scris” aici include e-mail), de a rezilia prezentul Contract și/sau de a suspenda accesul Dvs. la Serviciile lor, dacă:

(a) Nu plătiți Power JAN orice sumă restantă în temeiul prezentului acord și/sau

(b) Încălcați în mod material orice termeni sau condiții din prezentul acord. La încetarea prezentului acord din orice motiv, accesul Dvs. la Servicii și utilizarea acestora vor înceta.

5 CONFIDENȚIALITATE

5.1 Confidențialitatea informațiilor; Politici de confidențialitate

Înțelegeți și sunteți de acord că toate informațiile personale deținute de Power JAN și care aparțin utilizatorilor, inclusiv toate numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail, parolele, informațiile de plată și alte informații vor fi păstrate de către Power JAN în conformitate cu confidențialitatea acestuia. Politica (disponibilă pe site-ul nostru: https: // powerjan.eu); cu condiția totuși că: (i) dacă există vreo situație în care nu puteți comunica informații personale autorităților competente, atunci Power JAN le poate furniza, la discreția noastră absolută, numele Dvs., adresa, numărul de telefon și alte informații acestor autorități, (ii) dacă Power JAN primește o citație de la orice instanță sau altă autoritate, atunci Power JAN va furniza toate informațiile solicitate în conformitate cu legislația aplicabilă și (iii) Power JAN poate dezvălui date agregate și alte date despre Dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă.

În plus, Power JAN poate dezvălui date individuale unei terțe părți, cu permisiunea și consimțământul Dvs. expres (de exemplu, înscrierea într-un studiu).

6 COMUNICAȚII ȘI ACORDUL DE A FI CONTACTAT

6.1. Utilizatorul verifică dacă orice informație de contact furnizată către Power JAN, inclusiv, dar fără a se limita la: numele său, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, este adevărată și corectă. Confirmați că sunteți abonatul actual sau proprietarul oricărui număr de telefon pe care ni l-ați furnizat. În cazul în care oricare dintre informațiile Dvs. de contact se modifică, inclusiv numărul Dvs. de telefon, sunteți de acord să utilizați aplicația sau site-ul web al Power JAN pentru a modifica aceste detalii conform procedurii acceptate în acesta. În caz de probleme, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@powerjan.eu.

6.2. Prin furnizarea voluntară a numerelor de telefon către Power JAN, Utilizatorul este de acord, în mod expres, să primească mesaje text legate de înregistrarea sa. Consimțământul pentru a primi apeluri/mesaje de marketing automatizate nu este o condiție a închirierii sau cumpărării. Recunoașteți că puteți suporta o taxă pentru apeluri sau mesaje text de la operatorul Dvs. de telefonie și că Power JAN nu este responsabil pentru aceste taxe.

6.3. Utilizatorul este de acord că Power JAN poate obține și Utilizatorul acceptă, în mod expres, să fie contactat la adresele de e-mail furnizate de acesta direct sau obținute prin alte mijloace. Sunteți de acord să primiți e-mailuri, chiar dacă vă anulați contul sau încetați colaborarea Dvs. cu noi, cu excepția cazului în care renunțați definitiv. Puteți renunța prin e-mail la office@powerjan.eu, cu subiectul „Renunț”. Vă rugăm să acordați până la treizeci (30) de zile pentru a procesa orice solicitare de renunțare. De asemenea, puteți utiliza orice alte mijloace oferite de Power JAN prin aplicația sau pe site-ul său web. Este singura Dvs. obligație să anunțați Power JAN că nu doriți să primiți e-mailuri, urmând instrucțiunile din această secțiune. Renunțați la orice drepturi de a prezenta reclamații pentru e-mailuri sau mesaje text neautorizate, nesolicitate sau nedorite, prin libertatea de a renunța imediat și în conformitate cu aceste instrucțiuni. Vă rugăm să rețineți că, dacă renunțați la e-mailuri/texte automatizate, ne rezervăm dreptul de a vă trimite e-mailuri/texte non-automatizate.

  7 ABONAMENTE

Power JAN are posibilitatea de a oferi abonamente lunare pentru utilizarea bateriilor externe, sub rezerva unor termeni și condiții specifice, care trebuie acceptate separat de către Utilizator.

8 CONTACTE

Power JAN poate fi contactat prin e-mail, la adresa: office@powerjan.eu, sau prin poștă, la adresa: mun. Chişinău, Stăuceni, str. Unirii, 20, ap.(of.) 333. Tel: +37376700600

9 LEGISLAȚIE

Prezentul acord este guvernat de și trebuie interpretat și aplicat în conformitate cu legile Republicii Moldova. Pentru fiecare litigiu referitor la prezentul acord: (i) partea dominantă are dreptul la costurile, cheltuielile și onorariile de avocat rezonabile (indiferent dacă sunt suportate în proces, în apel sau altfel) suportate pentru soluționarea litigiului, pe lângă toate celelalte daune sau recompense la care poate avea dreptul partea; (ii) fiecare parte este de acord cu jurisdicția instanțelor din teritoriul în care este utilizată bateria și este de acord că aceste instanțe au jurisdicție asupra fiecărei părți.

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Dacă apare orice controversă, acuzație sau reclamație din sau care se referă la Servicii, Conținut, Feedback-urile de utilizator, prezentul Acord, indiferent dacă sunt deja apărute sau vor apărea în continuare (denumite în continuare „Disputa”), sau cu referire la oricare dintre drepturi de proprietate intelectuală ale Power JAN, efective sau pretinse, atunci Dvs. și Power JAN sunteți de acord să trimiteți o notificare scrisă celeilalte părți, oferind o descriere rezonabilă a litigiului, împreună cu o propunere de soluționare a acesteia. Notificarea noastră către Dvs. va fi trimisă pe baza celor mai recente informații de contact pe care ni le furnizați. Dar dacă nu există astfel de informații sau dacă aceste informații nu sunt actuale, atunci nu avem nicio obligație în temeiul acestei articol.

Notificarea Dvs. („Notificarea”) către noi trebuie trimisă la adresa: Creative Techno SRL, mun. Chişinău, Stăuceni, str. Unirii, 20, ap.(of.) 333. În termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice din data primirii notificării, Creative Techno SRL, se angajează să remită un răspuns, la fel în scris, la notificarea menționată, cu clarificările de rigoare în ceea ce privește problema expusă. Power JAN și Dvs. veți purta un dialog pentru a încerca să rezolvați litigiul în mod amiabil. Părțile își vor depune toate eforturile, prin acest proces, pentru a soluționa orice dispută, revendicare, întrebare sau dezacord, și să se angajeze în negocieri de bună credință, printre care medierea.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

11 EXONERARE

Nicio renunțare la orice încălcare a oricărei prevederi a prezentului acord nu este o renunțare la orice altă încălcare sau la orice altă dispoziție a prezentului acord. Dispozițiile prezentului acord sunt independente și separabile una de cealaltă și nicio dispoziție nu va fi afectată sau invalidată, sau imposibilă, în virtutea faptului că, din orice motiv, oricare alta sau altele dintre ele pot fi invalide sau inaplicabile în totalitate sau parțial.

12 REMEDII CUMULATIVE

Toate drepturile și căile de atac, acordate în temeiul sau menționate în prezentul acord, sunt cumulative și neexclusive, și recurgerea la unul nu împiedică disponibilitatea sau aplicabilitatea altuia, sau la orice alt drept sau remediu prevăzut de lege.

 1. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul acord conține acordul integrat complet, final și exclusiv între părți cu privire la obiectul său. Prezentul acord înlocuiește toate celelalte acorduri anterioare, scrise sau orale, referitoare la un astfel de subiect.

În orice moment și periodic, și fără consimțământul Utilizatorului, Power JAN poate modifica unilateral acest Acord, la propria sa discreție. Prin continuarea utilizării oricăruia dintre serviciile Power JAN după notificarea oricărei modificări, Utilizatorul acceptă să respecte toate aceste modificări. Utilizatorul trebuie să revizuiască cu atenție prezentul Acord în mod regulat, pentru a fi la curent cu toate modificările. Ori de câte ori se face o modificare a prezentului Acord, Power JAN va posta o notificare pe site. Prețurile stabilite pe site-ul web înlocuiesc toate prețurile stabilite în prezentul acord.

14 EXECUTAREA VOLUNTARĂ A ACESTUI ACORD

Prezentul acord este încheiat în mod voluntar, cu considerație, bună-credință și fără nici o constrângere sau influență nejustificată din partea sau în numele Power JAN. Utilizatorul recunoaște că: (a) a citit prezentul Acord; (b) înțelege termenii și consecințele prezentului acord, inclusiv versiunile pe care le conține; și (c) este pe deplin conștient de efectul legal și obligatoriu al prezentului acord.

ACCEPTAREA ACORDULUI DE CĂTRE UTILIZATOR

Certific că am citit și sunt de acord, în mod expres, cu termenii și condițiile. Declar și certific că sunt familiarizat cu funcționarea bateriei/serviciilor.

Poslední aktualizace: 15 leden 2024

Email: brno@powerjan.eu

Tel: +420 731 680 529

(dále i „Power JAN“)

Čl. I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě registrace na platformě Power JAN a Smlouvy o pronájmu baterií uzavřené distančně prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na powerjan.eu, nebo prostřednictví aplikace Power JAN mezi poskytovatelem, pronajímatelem, tj. obchodní společností Charge Solutions s.r.o., IČ: 19727887, se sídlem Brno, Příkop 843/4, 60200, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 135827 a klientem či nájemcem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek Poskytovatele umístěné na výše uvedené adrese powerjan.eu a v aplikaci Power JAN a s tím související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat individuálně mezi poskytovatelem a klientem. Tato odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí poskytování služby a Nájemní smlouvy, jakož i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.

 

Čl. II.
DEFINICE POJMŮ

 1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. Poskytovatelem, Pronajímatelem nebo podnikatelem se rozumí obchodní společnost Charge Solutions s.r.o., IČ: 19727887, se sídlem Brno, Příkop 843/4, 60200, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 135827, ve smyslu § 2201 a násl. občanského zákoníku.
 3. Nájemcem nebo Klientem se rozumí fyzická či právnické osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Nájemní smlouvu ve smyslu § 2201 a násl občanského zákoníku, popřípadě využívá aplikace Poskytovatele.
 4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá smlouvu s Poskytovatelem pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 5. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
 6. Webovým rozhraním se rozumí Portál provozovaný na internetové adrese  powerjan.eu
 7. Aplikací se rozumí aplikace Power JAN

Čl. III.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Klienta provedené na Webové stránce nebo Aplikaci může Klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Klient provádět poptávky a objednávky k pronájmu zařízení (tedy elektronických zařízení a power bank) poskytovaného Poskytovatelem (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to Webová stránka nebo Aplikace umožňuje, může Klient provádět pronájmy zařízení též bez registrace z webového rozhraní Poskytovatele.
 2. Při registraci v Aplikace a na Webové stránce a při pronájmu Zařízení je Klient povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Klient při jakékoliv změně těchto údajů povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu a při Pronájmu Zařízení považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, popřípadě jinou ochranou Aplikace (např. zabezpečením zařízení v němž je Aplikace instalována). Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a do Aplikace, stejně tak je povinen chránit zařízení s nainstalovanou Aplikací a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.
 4. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu a Aplikace třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z uzavřené Smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet a Aplikace nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Čl. IV.
UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY A CENY

 1. Webové rozhraní Poskytovatele a Aplikace obsahuje seznam míst a zařízení k pronájmu nabízené Poskytovatelem, a to včetně uvedení parametrů a cen jednotlivého nabízeného zařízení. Ceny nabízených zařízení jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Nabídka pronájmu zařízení a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní a Aplikaci, kdy poskytovatel upozorňuje, že ceny se mohou lišit v závislosti na čase a místě. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, popřípadě předplatného.
 3. Nabídku na uzavření Nájemní smlouvy učiní Klient prostřednictvím Aplikace a to tak, že po stažení Aplikace se zaregistruje v Aplikaci, najde nejbližší stanici se zařízeními na mapě, nascanuje QR kód Stanice a po odemknutí Zařízení (baterie) prostřednictvím Aplikace vyjme Zařízení, kdy cena pronájmu je hrazena buď z platební karty, nebo prostřednictvím předplatného.
 4. Nájemní smlouva končí vrácením zařízení, které Klient provede tak, po přihlášení do Aplikace vyhledá nejbližší volnou stanici se zařízeními na mapě, zkontroluje, zda je stanice zapojena do sítě a vloží pronajaté zařízení do volného slotu ve stanici.
 5. Klient bere na vědomí, že doba a cena pronájmu je zobrazena vždy v Aplikaci po nascanování QR kódu na Stanici, přičemž po seznámení se s cenou si můžete zařízení pronajmout. Po skončení pronájmu obdrží Klient daňový doklad za uhrazenou cenu pronájmu na svoji emailovou adresu uvedenou v registraci do Aplikace.
 6. Smluvní vztah mezi Poskytovatele a Klientem vzniká přijetím objednávky (akceptací), na základě, níž si Klient může vyjmout pronajaté Zařízení.
 7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Nájemní smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

Čl. IV.
PŘEDPLATENÉ A PLATEBNÍ METODY

 1. Klient může hradit pronájmy dílčím způsobem, či může využít předplatného dle aktuální nabídky Poskytovatele. Poskytovatel má právo měnit podmínky a výši předplatného, o čemž musím předem Klienta upozornit a poskytnout mu lhůtu pro ukončení předplatného. V případě, že klient v poskytnuté lhůtě předplatné neukončí, je toto považováno za souhlas s novými podmínkami a výší předplatného.
 2. Klient hradí vždy výhradně skrze platební kartu uloženou v Aplikaci.
 3. Poskytovatel je oprávněn při registraci a před pronájmem zařízení strhnout platbu ve výši 10,- Kč z platební karty Klienta pro ověření platební karty k úhradě pronájmu zařízení (popřípadě předplatného), které bude vráceno Klientovi nejpozději do 30 dnů.
 4. V případě dlouhodobého pronájmu a nevrácení zařízení, je klientovi účtován pronájem v maximální délce 10 dní (240 h), kdy po překročení této lhůty zůstává Zařízení Klientovi jako dárek od Poskytovatele. V případě, že Klient nemá zájem o Dárek, může Zařízení vrátit zpět do Stojanu na nejbližším místě.

 

Čl. V.
PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient je povinen dodržovat tyto obchodní podmínky.
 2. Pronájmem Zařízení (Baterie) je Klient jeho výhradním uživatelem a nese veškerou odpovědnost za Zařízení, zejména jeho nepoškození, neporušení atd.
 3. Klient bere na vědomí, že Baterie a Zařízení je výhradním vlastnictvím Poskytovatele.
 4. Klient není oprávněn pronajaté Zařízení (Baterii) nabíjet ani nijak doplňovat její kapacitu. Zařízení jsou dobíjena výhradně ve Stanicích Poskytovatele. Za poškození zařízení či úrazy vzniklé z dobíjení Zařízení je Klient odpovědný.
 5. Klient nesmí Zařízení rozebírat, upravovat, měnit její vnější vzhled (například ucpání a deformace otvoru, pokreslení, poškrábání, promáčknutí, nebo polepení samolepkou), opravovat Zařízení či jej poškozovat.
 6. Klient je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Poskytovateli jakoukoli nehodu, poškození Zařízení, odcizení Zařízení či jeho ztrátu. Klient je dále povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Poskytovateli jakýkoliv úraz způsobený Zařízením.
 7. Klient je povinen při převzetí Zařízení toto vzhledově překontrolovat a pokud zjistí jakékoliv poškození ji ihned vrátit do Stanice a toto poškození nahlásit Poskytovateli. Pokud není zařízení Klientem vráceno do 2 minut od počátku Pronájmu, je pronajaté Zařízení považováno za bezvadné.
 8. Klient je povinen při převzetí Zařízení překontrolovat úroveň nabití Zařízení (baterie) a ujistit se, že správně funguje. Pokud Klient zjistí, že Zařízení není dostatečně nabito je povinen Zařízení ihned vrátit do Stanice. Pokud není zařízení Klientem vráceno do 2 minut od počátku Pronájmu, je pronajaté Zařízení považováno za bezvadné.
 9. Klient je povinen vrátit Zařízení ve stejném stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím ke snížení zbývající úrovně nabití Zařízení.  
 10. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel negarantuje provozní schopnost Zařízení, tedy úroveň nabití Zařízení v okamžiku zahájení Pronájmu a její výkonnost.
 11. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel negarantuje rychlost úbytku kapacity energie v Zařízení, která se může lišit na provozních a vnějších podmínkách.
 12. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel negarantuje dobu, po kterou je možné Zařízen používat, než se vybije, kdy může dojít k vybití Zařízení v průběhu jeho pronájmu, a to i před požadovanou úrovni nabití zařízení uživatele.
 13. Klient je povinen po zjištění závady a pochybnosti o bezvadném stavu Zařízení toto přestat okamžitě používat a toto zjištění bez zbytečného odkladu nahlásit Poskytovateli. V případě porušení této povinnosti nese Klient veškerou odpovědnost za případné následky a nároky třetích osob, včetně odpovědnosti za poranění osob.
 14. Klient odpovídá za ztrátu a odcizení Zařízení, pokud k tomuto dojde v průběhu pronájmu. Klient se zavazuje v případě ztráty či odcizení Zařízení k náhradě škody dle ceníku Poskytovatele.
 15. Klient nesmí Zařízení Poskytovatele používat k reklamním účelům bez písemného souhlasu Poskytovatele.
 16. Klient bere na vědomí, že počet Zařízení je omezený a jejich dostupnost nemusí být zaručena.
 17. Klient bere na vědomí, že každý Stojan nemusí být dostupní 24/7.
 18. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel může omezit počet současně pronajatých Zařízení
 19. Klient není oprávněn vůči Poskytovateli uplatnit zádržné právo, ani převést pohledávku na třetí osobu
 20. Webové rozhraní Poskytovatele a Aplikace obsahuje seznam míst a zařízení k prodeji Poskytovatelem, a to včetně uvedení parametrů a cen jednotlivého nabízeného zařízení. Ceny nabízených zařízení jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je povinen dodržovat tyto obchodní podmínky.
 2. Poskytovatel má zájem zajistit bezchybný provoz stojanů s dostatkem Zařízení k pronájmu
 3. Poskytovatel je povinen pečovat o Zařízení k pronájmu.
 4. Klient bere na vědomí, že pokud bude vrácené Zařízení poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Poskytovateli vůči Klientovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Klient výslovně souhlasí, aby si Poskytovatel v případě jemu vzniklé škody tuto škodu započetl vůči plnění Klientovi anebo si strhl přímo z registrované platební karty Klienta

Čl. VII.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, LICENCE

 1. Webové rozhraní, Aplikace, zdrojové kódy, Logo společnosti a know-how jsou duševním vlastnictví Pronajímatele a Klient je pouze oprávněn využívat služby Poskytovatele.
 2. Klient není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele užívat duševní vlastnictví Poskytovatele.
 3. Klient není oprávněn porušovat práva duševního vlastnictví Poskytovatele

Čl. VIII.
ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Poskytovatel je oprávněn k jednostranné změně těchto obchodních podmínek, kdy je však povinen Klienta předem na změnu obchodních podmínek upozornit a dát mu lhůtu k ukončení používání Aplikace a služeb Poskytovatele.
 2. Další používání aplikace po oznámení změn a uběhnutí lhůty pro ukončení lhůty k používání aplikace se má za to, že Klient se změnou obchodních podmínek souhlasí.

Čl. IX.
INFORMACE PRO KLIENTA A SPOTŘEBITELE

 1. Pokud je Klient spotřebitelem, bere na vědomí, že je uzavírán typ Smlouvy, kdy není spotřebiteli dle zákona umožněno odstoupit od Smlouvy o pronájmu do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv od Smlouvy o pronájmu odstoupit.
 3. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z této Smlouvy či Smlouvy o pronájmu dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách coi.cz.
 4. Poskytovatel informuje Klienta, že dozorovým orgánem na úseku ochrany spotřebitele je Česká obchodní inspekce, internetové stránky coi.cz.

 

Čl. X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a dalších smluv s touto smlouvou souvisejících se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice, kterým je Okresní soud Brno-město.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 03.12.2023

Last updated: 15 January 2024

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

THIS AGREEMENT SETS OUT THE LEGALLY BINDING TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF “POWER JAN” SERVICES

The “Power JAN” service consists of the possibility for registered customers to rent equipment
electronic equipment, an external battery and any Power JAN equipment attached to it, using the Mobile Application installed on the customer’s mobile device.

The “Power JAN” service is offered in Romania by ENAIZOBOLS S.R.L., person
legal entity of Romanian nationality, operating in accordance with Romanian law, having
head office in Mun. Bucharest, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap.B44, Sector 2, Code
Unique Identification Number 43355090 and registration number with the Trade Register Office
J40/15888/2020 (“Company”, “Supplier”)

Through your use of the Services or the Application in any way, in whole or in
part, by accessing the App and accepting the Terms and Conditions of Use, you will be legally bound to the Company. Your access to the “Power JAN” services shall be deemed to be your full and unconditional acceptance of the General Terms, Privacy Policy and Personal Data Processing Notice.The Services (“Services”) provided by the Company include:
(1) Power JAN mobile application and related website,
(2) the Power JAN Portable Batteries (“Battery” or “Batteries”)
(3) All other maintenance equipment, personnel, services, applications, websites, and
information provided or made available by Power JAN.

This Agreement, together with all updates, supplements, additional terms, and all of our rules and policies collectively constitute this Agreement between you (as a “Consumer”, “User”, “Customer”) and Company.

1. GENERAL CONDITIONS FOR THE RENTAL AND USE OF BATTERIES

1.1. The consumer is the only responsible user

The Company and the User are the only parties to this Agreement. The User is the only renter and is solely responsible for compliance with all terms and conditions contained herein. By renting the Equipment, the Consumer is the sole user and bears all responsibility for maintaining the integrity of the Product. In the event Consumer permits third parties to use the activated battery at one of Power JAN’s locations, such use shall be in accordance with these terms and conditions, and Consumer shall be solely responsible for enforcing such terms and conditions on the person to whom it has permitted the battery to be used.

1.2. The battery is the exclusive property of POWER JAN Company

Without reference to Article 2.3, the User agrees that the Battery and any Power JAN equipment attached to it, remains at all times the exclusive property of Power JAN.

-Disassembly, redaction, alteration of the exterior appearance, repair or damage to the Battery, any part of a Battery or other Power JAN Equipment is prohibited.

-No stickers (decals) may be altered, removed or applied to the battery.

-The use of external batteries or other Power JAN equipment in advertising or for other commercial purposes without written permission from Power JAN is prohibited.

1.3. External battery operating hours and battery availability

The number of batteries is limited and battery availability is never guaranteed.

The User undertakes to comply in accordance with the rental terms set out in this Agreement in good faith.

1.4. Restrictions

Modifying and/or obtaining unauthorized access to the Power JAN Services, other than as provided in this Agreement, is prohibited.

You are prohibited from using the Power JAN Services, the Batteries and the Application in any manner other than as provided in this Agreement.

For purposes of this Agreement, and in particular for Section 1.7 of these Terms and Conditions, you acknowledge that the prohibition on tampering includes, but is not limited to: any drawings, holes, scratches, dents or modifications applied to the external battery leased under this Agreement.

1.5. Reporting of damage or accidents
The User undertakes to report to the Company any accident, damage, including personal injury or stolen or lost battery, as soon as possible. If an incident involves personal injury, property damage or a stolen battery, the User shall report the incident to the Company within 24 hours at the latest by phone +40752180088 or email: office@powerjan.eu. The User agrees that, during the rental period, he/she has the rented external battery at his/her own risk and is therefore responsible for any misuse, consequences, claims, demands, causes of action, losses, damages, injuries, costs and expenses, penalties or payments of any kind or any nature whatsoever, related to a battery, as long as the product remains under his/her responsibility.

1.6 Penalties

The User agrees to pay any fines, fees, penalties, court costs and/or any other charges incurred by the Company resulting from the User’s misuse of the External Battery, or as a result of the User’s violation of any law, rule, regulation and/or order while using the Services.

All disputes arising in connection with the execution of this Agreement or its interpretation shall be solved by the parties amicably, otherwise – they shall be referred to the competent courts of law, as provided for by applicable law.

1.7. User responsibility for battery use and damage

The User is obliged to return the battery to the Company in the same condition in which it was rented. The User further agrees that any attempt to recharge the battery by means other than a charging station operated by the Company shall be carried out at the User’s sole responsibility and that Power JAN shall not be held liable for any harmful consequences, financial, physical or otherwise as a result thereof.

1.8. Batteries

Batteries are electrical devices that require periodic charging to function properly. The user agrees to use batteries in a safe and prudent manner, bearing in mind that it is a battery of electricity and should be aware of all limitations and requirements associated with them.

User understands and agrees to each of the following:

– The level of charge remaining in the battery will decrease as the battery is used, and as the battery charge level decreases, the operational capabilities of the battery may decrease (or cease entirely).
– The battery charge level at the time the user starts renting or operating the battery is not guaranteed and may vary with each use.

– The rate of loss of charge power during battery use is not guaranteed and will vary depending on the battery, operating conditions, weather conditions and other factors.

– It is the user’s responsibility to check the battery’s charge level and ensure that the battery is functioning properly before beginning battery use.

– The time the user can use the battery before it loses charge is never guaranteed.
– The battery may run out of charge and stop working at any time during the user’s battery rental, including before the user’s device reaches the desired level of recharge.

– If the battery runs out of charge during the rental, the user will return the battery in accordance with all terms of this agreement. If an accident occurs because the battery is depleted, the Company will not be held responsible.

1.9. How to rent a Battery.

1. Download the Power JAN mobile app from Google Play or the App Store.

2. Register in the app

3. Attach a bank card to pay your rent.

4. Find the nearest station on the app map.

5. Scan the QR code at the station.

6. Take the battery from the station.

1.10. How to return a Battery.

1. Find the nearest point on the app map.

2. Get directions and get to the station.

3. Just insert the power bank into an empty slot in the station.

If the timer doesn’t stop after 30 seconds, check your internet connection and refresh the page, if this doesn’t help, contact support.

2. PAYMENTS AND FEES

2.1. Fees

User may use the battery on a pay-per-use basis (“Use” means unlocking the battery through the Power JAN mobile app and using it until it is returned to a Power JAN battery storage/charging station) or otherwise in accordance with the pricing described in the Power JAN mobile app or on the website. In each case, charges may be subject to applicable taxes and other local government fees that may be levied and collected by Company. The Company will charge the User (by bank card and/or credit/debit and/or any other payment method offered during the subscription process) the amount of the fees described in this Agreement.

2.1. Promocodes

The user can only benefit from promotional codes (discounts) via the Power JAN application. The company reserves the right to change or cancel discounts at any time. Discounts may not be transferred from one user to another and/or traded in any way.

2.2 Maximum rental period and pricing

Information about rental times and rates can be found on the Company’s website at www.powerjan.ro, and within the iOS and Android apps provided by Power JAN prior to any rental, or in accordance with the given Agreement, as follows:

The price of the service varies depending on the location and the city. To find out the exact price, please scan the QR code at the station. After familiarizing yourself with the prices, you will be able to rent the battery.

Cost of an External Battery – 250 RON-If you like the battery and don’t want to return it you can buy it, charge it at home as a standard battery

Unlimited monthly subscription – 29 RON – Monthly you can rent batteries unlimited, at the same time you can rent only one battery, return it to the terminal and immediately you can take another battery, you can repeat the procedure monthly unlimited.

Unlimited annual subscription – 290 RON – Yearly you can rent batteries unlimited, pay for 10 months and get 2 months of free use, at the same time you can rent only one battery, return it to the terminal and immediately you can take another battery, you can repeat the procedure yearly unlimited.

GOLD subscription – 370 RON – Yearly you can rent batteries unlimited, at the same time you can rent 3 batteries, return them to the terminal and immediately you can take other batteries, you can repeat the procedure yearly unlimited.

*All prices include TVA.

Cancellation of the requested rental service is allowed within the first 5 minutes after the Battery has been unlocked, without being charged for use within this time. If the Battery has not been returned within the mentioned free of charge period (5 minutes after unlocking), further use of the service shall be considered as accepted according to the established prices.

The maximum rental period of an external (portable) battery is 90 days.

The user agrees that he/she is fully responsible for the time allowed to use the battery and that the battery will be blocked after this time.

Batteries that are not returned within the maximum rental period will be considered purchased by the User at a price of 250 RON.

2.3.Valid payment methods

In order to be registered and use the Services, the User must provide in the Power JAN application a valid payment method accepted by the Power JAN rental means. User represents and warrants to Company that User is authorized to use any payment method provided in the Power JAN Application. The User authorizes the Company to charge the respective card or account for all charges incurred by the User. All payments are subject to applicable sales taxes and other local government fees that may be charged and collected by Company.

If the User contests any of his/her payments, then the User must contact the Company within 10 business days by the end of the month with the disputed payment and provide all information necessary to identify the contested payment, such as the date of the Use and the approximate start and end times of the Use associated with the disputed charge. The User agrees to inform the Company immediately of any changes to the payment method.

2.4.Payment pattern

The payment scheme for the use of the Services is available on www.powerjan.ro and within the Power JAN application prior to any rental.

The User understands and agrees that the above rates may be unilaterally changed by the Company at any time or from time to time at its sole discretion in accordance with Article 13 of this Agreement.

Upon unlocking the battery, an amount of 0.10 RON will be charged as a method of payment to the User at the beginning of the rental period as a guarantee/collateral. The return period of the pledge may last from one day to 30 days, depending on the card issuing bank (User’s bank).

3. ADDITIONAL CONDITIONS OF USE

3.1.Safety check

3.1.1 If at any time, either before, during or after the rental of any Battery, the User discovers any defect or observes any other potentially unsafe condition of any Battery, however slight, the User must not use the Battery or, if already using the Battery and/or the Services, the User must immediately cease using the Battery if the User has any concerns about its safety.

3.1.2. The User is responsible for immediately reporting the battery defect or malfunction to Power JAN within the first 5 minutes of use.

3.1.3. The user is obligated to supervise the battery throughout its use and to intervene whenever he notices a potential state of unsafety.

3.1.4 If the User does not strictly comply with the above requirements, he/she shall be fully and completely liable for any consequences, claims, demands, causes of action, losses, liabilities, damages, injuries, fees, costs, penalties, court costs and/or payments of any kind, or nature whatsoever, whether foreseeable or unforeseeable, and whether known or unknown, with subsequent compensation for the consequences caused.

3.2. Loss or theft of battery

A battery may be considered lost or stolen if the facts, circumstances and evidence suggest to the Company that the data and events are true.

The Company and You as the User agree that the last user of the battery will be responsible for the loss or theft of the battery unless the facts and circumstances suggest otherwise. If the Company, based on the evidence presented, acknowledges that a battery has been lost or stolen, the Company shall have the authority to take all actions it finds appropriate (with respect to the last user of a battery or otherwise), including but not limited to obtaining restitution and other appropriate compensation or damages and filing a report with the appropriate authorities. Consumer agrees that the data generated by the Power JAN application system is conclusive evidence of how long a battery has been used by a user. User agrees to report the disappearance or theft of the battery to the Company immediately or as soon as possible.

3.3. Limitations on availability of Power JAN services

The Company makes every effort to provide the Services 365 days a year, but does not guarantee that the Services will be available at all times because unforeseen events or other circumstances may prevent their provision. Access to the Services is also subject to battery availability. The Company does not represent or warrant the availability of any Service or the availability of any battery at any time, even if the battery is marked as available in the mobile application.

3.4. Access licence

Subject to User’s strict compliance with this Agreement, Company grants User a limited, revocable, non-exclusive, non-transferable license to access and use the Services or the content thereof. This license does not include: any resale or commercial use of the Services or their content; any collection and use of any products, descriptions or prices; any derivative use of the Services or their content; any downloading or copying of account information for the benefit of another merchant; or any use of data mining, robots, cookies or similar data gathering and extraction tools. Except as expressly permitted herein, the Services and/or any component of the Services may not be reproduced, sold, resold, targeted or otherwise exploited other than as provided herein for any purpose other than as provided herein without the Company’s written consent. Any unauthorized use automatically terminates the permissions and/or licenses granted by the Company.

3.5 Copyright and ownership

All content featured or displayed on the Services, including but not limited to: text, graphics, photographs, images, moving images, sound and illustrations (“Content”), is owned by the Company, its licensors, suppliers, agents and/or content providers. All elements of the Services, including but not limited to the overall design and Content, are protected by trade dress, copyright, moral rights, trademark and other intellectual property rights laws. The Services may only be used for the intended purpose for which the Services are made available. Except as permitted by copyright law, you may not modify any of the materials and you may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information or works contained in these Services. Except as authorized by copyright laws, you are responsible for obtaining permission before reusing any copyrighted material that is available in the Power JAN Services. You will comply with all applicable national and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding Your use of the Services. The Services, its content, and all related rights, shall remain the exclusive property of Company or its licensors, vendors, agents and/or content providers, unless otherwise expressly agreed. You will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from materials found in the Services listing.

3.6 Trademarks without approval

All trademarks, service marks and trade names of the Company and those used herein (including, but not limited to: the Power JAN name, the Power JAN company logo, the name of the Services, the design of the Services and/or any logos) hereinafter referred to as the “Marks”, are trademarks or registered trademarks of Power JAN or its affiliates, partners, suppliers or licensors. You may not use, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, distribute or modify the Power JAN Trademarks in any way, including in advertising or in the distribution of advertising materials related to the Services, without the Company’s prior written consent. You must not use the Power JAN name or any text, images or symbols that might, in the opinion of Power JAN, imply Company endorsement in any (i) written or oral advertising or presentation, or (ii) brochure, newsletter, book , or other written materials of any nature, without the prior consent of Company.

3.7 Account registration and security

To access the Services, you will need to create an account. In order to do so, You shall (a) provide true, accurate, current and complete information about Yourself as prompted on the registration, login or subscription page for the Services (such information being “Registration Data”) and You shall (b) maintain and promptly update Your Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or Company has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Provider shall have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Services (or any part thereof). You are responsible for the security and confidentiality of your password and account. In addition, you are responsible for all activities that occur under your account. Do not share your account information or your username and password with any third party, or allow any third party to connect to the Services using your account information. You agree to notify us immediately of any unauthorized use of your account or any other breach of security of which you become aware. You are responsible for taking precautions and providing security measures best suited to your situation and intended use of the Services. We have the right to provide user billing, account, content or usage records and related information in certain circumstances (such as in response to legal liability, legal process, orders, subpoenas or warrants, or to protect our rights, customers or business).

3.8 User feedback policy

Where the Company has specifically requested feedback or comments, the Company encourages you to submit content (e.g., comments on blog posts, participation in communities, tips, etc.) for consideration (hereinafter referred to as “User Feedback”). User Feedback remains the intellectual property of the individual user. By posting content on our site, you expressly grant the Company a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, fully-paid, worldwide, fully sub-licensable right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, transmit, perform and display your content and your name, voice and/or likeness, contained in Your User Feedback, in whole or in part, and in any form, media or technology, whether now known or hereafter discovered, including all promotion, advertising, marketing, merchandising and any other ancillary uses thereof, including the unrestricted right to sublicense such rights. Any such user feedback is considered non-confidential, and Company has no obligation to keep confidential any information, in any form, contained in any user feedback.

3.9 Non-conforming user feedback

The Company does not encourage or seek feedback from users resulting from any activity that: (i) may create a risk of loss, physical or mental injury, emotional distress, death, disability, physical or mental disfigurement, to any other person or to any animal; (ii) may create a risk of any other loss or damage to any person or property; or (iii) may constitute a crime or tort. You agree that you have not engaged and will not engage in any of the above activities in connection with the production of your User Feedback. Without limiting the foregoing, you agree that, with your consent, you will not cause emotional distress to others, humiliate others (publicly or otherwise), assault or threaten others, trespass on private property without permission, or otherwise engage in any activity that may result in injury, death, property damage and/or liability of any kind. The Company will reject any user feedback that it believes, in its absolute discretion, such activity has occurred. If you are notified of a submission that is believed to violate any provision of this Agreement, Company reserves the right to determine, in its absolute discretion, whether such violation has occurred and to remove any such feedback from the Services at any time without notice.

3.10 Inappropriate materials

User is prohibited from using the Services to post or submit any unlawful, infringing, threatening, defamatory, libelous, obscene, pornographic or profane material or any material that infringes or misappropriates the intellectual property of others or that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense or otherwise violate any law. You also agree that feedback or the posting of unsolicited advertisements or “spam” on or through the Services is expressly prohibited by this Agreement. In addition, if we determine, in our absolute discretion, that you have violated or are likely to violate the above prohibitions or any applicable rules or policies related to this Agreement, we may take any action we deem necessary to cure or prevent the violation, including but not limited to prohibiting your use of the Services and/or immediately removing related materials from the Services at any time without prior notice. We will fully cooperate with any law enforcement authorities or court order or subpoena requesting or directing us to disclose the identity of anyone posting any such materials.

3.11 Access and interference

You agree not to use any robot, virus or other automated means to access the Services for any purpose without our express written permission. You further agree that you will not: (i) take any action that imposes or may impose, in our absolute discretion, an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure; (ii) interfere with or attempt to interfere with the proper working of the Site or any activities conducted on the Services; or (iii) circumvent any measures we may use to prevent or restrict access to the Services.

3.12 Liaison with third parties

At times, the Power JAN Services may contain links to websites that are not owned, operated or controlled by the Company or its affiliates. All such links are provided exclusively for your convenience. If you do not use these links, you will not be able to use the Services. Neither we nor any of our affiliates are responsible for the content, materials or other information located on or accessible from any other website. Neither we nor any of our affiliates endorse, warrant or make any representations or warranties about other websites, or any content, materials or other information located on or accessible from other websites or the results that you may obtain from using any other website. If you decide to access any other websites linked to or from the Services, you do so entirely at your own risk.

3.13 Declarations and warranties

You hereby represent that you have full legal capacity in other words: you have attained the age of 18, you have the right and authority to enter into this Agreement, you are fully able and competent to perform the terms, conditions and obligations of this Agreement, and your use of the Services is and will be in compliance with all applicable laws. You represent that you have read, understand, agree to and will abide by the terms of this Agreement. You further represent and warrant that Your User Feedback and all elements thereof are: (a) solely owned or controlled by You, you have the prior written permission of the rightful owner of the content included in your User Feedback; and (b) Company’s use of your User Feedback, as described or provided for herein, does not and will not infringe the copyrights, trademark rights, rights of publicity or other rights of any person or entity, violate any law, regulation or right of any nature, or otherwise give rise to any actionable claim or liability, including but not limited to rights of publicity and privacy, and defamation. In addition, you will be solely responsible for your own user feedback and the consequences of posting or publishing it.

3.14. Justification due to an impediment

Neither the Company nor You shall be responsible for damages or for delays or failures in performance resulting from acts or events beyond their reasonable control, including but not limited to: emergency, pandemic, fire, lightning, explosion, power surge or malfunction, flood, war.

Apart from other cases provided for by law, non-performance is justified to the extent that the party claiming non-performance demonstrates one of the following circumstances:

-it is due to an impediment referred to in paragraph 3.3 of this Agreement
-the other party to the contract has caused non-performance of the obligation for the first party, including by delay or by the first party suspending performance of the obligation.
-Non-performance by a party is excused if it is due to an impediment beyond its control and the party could not reasonably be required to avoid or overcome the impediment or its consequences.
-Where the obligation arose from a contract or other legal act, non-performance is not excused if the party claiming non-performance could reasonably have taken the impediment into account at the time of conclusion.
-If the impediment is only temporary, the justification shall have effect for the duration of the impediment. However, if the delay takes on the character of fundamental non-performance, the other party may rely on legal defences based on such non-performance.
-If the justifying impediment is permanent, the obligation is extinguished. The correlative obligation is also extinguished.
-The party claiming non-performance has an obligation to ensure that the other party receives notice of the impediment and its effects on the ability to perform within a reasonable time after the first party knew or ought to have known of those circumstances. -The party informed of the non-performance shall be entitled to damages for any harm resulting from the non-receipt of such notice.
-The impediment which justifies non-performance does not exempt the party claiming non-performance from the payment of damages if the impediment arose after the non-performance of the obligation, unless the other party would not have been able, because of the impediment, to benefit from the performance of the obligation anyway.

3.15 Network characteristics

The Services may offer certain features and services that are available to you through your mobile device. These features and services may include the ability to access Services features and upload content to the Services, receive messages (including text messages and SMS) from the Services, and download applications to your mobile device (“Network Features”). Standard messaging, data and other charges may be levied by your carrier. Charges may appear on your mobile bill or may be deducted from your prepaid account. You should check with your mobile operator to find out what charges are available and how much they cost. Contact your operator if you have any questions about these issues. Confirm that you are the current subscriber and/or user of the mobile phone number registered with the Services and authorised to incur any message or data charges that may be levied by your operator. You are strictly prohibited from registering a mobile phone number that is not yours. If any information provided is found to be false or inaccurate, we reserve the right to suspend or terminate your access to the Services at any time. The use of the Services by Users is completely voluntary – At the same time we inform you that we are in a continuous process of development so that the consumer experience of renting portable batteries is positive and oriented towards ensuring: speed, convenience and transparency.

You agree that, with respect to the mobile network features to which you are registered, we may send communications to your mobile device regarding us or other parties. You agree to notify us of any changes in your contact information (including phone number) and to update your registration account in the Services to reflect the changes.

You must notify the Company immediately of any breach of security or unauthorized use of your mobile phone. Although the Company will not be liable for your losses caused by unauthorized use of your mobile device, you may be liable for losses to the Company or others due to such unauthorized use.

4. Membership termination 

You have the right to cancel the Agreement at any time after notifying the Company. To terminate this Agreement, please send an email to the following address: office@powerjan.eu. If you terminate the Agreement: (i) All rights granted to You will terminate immediately; (ii) You will discontinue all use of such Services and/or use of the External Batteries; and/or (iii) You will be obligated to pay the Company all outstanding and unpaid amounts. Upon termination, you will lose access to all Services.

Company, reserves the right upon written notice (the term “written” herein includes email), to terminate this Agreement and/or suspend Your access to their Services, if:

(a) You fail to pay the Company any amount outstanding under this Agreement and/or

(b) You materially breach any terms or conditions of this Agreement. Upon termination of this Agreement for any reason, your access to and use of the Services will cease.

5. CONFIDENTIALITY. PERSONAL DATA PROCESSING

By providing personal data you also implicitly accept the privacy and security policy below.

Protection of information during the processing of your personal data is a major concern of the Company, therefore all data collected during the use of Power JAN services are processed in accordance with the legal provisions valid in the state where this site is maintained, namely Romania.

By using Power JAN services you understand and agree that all personal information held by Power JAN and belonging to users, including all names, addresses, phone numbers, email addresses, passwords, payment information and other information will be kept by the Company in accordance with their confidentiality and Privacy Policy, provided however that: (i) if there is any situation in which you can not communicate personal information to the competent authorities, then the Company may provide them, at our absolute discretion, your name, address, telephone number and other information to such authorities, (ii) if the Company receives a request from a court or other authority, then the Company will provide all requested information in accordance with applicable law, and (iii) the Company may disclose aggregate and other data about you in accordance with applicable law.

The Company may also disclose individual data to a third party with your express permission and consent (e.g. enrollment in a survey).

The provision of personal data implies your consent to personal data being stored and processed by the Company.

In accordance with the requirements of Law No. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, as amended and supplemented, and Law No. 506/2004 on the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector, the Company is obliged to manage safely and only for the specified purposes, the personal data you provide us about yourself or another person.

We use your personal data to be able to provide you with the requested services and to improve the functioning of our Application.

In order to benefit from Power JAN services, you will need to provide certain personal data. Your refusal to provide this data will make it impossible for us to use the Power JAN services and to carry out our commercial relations.

The information provided by you and recorded is intended for use by the operator and is not disclosed to third parties except in the situations specified by the legislation in force.

In accordance with Law no. 677/2001, you have the right of access, the right to intervene on data, the right not to be subject to an individual decision and the right to appeal to the courts. At the same time, you have the right to object to the processing of personal data concerning you and to request the data to be deleted.

The company collects personal data on the Power JAN website and application pages for the following purposes: validation, dispatch and invoicing of orders to the User, resolving cancellations or problems of any kind related to an order or contract, to the services purchased by the User; to ensure the User’s access to the service; sending newsletters and/or periodic alerts, in exclusively electronic format; contacting the User, at his/her voluntary request; contacting the User, in matters of Customer Relations; statistical purposes.

The personal data collected are:

● Name and Surname

● photo containing the user’s portrait

● Email address, Facebook ID

● Phone number, address and other billing data.

The company keeps this data for as long as the user has an active account on the platform.

9. Your rights under the European General Data Protection Regulation 216/679/EU are:

The right to withdraw a consent given at any time to stop a data processing based on your consent. Withdrawal will not affect the lawfulness of the processing based on the consent given prior to the withdrawal, for the performance of a contract, to fulfil a legal obligation or to pursue our legitimate interests.

Right of access – means that you have the right to obtain confirmation from us whether or not we are processing personal data about you and, if so, you have access to that data and information on how that data is processed.

The right to data portability – this refers to the right to receive personal data in a structured, commonly used and machine-readable format by us, as well as the right to have such data transmitted directly to another controller, if technically practicable.

The right to object – concerns your right to object to the processing of personal data when the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the legitimate interest of the controller. Where the processing of personal data is for the purpose of direct marketing or processing carried out on the basis of express consent, you have the right to object to the processing at any time.

Right to rectification – refers to the correction, without undue delay, of inaccurate personal data. The rectification will be communicated to each recipient to whom the data was transmitted, unless this proves impossible or involves disproportionate efforts.

Right to erasure of data (“right to be forgotten”) – means that you have the right to request the erasure of personal data, without undue delay, if one of the following grounds applies: they are no longer necessary for the purposes for which they were collected or processed; you withdraw your consent and there is no other legal basis for the processing; you object to the processing and there are no other legitimate grounds for

personal data have been unlawfully processed; personal data must be deleted to comply with a legal obligation; personal data have been collected in connection with the provision of information society services.

The right to restrict processing – can be exercised if the individual disputes the accuracy of the data for a period necessary to verify the accuracy of the data; the processing is unlawful and you object to the erasure of the personal data and request restriction instead; if the Company no longer needs the personal data for processing purposes but the individual requests it for the establishment, exercise or defence of a legal claim; if the individual has objected to the processing for the period of time during which it is verified whether the legitimate rights of the controller prevail over those of the individual.

Right to lodge a complaint – complaints about the processing of personal data may be addressed to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing. To exercise these rights, as well as for any further questions regarding this information or in relation to the Company’s use of personal data, please contact our Data Protection Officer by choosing any of the communication methods

described below.

To exercise these rights, you may send a written request, dated and signed to Splaiul Unirii 6, block B3A, staircase 1, 5th floor, apartment 20 , by e-mail to: office@powerjan.eu or by phone: +40752180088. You also have the right to appeal to the courts.

Your data will not be transmitted to other countries outside the European Union.

Further details as well as possible updates of this notice on the protection of your data can be found on the website of the National Supervisory Authority for Personal Data Processing: http://www.dataprotection.ro/

6 COMMUNICATIONS AND CONSENT TO BE CONTACTED

6.1. The User verifies that any contact information provided to Company, including but not limited to: his/her name, email address and mobile phone number, is true and correct. You confirm that you are the current subscriber or owner of any phone number you have provided to us. If any of Your contact information changes, including Your phone number, You agree to use the Power JAN app or website to change these details in accordance with the procedure accepted therein. In case of problems, please contact us at office@powerjan.eu.

6.2 By voluntarily providing phone numbers to the Company, the User expressly agrees to receive text messages related to his/her registration. Consent to receive automated marketing calls/messages is not a condition of rental or purchase. You acknowledge that you may incur a charge for calls or text messages from your telephone carrier and that Power JAN is not responsible for such charges.

6.3 The User agrees that the Provider may obtain and the User expressly agrees to be contacted at e-mail addresses provided by the Provider directly or obtained by other means. You agree to receive emails even if you cancel your account or terminate your cooperation with us, unless you permanently quit. You may opt-out by emailing office@powerjan.eu with the subject “Opt-out”. Please allow up to thirty (30) days to process any opt-out request. You may also use any other means offered by the Company through the Power JAN application or on its website. It is Your sole obligation to notify Power JAN that You do not wish to receive emails by following the instructions in this section. You waive any rights to complain about unauthorized, unsolicited or unwanted emails or text messages by opting out immediately and in accordance with these instructions. Please note that if you opt-out of automated emails/texts, we reserve the right to send you non-automated emails/texts.

7. SUBSCRIPTIONS

The Company may offer monthly subscriptions for the use of external batteries, subject to specific terms and conditions, which must be accepted separately by the User.

8. CONTACTS

The company can be contacted by e-mail at: office@powerjan.eu or by mail at: Mun. Bucharest, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap.B44, Sector 2. Tel: +40752180088 or

Splaiul Unirii 6, block B3A, staircase 1, floor 5, apartment 20

9 LEGISLATION

This Agreement shall be subject to and interpreted and enforced in accordance with Romanian law.

For each dispute relating to this Agreement: (i) the prevailing party shall be entitled to reasonable costs, expenses and attorneys’ fees (whether incurred at trial, on appeal or otherwise) incurred in resolving the dispute, in addition to any other damages or awards to which the party may be entitled; (ii) each party consents to the jurisdiction of the courts of the territory in which the battery is used and agrees that such courts shall have jurisdiction over each party.

10. DISPUTE SOLVING

If any controversy, allegation or claim arises out of or relating to the Services, Content, User Feedback, this Agreement, whether now or hereafter arising (hereinafter referred to as a “Dispute”), or with reference to any of the Company’s intellectual property rights, actual or asserted, then You and the Company agree to send written notice to the other party providing a reasonable description of the Dispute, together with a proposed resolution thereof. Our notice to you will be sent based on the most recent contact information you provide to us. If there is no such information or if such information is not current, then there is no obligation under this Article.

Your notice (“Notice”) to us should be sent to: ENAIZOBOLS S.R.L., Mun. Bucharest, Sector 2, Șos. Colentina nr. 16, Bl. A5, ap.B44, Sector 2. Within a maximum of thirty (30) calendar days from the date of receipt of the notification, the Company undertakes to send a reply, also in writing, to the aforementioned notification, with the necessary clarifications regarding the matter in question. The Company and you will enter into a dialogue to try to resolve the dispute amicably. The parties will make every effort through this process to resolve any dispute, claim, question or disagreement, and to engage in good faith negotiations, including mediation.

In the event that it is not possible to resolve disputes amicably, the parties will apply to the competent courts in Romania.

11. EXONERATION

No waiver of any breach of any provision of this Agreement is a waiver of any other breach or of any other provision of this Agreement. The provisions of this Agreement are independent and severable from each other and no provision shall be affected or invalidated, or rendered unenforceable, by virtue of the fact that for any reason any other provision or provisions of this Agreement may be invalid or unenforceable in whole or in part.

12. CUMULATING REMEDIES

All rights and remedies granted under or referenced in this Agreement are cumulative and non-exclusive, and resort to one shall not preclude the availability or enforceability of any other right or remedy provided by law.

13. FINAL REVISIONS

This Agreement contains the full, final and exclusive integrated agreement between the Parties relating to its subject matter. This Agreement supersedes all prior agreements, written or oral, relating to such subject matter.

At any time and from time to time, and without the User’s consent, the Company may unilaterally amend this Agreement in its sole discretion. By continuing to use any of the Power JAN services after notice of any such modification, User agrees to abide by all such modifications. The User should carefully review this Agreement on a regular basis to be aware of any changes. Whenever a change is made to this Agreement, the Company will post a notice on the Site and/or the App. Prices set forth on the Website supersede all prices set forth in this Agreement.

14. VOLUNTARY PERFORMANCE OF THIS AGREEMENT

This Agreement is entered into voluntarily, with consideration, in good faith and without any undue coercion or influence by or on behalf of the Company. The User acknowledges that: (a) he has read this Agreement; (b) understands the terms and consequences of this Agreement, including the versions it contains; and (c) is fully aware of the legal and binding effect of this Agreement.

ACCEPTANCE OF AGREEMENT BY USER

I certify that I have read and expressly agree to the terms and conditions. I declare and certify that I am familiar with the operation of the battery/services.